Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Snart kan invånarna i Borgå följa stadens solenergiproduktion och -förbrukning på stadens webbplats

Från 2022
Solpaneler på skoltak.
Bildtext Grännäs skola är en av de skolor i Borgå som har försetts med solenergi (Arkivbild).
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå stads mål är att vara en klimatneutral stad år 2030 och varje år tas tydliga steg i den riktningen. Användningen av solenergi i de nya fastigheter som Borgå stad bygger är ett av de stegen.

Förra året tog staden i bruk solenergi i sju fastigheter och under 2022 är fler på kommande.

– Någon exakt siffra kan jag inte komma med - i synnerhet som det kan visa sig att solenergi inte lämpar sig i någon av de nya byggprojekten. Samma gäller för befintliga byggnader. Det gäller att överväga från fall till fall, säger projektchef Matti Lehtovaara vid Borgå stads lokalitetsledning.

Som bäst utarbetar Borgå stad också ett system med hjälp av vilken man ska kunna se hur mycket energi som solpanelerna producerar.

– Tanken är att kunna få utvinningsdata från solenergianläggningarna ut på Borgå stads webbplats så att stadens invånare ska kunna följa energiförbrukningen, säger Lehtovaara.

Målet är att ännu i år få ut solenergidata på stadens webbplats, som för övrigt ska förnyas.

Man installerar solpanel på tak
Bildtext År 2021 installerade Borgå stad solpaneler i sju fastigheter (Arkivbild).
Bild: Petteri Juuti / Yle

Inga exakta siffror ännu

För tillfället går det inte att få ut exakta data på hur mycket solenergi olika fastigheter har producerat och använt.

Staden räknar i alla fall med att mellan 10 och 15 procent av fastighetens energimängd produceras med hjälp av solenergi.

En tanke har också varit att installera bildskärmar i de fastigheter som använder sig av solenergi.

På bildskärmarna kunde till exempel skolans elever följa hur mycket solenergi som produceras och hur mycket skolfastigheten använder sig av fjärrvärme.

– Det här är någonting som respektive skola eller fastighet får ta ställning till, säger Lehtovaara.

estbacka daghem i Borgå har försetts med solfångare 2015
Bildtext Allt fler av Borgå stads daghem förses med solenergi. Den senaste i raden är daghemmet Skogsstjärnan. På bilden daghemmet i Estbacka, där man installerade solfångare på taket för ett antal år sedan.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det som produceras ska användas

I de fastigheter där Borgå stad installerat solenergi, försöker man justera effekten så, att all den energi som solpanelerna producerar också i sin helhet används i fastigheten.

– Kan man det, innebär det ett litet plus för Borgå stad eftersom man sparar på mängden inköpt el samt på överföringsavgifter och skatter. Elbolaget betalar oftast för enbart den el man inte använt och som man säljer tillbaka till elbolaget - och dessutom är det priset reducerat med eventuella kostnader, förklarar Lehtovaara.

Bara i vissa enstaka fall har Borgå stad varit tvungen att sälja tillbaka el som man producerat till Borgå energi.

– Det har hänt till exempel på sommaren under semestertider då fastigheterna inte till fullo har kunnat utnyttja den solenergi som man producerat, säger Lehtovaara.

Tony Lökfors uppe på tak med solpaneler.
Bildtext Grännäs skola är en av de skolhus i Borgå som värms upp av delvis solenergi. På bilden Borgå stads tidigare projektchef Tony Lökfors.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Inte bara solenergi

För drygt ett år sedan tog Borgå stad i samarbete med Borgå Energi också i bruk en värmestyrningstjänst i cirka 16 byggnader.

Det handlar om ett forskningsprojekt som är en del av Finlands miljöcentrals mångåriga projekt Canemure - ett projekt där man utvecklar lösningar för ett klimatneutralt samhälle.

Värmestyrningstjänsten har varit i bruk i tio skolor, fyra daghem samt på huvudbiblioteket och på Östra Nylands räddningsverk.

– Tjänsten styr uppvärmningen i byggnaderna i realtid, håller förhållandena inomhus stadiga och utnyttjar energin noggrannare. Styrningen baserar sig bland annat på prognoser om solstrålning och på väderprognoser. Det ser ut att fungera bra och vi är riktigt nöjda, säger Lehtovaara.

Också det här projektet är ett steg mot ett klimatneutralt Borgå 2030, eftersom fastigheternas inomhusförhållanden hålls stabila.

Därmed sparar man i energiförbrukning och minskar utsläppet av växthusgaser.

I det här projektet deltar Borgå fram till och med 2023.