Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tvätt av äldre skjuts upp när det inte finns tillräckligt med personal inom hemvården – men det beror inte bara på corona

En hemvårdare på besök hos en klient.
Bildtext Hemvårdarnas besök förkortas, flyttas eller inhiberas eftersom personalbristen är så stor just nu. Städerna i huvudstadsregionen försäkrar ändå att den mest grundläggande vården ges.
Bild: Tanja Kröger / Yle

Personalbristen inom hemvården i huvudstadsregionen är stor, men det beror bara delvis på corona. Besök ställs in när det inte finns vikarier. Jag vet inte var arbetstagarna finns, säger hemvårdschefen i Grankulla.

– Vad jag tänker? Hur ska jag säga det. Situationen är sammantaget outhärdlig. Det finns inte vårdare eller vikarier. Tjänsterna fylls inte. Vårdens bärkraft rubbas nu överallt, säger Jonna Hedström, hemvårdschef i Grankulla.

En tjänst är obesatt och dessutom finns två lediga visstidsanställningar, vilket gör att ytterligare frånvaro drabbar hemvården i Grankulla hårt.

– Det finns inte tillgängliga vårdare någonstans och det går därför inte att få vikarier. Klienterna inom hemvården kan inte begränsas på samma sätt som man kan begränsa antalet platser på ett sjukhus, säger Hedström.

Hemvårdsbesök flyttas dagligen

Hedström vet inte vart personalen tagit vägen.

– Jag vet inte om de jobbar med smittspårning eller med vaccineringar. De stora bemanningsföretagen har inte heller personal nu. Det är en stor fråga och jag vet inte var arbetstagarna finns. Jag vet inte om exponeringar och karantän förklarar allting, säger hon.

I Helsingfors är omkring tio procent av tjänsterna obesatta och inom de besatta tjänsterna är 10-15 procent av personalen frånvarande.

Hemvårdsbesök flyttas dagligen och vissa ställs in helt och hållet.

Vid staden försäkrar man att den dagliga hygienen, maten och medicinerna tas om hand. Men besök där klienten får hjälp med att duscha och tvätta sig kan flytta framåt.

Vet du mer om hur hemvården fungerar just nu?

Om du har erfarenhet av hemvården i huvudstadsregionen eller är anhörig till en person som får hemvård får du kontakta reporter Christoffer Gröhn, christoffer.grohn@yle.fi. Du kan också ringa, 040 868 2633.

Både personal och klienter är sjuka

Situationen är liknande i Vanda. Också där flyttas inplanerad tvätt hos hemvårdsklienter.

– Både personal och klienter är sjuka. Vi försöker ändå trygga vården så bra som möjligt. Men vi måste fundera hur vi prioriterar, säger servicechef Aila Halonen vid Vanda stad.

Vi måste fundera hur vi prioriterar

Halonen jämför coronapandemin med vanlig förkylning och betonar att frånvaron bland personal nu pågår klart längre. Under en förkylning är frånvaron några dagar medan corona orsakar minst tio dagars frånvaro och för vissa längre än så.

Femtedel av personalen saknas i Esbo

– Förutom sjukfrånvaro har vi under en längre tid haft problem med att rekrytera personal. Inom hemvården har vi 220 tjänster och av dem är nu omkring 30 lediga, säger Halonen om läget i Vanda.

I Esbo saknas just nu omkring en femtedel av personalstyrkan inom hemvården. Det beror både på obesatta tjänster och sjukfrånvaro.

Därför flyttas, inhiberas och förkortas besök. Vid staden försäkrar man ändå att den grundläggande vården, det vill säga mat och mediciner ges.

"Det är svårt att hitta ord när man så sällan pratar med någon"

Inger Östergård, ordförande för De sjukas väl i huvudstadsregionen, vet hur äldre påverkas av att isoleras i sina hem.

– Isoleringen har gjort att många känner sig nere och inte har något att se fram emot. Ens anhöriga kan vara långt borta eller utomlands. Jag pratade i går med en som sade att det är svårt att hitta ord när man så sällan pratar med någon.

Östergård svarar på äldres telefonsamtal som kan handla om allt möjligt. Föreningen De sjukas väl i huvudstadsregionen erbjuder fysioterapi åt äldre som bor hemma.

Hand som håller i en annan hand.
Bildtext Flyttade och inhiberade besök betyder att ensamma äldre blir ännu ensammare.
Bild: Aki Lahtinen / Yle

"Tänk själv att du går i duschen en gång i veckan och sedan flyttas det framåt"

Östergård tycker inte det låter bra att hemvården nu flyttar på tvätt av äldre.

– De brukar duscha en eller två gånger i veckan. En äldre person som ligger mycket i sängen och som kan skaka på händerna när hen äter behöver tvättas.

– Tänk själv att du skulle gå en gång i veckan i duschen och sedan flyttas det framåt med en vecka. Hur skulle det kännas?

"Alla har inte anhöriga i närheten"

Både Helsingfors och Vanda skriver i pressmeddelanden att de välkomnar hjälp av anhöriga när det gäller olika vardagliga sysslor.

Inger Östergård påpekar att alla inte har anhöriga som bor i närheten.

– Tyvärr är situationen i Helsingfors den att många äldre inte har anhöriga på orten. Jag själv räknas hit, fastän jag inte nu behöver hjälp. Mina närmaste anhöriga bor i Vasa, säger Östergård.

Personalbristen syns också vid Seure

Vid bemanningsföretaget Seure konstaterar försäljningschef Kaarina Liimatainen att personalbristen inte är ny, men att coronapandemin förvärrat situationen ytterligare.

– Under de senaste veckorna ser vi att behovet att ta personal via oss har ökat. Behovet inom hemvården har ökat med 30 procent jämfört med i fjol, 2021, säger Liimatainen.

Seure förmedlar personal bland annat till hemvården vid städerna i huvudstadsregionen. Det handlar om både vikariat och längre anställningar.

En leende kvinna mot en vit bakgrund.
Bildtext Kaarina Liimatainen vid bemanningsföretaget Seure säger att personalbristen inte är ny, men att corona förvärrat den.
Bild: Seure/ Nina Kaverinen

"Bristen har funnits i flera år"

Att personalbristen inom hemvården nu är stor beror enligt Liimatainen på flera faktorer.

– Studieplatserna fylls inte och de som utbildar sig vill i allt större utsträckning inte jobba inom branschen. Lönen och hur attraktiv branschen verkar spelar in här.

– Nu har dessutom coronapandemin skapat nya uppgifter, som vaccineringar och smittspårning dit många har sökt sig.

Det gör att inte heller bemanningsföretaget Seure, som ska hjälpa städerna med arbetskraft, får tillräckligt många ansökningar sett till behovet.

Oklart hur vaccinkrav påverkar

Vid årsskiftet trädde en ny lagparagraf i kraft som kräver att personal bland annat inom hemvården ska vara vaccinerade mot covid-19. Om man inte är det får man inte ha närkontakt med klienter som riskerar insjukna allvarligt i covid-19.

Alternativet till vaccinering är om man haft covid-19 inom sex månader eller intyg över negativt testresultat om man av medicinska skäl inte kan ta vaccinet.

Hur vaccinkravet påverkar personalsituationen är ännu oklart.

Servicechef Aila Halonen vid Vanda stad säger att just nu är det möjligt att det finns ovaccinerad personal inom stadens hemvård, men från och med februari ska det inte längre vara möjligt.

"Det är inte bara klienterna som lider"

Helena Venetvaara vid Helsingfors stad skriver i ett mejl att staden ännu inte känner till hur många som är vaccinerade bland vårdarna.

I Grankulla uppger hemvårdschef Jonna Hedström att personalen är vaccinerad eller på annat sätt skyddad, men att vaccinkravet påverkar kommande rekryteringar.

Hon värdesätter stort personalen som ännu orkar.

– Vi skrattar fortfarande på jobbet trots all stress. Det är inte bara klienterna som lider. Det gör också arbetstagarna och cheferna i den här situationen.