Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lyktan vid Svartåkorsningen är en protest mot utebliven vägbelysning – men nu kommer lamporna till 51:an och snart också 25:an

Uppdaterad 28.01.2022 10:16.
En lykta lyser med en buss körförbi i bakgrunden.
Bildtext Varje vinter i tio års tid har ett ljus brunnit i en lykta vid korsningen vid riksväg 25 och Lindersvägen. Tanken är att upplysa beslutsfattare om behovet av vägbelysning men lyktan är också till konkret hjälp för Svartåborna att hitta hem i mörkret.
Bild: Maria Wasström / Yle

Den som väntar på vägbelysning ska ha goda nerver. Svartåbon Roger Wasström har väntat i tio år. Om allt går väl behövs hans lykta inte längre nästa vinter.

Försenade leveranser av ledlampor har gjort att flera belysningsprojekt fått skjutas fram.

I fjol höstas inleddes arbetet med att belysa stamväg 51 från Sjundeå till Karis men projektet fick ta en paus när de beställda led-lamporna inte kom fram i tid.

Inom ett par veckor ska arbetet med att installera lamporna i alla fall inledas. Arbetet beräknas vara klart i slutet av mars.

– Lamporna har nu kommit till Finland men också andra vägsträckor har väntat på samma leverans, säger projektchef Pekka Uutela på Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Först i tur är stamväg 50, alltså Ring III som får belysning från Köklax till stamväg 51. När det arbetet är klart inleds arbetet på stamväg 51 på sträckan Sjundeå–Karis. Också de nuvarande lamporna på sträckan Kyrkslätt– Sjundeå ska bytas till led-lampor.

En lyktstolpe utan lykta.
Bildtext Lyktstolparna längs stamväg 51 i Ingå gapar tomma. De importerade led-lamporna som ska monteras i stolparna har inte kunnat färdigställas på grund av problem med leveranser av komponenter.
Bild: Maria Wasström / Yle

Arbetet inleds i början av februari vid gränsen mellan Sjundeå och Ingå där nuvarande belysning upphör. Sedan fortsätter arbetet genom Ingå för att avslutas vid Grundsjökorsningen där det redan nu finns belysning.

Också den återstående sträckan fram till Karis ska få belysning men eftersom det är frågan om separata utgiftsposter blir det också separata projekt. Pengarna för den sista biten till Karis är en del av riksdagens såkallade julklappspengar.

Riksdagen beviljade i december ett tilläggsanslag om 500 000 euro i årets budget för att också den sista sträckan ända fram till Karis får belysning. Dessutom ska pengarna räcka till att belysa ett avsnitt av riksväg 25 i Svartå.

Rogers tysta protest

I Svartåkorsningen längs riksväg 25, där Lindersvägen möter Krämarssvängen, brukar Svartåbon Roger Wasström hänga upp en lykta där ett ljus brinner i vintermörkret. Det har han gjort alla vintrar i tio års tid.

Roger Wasström tänder en lykta vid riksväg 25 i Svartå.
Bildtext Svartåbon Roger Wasström brukar hålla sin lykta tänd från lillajul fram till trettondagen. Frågan är om den behövs ännu nästa vinter.
Bild: Maria Wasström / Yle

– I början var det menat som en liten protest mot att vi inte har någon belysning men sen blev det också frågan om att hitta hem i mörkret, säger Roger Wasström.

Trafiken på riksväg 25 är livlig och om det finns mötande trafik är det lätt att missa oupplysta korsningar.

– Jag har själv någon gång kört förbi den östra korsningen när jag kommit från Lojohållet i mörkret, säger Wasström.

Svartåbon Roger Wasström vid sin fyrhjuling i Svartåkorsningen vid riksväg 25.
Bildtext Med några dagars mellanrum hoppar Roger Wasström upp på sin fyrhjuling och kör till Svartåkorsningen för att byta ljus i lyktan.
Bild: Maria Wasström / Yle

Han förundrar sig över att alla fyra korsningar som leder in till Svartå är mörklagda.

– Varken Ingå eller Raseborg har brytt sig om den frågan, säger Wasström om korsningarna som ligger på varsin sida om kommungränsen.

Belysningen längs riksvägen är en statlig angelägenhet som sköts av NTM-centralen. Eller som Pekka Uutela på NTM-centralen säger:

– Vi gör nog bara någon annan fixar fram pengar.

– Ingå och Raseborg kunde åtminstone ha sett till att det finns belysning fram till korsningen, säger Wasström.

Vänster och höger hand...

Han förundrar sig också över att NTM-centralen inte grävde ner elkablar i marken då de för några månader sedan hade andra grävjobb vid just korsningen till Salovägen.

– Salovägen sänktes med 70 centimeter och nya räcken grävdes ner. Det fanns maskiner på plats och man kunde ha grävt ner elkablarna samtidigt men det gjordes inte. Nog jobbar de kortsiktigt, utbrister Wasström.

Lykta vid riksväg 25.
Bildtext Om Roger Wasström någon gång haft förhinder han någon granne sett till att ljuset i lyktan blivit bytt.
Bild: Maria Wasström / Yle

Frågan är om Wasström för sista gången släckt sin lykta vid Svartåkorsningen.

Pekka Uutela, vars ansvarsområde är belysningen längs de statliga vägarnas i Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland, säger att han de facto ännu inte fått grönt ljus att inleda arbetet men att planeringen ska inledas inom kort.

– Belysningen vid riksväg 25 och den sista sträckan av stamväg 51 börjar planeras först nu och tidtabellen beror helt på hur leveranserna av lampor sker.

Den exakta sträckningen längs riksväg 25 i Svartå beror på hur långt pengarna räcker men preliminära planer utgår ifrån att både korsningen vid Salovägen och Lindersvägen och den korta sträckan däremellan ska lysas upp. Med lite tur ska projekten vara klara inom detta år, tror Uutela.

Wasströms lykta har släckts för den här säsongen. Den brukar brinna från lillajul till trettondag. Nu är det bara att vänta.

– Sen när det finns belysning behövs den ju inte längre.

Diskussion om artikeln