Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Svenska Yle granskar kandidaternas band till social- och hälsovårdsbranschen: Starkaste företagskopplingarna bland Samlingspartiet, vårdpersonal kandiderar ofta för vänstern

Från 2022
Illustration över personer i olika yrken med ballonger från olika partier.
Bildtext För att kunna kartlägga vilka kopplingar de olika partiernas kandidater har inom social- och hälsovårdssektorn samt räddningsväsendet har vi ställt frågor om det i Yles valkompass.
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Chefer och läkare söker sig till Samlingspartiet, Kristdemokraterna drar till sig experter inom det sociala medan Sannfinländarna är räddningsväsendets och väktarnas parti. Närvårdare ställer ofta upp för Vänsterförbundet och sjuksköterskor för SDP.

För att kunna kartlägga vilka kopplingar de olika partiernas kandidater har inom social- och hälsovårdssektorn samt räddningsväsendet har vi ställt frågor om det i Yles valkompass. Ungefär 60 procent av kandidaterna i välfärdsområdesvalet har besvarat frågorna i valkompassen.

Har du kapitalinkomster som härstammar från företag inom social- och hälsovården eller räddningsbranschen?

Sammanlagt svarade 142 kandidater att de får kapitalinkomster från de här sektorerna.

Andel kandidater som har svarat ja på frågan "Har du kapitalinkomster som härstammar från företag inom social-, hälso- eller räddningsbranschen?". Samlingspartiet 5,2 %, Kristdemokraterna 4,2 %, Svenska folkpartiet 4,0 %, Rörelse Nu 3,0 %, De Gröna 2,4 %, Centern 2,0 %, Sannfinländarna 1,5 %, Vänsterförbundet 1,4 %, Socialdemokraterna 1,3 %.
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Överlägsen etta är Samlingspartiet där 48 kandidater (5,2 procent av de som svarat på frågan) säger att de får dylika inkomster. I praktiken rör det sig om företagare inom social- och hälsovårdssektorn samt räddningsbranschen, eller investerare som till exempel äger aktier inom branscherna.

Närmast kommer De Gröna med 17 kandidater, Centern har 16 kandidater som redovisar för kapitalinkomster och Kristdemokraterna 14.

Skillnader mellan högern och vänstern

Samlingspartiet svarar via forskningschef Antti Vesala att det utgående från Yles siffror finns överraskande få kandidater uppställda i valet som får kapitalinkomster från branscherna. Han påpekar att det bara är en liten procent av partiets 1 600 kandidater som har ekonomiska intressen i välfärdssektorn.

Av Samlingspartiets kandidater är det många som är anställda inom den privata sektorn och som säger sig ha specialkunnande inom social- och hälsovård eller räddningsväsende. 392 av Samlingspartiets kandidater arbetar för en privat arbetsgivare eller är företagare själv och uppger att de har sakkunskap inom sektorerna som berörs av reformen.

Har du löne- eller arvodesinkomster (till exempel mötesarvoden) från verksamhet inom social-, hälso- eller räddningsbranschen?

Inom de övriga partierna är andelen kandidater med kapitalinkomster från branscherna lägre än i Samlingspartiet, däremot är det många i de andra partierna som får löner eller arvoden från de aktuella branscherna.

Andel kandidater som svarat ja på frågan "Har du löne- eller arvodesinkomster (t ex mötesarvoden) från verksamhet inom social-, hälso- eller räddningsbranschen?" Socialdemoktraterna 41,1 %, Svenska folkpartiet 39,8 %, Centern 36,2 %, Samlingspartiet 34,5 %, De Gröna 28,6 %, Vänsterförbundet 28,3 %, Kristdemokraterna 27,2 %, Rörelse Nu 14,4 %.
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Vänsterförbundets partisekreterare Mikko Koikkalainen kommenterar Yles siffror med att det är förutsägbart och typiskt att partiets kandidater inte äger företag inom hälsovårdsbranschen.

Också det andra stora vänsterpartiet – Socialdemokraterna – är inne på samma linje. Partisekreterare Antton Rönnholm svarar att sett till antalet kandidater så är det sossarna som mest sällan har kapitalinkomster från social- och hälsovårdssektorn.

Samlingspartiet understryker i sitt svar att det inom beslutsfattandet behövs kunskap och erfarenhet också från den privata sektorn. För att förkorta köerna betonar partiet därför att det vid sidan av offentliga sektorn också på bred front behövs privata aktörer och tredje sektorns insatser.

Har du specialkompetens/specialkunnande i någon av dessa branscher inom välfärdsområdet?

Samlingspartiet lockar chefer och läkare

Inom Samlingspartiet finns det klart mest kandidater som är chefer inom företagstjänster eller administration. Siffrorna i grafiken visar andelen (procent) och antalet kandidater för varje riksdagsparti som hör till yrkesgruppen i fråga.

Grafik över kandidaternas specialkunskap inom yrken i social- och hälsovård samt räddningsbranschen enligt uppgifter från Yles valkompass. Samlingspartiet har den högsta andelen kandidater som är chefer inom förvaltning och administration (18,9 %)
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Inget annat parti kommer i närheten av Samlingspartiet om man tittar på antalet läkare som kandiderar i valet.

Grafik över kandidaternas specialkunskap inom yrken i social- och hälsovård samt räddningsbranschen enligt uppgifter från Yles valkompass.  Samlingspartiets har den högsta andelen läkare bland sina kandidater (6,7 %) .
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Av totalt 195 läkare i Yles valkompass är 64 samlingspartister. Närmast kommer Centern (32 läkare bland partiets kandidater) och De Gröna (28). Procentuellt sett har dock både Kristdemokraterna och SFP flera läkarkandidater än både Centern och De Gröna.

Antti Vesala på Samlingspartiet säger sig vara glad över att hans eget parti har flest kandidater som jobbar just inom social- och hälsovårdssektorn och räddningsväsendet.

Det faktum att man har klart flera läkare uppställda i valet än andra partier förklarar Vesala med att läkarkåren har stor motivation att bygga upp de nya välfärdsområdena uttryckligen utgående från Samlingspartiets kandidatlistor.

Enligt Vesala är det viktigt för partiet att kunna erbjuda kandidater med stor sakkunskap.

Vänstern lockar sjukskötare och närvårdare

Om högern dominerar kandidatlistorna vad chefer och läkare beträffar så finns de flesta sjukskötarna och närvårdarna hos vänsterpartierna.

Grafik över kandidaternas specialkunskap inom yrken i social- och hälsovård samt räddningsbranschen enligt uppgifter från Yles valkompass. 10,8 procent av Socialdemokraternas kandidater är sjukskötare.
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

De allra flesta sjukskötarna finns bland Socialdemokraternas kandidater. Av de 395 kandidater som angett att de är sjukskötare är 92 från SDP, 64 från Centern och 47 representerar Vänsterförbundet och Samlingspartiet.

Sossarnas partisekreterare Antton Rönnholm betonar att till skillnad från andra partier som har många chefer samt arbetstagare inom förvaltningen så finns det många sjukskötare och barnmorskor som ställer upp för dem.

Grafik över kandidaternas specialkunskap inom yrken i social- och hälsovård samt räddningsbranschen enligt uppgifter från Yles valkompass. Vänsterförbundet har många närvårdare, 8,9 % av partiets kandidater.
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Närvårdarna är starkt representerade inom Vänsterförbundet; 61 av totalt 248 kandidater som jobbar som närvårdare ställer upp för Vänsterförbundet. De följs av Socialdemokraterna (58) och Sannfinländarna (45).

Vänsterförbundets partisekreterare Mikko Koikkalainen menar att det är föga överraskande att deras kandidater jobbar som närvårdare, sjukskötare och inom socialsektorn eftersom det är just i de här branscherna som partiets understöd är starkt.

Väktare är ofta sannfinländare

De Gröna utmärker sig främst som experter inom det sociala. Partisekreterare Veli Liikanen kommenterar Yles valkompass med att säga att många av partiets kandidater i det här valet lyfter fram socialvård, familjetjänster och mentalvården.

Grafik över kandidaternas specialkunskap inom yrken i social- och hälsovård samt räddningsbranschen enligt uppgifter från Yles valkompass. Specialister på det sociala området finns i synnerhet bland Kristdemokraterna (21,8 %), Vänstern (18,1%) och De gröna (17,3%).
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Det är i alla fall Kristdemokraterna som procentuellt sett har mest kandidater i kategorin som omfattar specialister inom den sociala sektorn och religiöst liv.

Man kan därtill säga att Sannfinländarna är väktarnas parti. Av de kandidater som jobbar med säkerhetsfrågor och som väktare är Sannfinländarna mycket väl representerade. Hälften av de 159 kandidater som jobbar inom de här branscherna hör till partiet.

Grafik över kandidaternas specialkunskap inom yrken i social- och hälsovård samt räddningsbranschen enligt uppgifter från Yles valkompass. Den överlägset största andelen Säkerhets- och bevakningspersonal finns hos Sannfinländarna, 10,6 procent av partiets kandidater.
Bildtext Källa: Yles valkompass i välfärdsområdesvalet 2022
Bild: Sebastian Dahlström / Yle

Partisekreterare Arto Luukkanen skriver i en kommentar att de har många kandidater som jobbar inom social- och hälsovårdssektorn, även om de hade hoppats på ännu fler.

Samtidigt är det enligt Luukkanen viktigt att det med tanke på helheten också finns kandidater som är kunniga på andra områden. Det är viktigt med ekonomisk kunskap och att ha med sådana som känner till det så kallade "kundperspektivet".

Diskussion om artikeln