Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Täktom skola i Hangö fick två köpanbud – det hemliga förordas

Från 2022
Uppdaterad 18.01.2022 18:01.
Täktom skola, Hangö.
Bildtext Täktom skola har levt en stilla tillvaro på senare tid men nu finns en affärsplan för fastigheten.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Täktom skola har fått två köpanbud - budet som förordas är sekretessbelagt med hänvisning till att det innehåller affärshemligheter.

Hangö stad har nu fått två köpanbud på Täktom skola i Hangö, efter att anbudstiden förlängdes.

Det ena är sekretessbelagt och det är nu det budet som föredragande, stadsdirektör Denis Strandell, föreslår att stadsstyrelsen i kväll 17.1.2022 godkänner och för vidare till fullmäktige.

Motiveringen är att konceptet skulle gynna byn och Täktomborna. Budet är också högre än det andra som lämnats in.

Ur föredragningslistan framgår dock att budgivaren är ett bolag som heter MediClimb Ltd.

Privat läkarbolag

Enligt offentliga bolagsuppgifter på nätet är MediClimb grundat år 2016 och verkar inom branschen för läkartjänster eller läkarhus.

Som ansvarspersoner nämns Johannes Kärkkäinen och Toivo Kärkkäinen.

MediClimbs omsättning år 2020 var nästan 1,5 miljoner euro.

Enligt föredragande har MediClimb presenterat en trovärdig renoveringsplan och bjuder 87 000 för hela fastigheten. Anbudsgivaren vill också inlösa tomten till det pris som stadsstyrelsen fastställt, 43 550,50 euro.

Konstnärsresidens ser ut att stryka på foten

Det andra budet är offentligt och har getts av Helsingforsbon Jaakko Rustanius, som också vistas mycket i Hangö sommartid.

Rustanius skulle vilja starta ett kreativt konstnärscentrum under arbetsnamnet Grundskola Täktom. Han planerar att den gamla folkskolan skulle inhysa bland annat konstnärsateljéer, utställningar, internationellt konstnärsresidens och sommarkafé. Han skulle också hyra lokaler till lokala aktörer.

Vattenfärgpalett i ateljé
Bildtext För tillfället verkar en lokal konstklubb i skolan på hyra.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Rustanius bjuder 50 000 euro för byggnaden, men han vill inte lösa in tomten. Istället vill han enligt anbudet hyra tomten för att på sikt kunna utveckla den till en fungerande helhet med hänsyn till miljön.

Rustanius är själv konstnär och har enligt ansökan lång erfarenhet av att jobba med kultur.

17.1.2022 klockan 15.33 Artikeln uppdateras med uppgifter om budgivaren MediClimb.

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt på mötet den 17 januari 2022 att förorda att MediClimb får köpa skolan.