Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus klarar pressen trots många covidsjuka: "Med en svårare virusvariant vore vi i blåsten"

Från 2022
En man i svart jacka står i en korridor.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

Vasa centralsjukhus klarar att vårda alla covidpatienter, efter att man skjutit på icke-brådskande ingrepp säger chefsöverläkare Peter Nieminen. Men många anställda är sjuka och mycket tid går åt till att informera om nya restriktioner och anvisningar.

På Vasa centralsjukhus kan man se tillbaka på en lite lugnare vecka trots att coronapandemin eskalerar. Det här beror på att man skurit ner på planerad verksamhet säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

– Många i personalen är sjuka eller sitter i karantän. Men vi har kapacitet att sköta alla covid-patienter och vi har också lite mindre andel covidpatienter som behöver sjukhusvård jämfört med landet i snitt, säger Nieminen.

Nieminen säger att det här beror på att omikronvarianten inte gör människor lika sjuka som de tidigare virusvarianterna. Och de tillfrisknar också snabbare.

– Om vi hade haft lika många smittade av de tidigare varianterna så skulle vi vara totalt i blåsten, och det gäller sjukvården i hela landet, säger Nieminen.

Lindrigare men mera smittsam variant

Nieminen säger att man hoppades på att omrikron skulle vara en mildare variant. Virus har sin evolution och de blir mildare i något skede, eftersom deras mål är att föröka sig.

Men samtidigt är den lindrigare varianten mera smittsam. Nieminen säger att redan de första rapporterna om omikron betecknade varianten som mycket smittsam, och det har hållit streck.

– Det har också visat sig i smittspårningen. Om en person testar positivt och smittats för två dagar sen, så är det i princip för sent att stoppa. Personen har oftast redan utvecklat symptom, säger Nieminen.

Det här gäller just nu i Österbotten:

– Österbottens välfärdsområde rekommenderar fortfarande officiella coronatest om du tror att du kan vara smittad.

– För att vara berättigad till dagpenning måste du ta ett officiellt test.

– Ett hemmatest är inte pålitligt och visar inte positivt resultat innan du utvecklat symptom. Du kan smitta andra fast du ännu inte fått symptom.

– Skolorna fortsätter med närundervisning. Eleverna får två hemmatest i veckan men behöver bara testa sig vid symptom eller exponering.

– Vuxna ska minimera de sociala kontakterna utanför hemmet och pausa gruppverksamhet till och med den 23 januari.

– Hobbyer pausas för studerande med distansundervisning. De som fortsätter med närskola kan fortsätta med sina fritidsaktiviteter tills vidare.

– Alla som fyllt 5 år och äldre får vaccinera sig mot corona.

– Vasa centralsjukhus rekommenderar att man låter bli att besöka avdelningarna om det inte är nödvändigt. Gäller även Roparnäs.

– I Vasa sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och sammankomster inomhus där antalet deltagare är fler än tio personer.

– Restauranger och pubar måste stänga klockan 18. Coronapass ruckar inte på bestämmelsen. Teatrarna i Vasa håller stängt till den 31.1.

Information till media och allmänheten tar tid

Information till allmänheten baserar sig på direktiv från THL och social- och hälsovårdsministeriet. Nieminen säger att trots digert arbete till sena kvällen är det svårt att informera på ett klart och tydligt sätt

– Det är extremt svårt, trots att vi försökt uttrycka oss så tydligt som möjligt. Läget ändrar väldigt snabbt och sen kommer det överraskningar, säger Nieminen.

Ibland kan gårdagskvällens arbete gå om intet när läget snabbt ändrat. Nya restriktioner och anvisningar blir förlegade över en natt, säger Nieminen.

Det har framförts kritik om att myndigheternas information är oklar. Hur påverkar det ert arbete?

– Det blir väldigt många kontakter från media. Ibland tar det flera timmar av arbetstiden i anspråk att svara på journalisternas frågor, säger Nieminen.

Nieminen säger att välfärdsområdet inte fick någon förhandsinformation inför THL:s och ministeriets informationstillfälle på torsdagen.

Det här gör att välfärdsområdet inte kan förbereda sig på att ta i bruk eller informera om de nya direktiven.

– Jag hade önskat att vi kunnat förbereda oss och tillämpa de nya instruktionerna genast och klart förmedla dem på vår hemsida. Efter infotillfället är det ett enormt tryck på oss, säger Nieminen.

Institutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen men svart munskydd på i förgrunden. I bakgrunden syns Liisa-Maria Voipio-Pulkki som är strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.
Bild: Lehtikuva

Olika besked skapar förvirring

Peter Nieminen säger att de olika vårdområdena i landet efter julen tacklar coronan på lite olika sätt. Speciellt efter julen saknas en gemensam linje.

Han skulle önska enhetliga, nationella riktlinjer. Det skulle göra direktiven mera klara för gemene man.

– Läget varierar mellan landskapen men samtidigt så har man olika hög tröskel för coronatestning. Om man testar färre personer har man sämre koll på antalet smittade personer, säger Nieminen.

Nieminen säger att läget är illa i så gott som hela landet.

– Det vore bra med ett tydligt budskap om att så här gör vi nu, punkt slut, säger Nieminen.

Hemmatest duger inte för att få dagpenning

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt uppmanas nu fullt vaccinerade med lindriga symptom att stanna hemma och ta ett självtest istället. I Österbotten testar man fortfarande med låg tröskel.

För den som gör ett hemmatest som visar positivt gäller det att hålla sig undan andra personer i fem dagar säger Nieminen.

– Men när det gäller hemmatest ska man minnas att ett negativt resultat inte utesluter att man ändå är smittad. Därför ska man testa sig åtminstone två gånger innan man kan tro på resultatet, säger Nieminen.

De allra flesta hemmatester visar inte heller ett positivt reslutat förrän man utvecklat symptom, även om personen bär på coronasmitta.

Ett positivt hemmatest är i sin tur en ganska så bra indikator på att man är smittad säger Nieminen.

– Men vi rekommenderar fortfarande att man gör ett officiellt test, det leder till ett isolationsbeslut, och det ger dig också rätt till dagpenning enligt smittskyddslagen, säger Nieminen.

Foto på ett coronasnabbtest man kan ta själv i hemmet. Liknar lite ett graviditetstest.
Bild: Maren Winter / Alamy

Österbotten rekommenderar fortfarande testning

Det luriga med coronaviruset är att en person kan sprida smittan redan två dygn innan man hunnit utveckla några symptom.

Enligt THL:s senaste direktiv behöver man inte göra ett officiellt coronatest om man enbart uppvisar milda symptom. Men att man ska undvika kontakter med andra i fem dygn.

Vad är då ett milt symptom?

– Det är en bra fråga eftersom formuleringen ger utrymme för tolkningar. Jag har formulerat det som en känsla av begynnande influensa eller snuva. Medan muskelvärk och svår hosta är mera allvarliga symptom.

Peter Nieminen säger att han tror att de österbottniska coronasiffrorna är ganska pålitliga, eftersom man fortfarande testar så många. Men när allt fler smittade uppvisar väldigt få symptom, eller knappt några symptom alls, kan mörkertalet bli större.

– Men vi har en bättre bild av antalet smittade än de områden som minskat på testningen, säger Nieminen.

Till följd av THL:s nya direktiv kommer den officiella coronatestningen antagligen att minska.

Men Peter Nieminen säger att Österbottens välfärdsområde ändå fortsätter att rekommendera officiella coronatest för den som testat positivt hemma.

Hoppas på att kurvan snart planar ut

Under den senaste veckan från måndag till fredag har Österbottens välfärdsområde rapporterat om 1398 nya coronafall. Incidensen fortsätter stiga och är nu 2 116.

Peter Nieminen som följt läget i övriga Norden tror ändå att vi snart ser en ljusning.

– I Norge och Danmark håller smittkurvan på att plana ut. De ligger några veckor före oss och jag tror att vi i månadsskiftet januari-februari har knäckt den värsta fasen, säger Nieminen.

Men samtidigt har han lärt sig att coronaviruset har en tendens att överraska, och det väldigt snabbt.

– När man tror att det är över så kommer det något nytt. Jag hoppas alltid på det bästa, men jag har blivit besviken många gånger, säger Nieminen.