Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

En regnträdgård är ett vackert sätt att ta hand om överflödigt vatten

Från 2022
En regnträdgård är ett vackert sätt att ta hand om överflödigt vatten - Spela upp på Arenan

Att ta tillvara regnvatten är något som vi alla kan göra. Med hjälp av ett enkelt bevattningssystem kan trädgårdens törstigaste växter ta hand om vattnet som sköljs ner från våra tak.

En regnträdgård är ett område som kan ta emot större mängder vatten än andra områden. I många storstäder finns redan vackra regnträdgårdar, eller biofilter, som tar hand om både regnvatten och dagvatten.

Att ta hand om överflödigt vatten är speciellt viktigt i tätorter där vattnet annars inte har någonstans att ta vägen, utan rinner längs asfalterade vägar och gator och allt oftare bidrar till översvämningar. Stora regnplanteringar konsumerar stora mängder vatten på kort tid, renar vattnet och är dessutom vackra att se på.

Vanliga trädgårdsodlare har också anledning att se över sin vattenanvändning. Finns det ställen i trädgården där det samlas vatten? Går vattnet att ta tillvara? Eller leds regnvattnet bort via rör i marken medan vi vattnar våra odlingar med kranvatten?

Många trädgårdsentusiaster funderar på hur bevattningen ska skötas under torra somrar. Låga grundvattennivåer kan ge oss restriktioner på vattenanvändningen. Regnvatten finns förstås inte tillgängligt hela tiden, men genom att ta vara på det som finns kommer vi ganska långt.

Trätunna fylld med vatten
Bildtext En trätunna är en vacker regnvattenbehållare men måste skötas om för att hålla i många år. Den får inte heller stå tom, då kan den torka och spricka.
Bild: Monica Storm / Yle

Ta vara på regnvattnet

Vi kan undvika översvämningar och stående vatten på många sätt. Stora takytor samlar stora mängder vatten på kort tid. Har man mer regnvatten än man behöver kan man anlägga gräs-, sedum-, eller andra typer av växttak. Man också kan leda regnvattnet rakt ut i gräsmattan eller ner i en regnrabatt där det kan fortsätta att rinna vidare ifall det blir för vått. Man kan även välja genomsläppligt grus i trädgårdsgångarna och på garageuppfarten istället för att asfaltera.

Vatten rinner längs en rostig kedja ner i en regnvattentunna
Bildtext En så kallad regnkedja leder ner vattnet från uthustakets hängränna.
Bild: Monica Storm / Yle

Det fina med naturens sätt att hantera regn är att växterna renar vattnet från eventuella luftföroreningar och konsumerar allt eller en stor del av vattnet. På det här sättet minskar risken för översvämningar och föroreningar av vattendrag. En enda björk, till exempel, dricker hundratals liter vatten per dag. Många växter tål dessutom både fuktiga och torra perioder, sådana växter är perfekta i en regnträdgård. Genom att låta växterna sköta om vattenhanteringen kan vi få ett hållbart och naturligt dräneringssystem i våra trädgårdar.

Ormbunke i solljus
Bildtext Längre ner i artikeln har vi listat växter som trivs i en regnträdgård.
Bild: Monica Storm / Yle

Regnträdgården på Strömsö

Vi samlar vatten från uthusets tak och leder det ner i en tunna. I tunnans övre kant har vi kopplat en vattenslang genom vilken allt överflödigt vatten leds vidare ut till regnrabatten.

Kran med slang ihopkopplad i en trätunna fylld med vatten
Bildtext Vi satte en kran på tunnans utsida för att kunna reglera vattenmängden vid behov.
Bild: Monica Storm / Yle
Regnvattenstunna
Bildtext Vattenslangskopplingen är fastskruvad i ett borrat hål ca 10 cm från tunnans övre kant.
Bild: Monica Storm / Yle

Vi använder vattnet i tunnan till bevattning med vattenkanna. Över tunnan har vi ett nät med blytyngder i kanten för att förhindra att insekter och smådjur faller ner i vattnet och drunknar. Nätet håller även bort en stor del av pollen och växtdelar. Ett lock är viktigt att använda om man har nyfikna barn eller djur i närheten.

I tunnan på Strömsö har vi ingen pump, vilket betyder att slangen bör ligga med jämn lutning neråt mot rabatten för att vattnet skall rinna vidare.

Trätunna framför röd vägg
Bildtext Har man sin regnträdgård i direkt anslutning till stupröret kan man leda vattnet direkt ner i rabatten.
Bild: Monica Storm / Yle

Man kan även göra rännor i marken av takpannor, överblivna hängrännor och dylikt. Det finns gjutna betongdelar, enkom för ändamålet, som kan användas för att leda vatten dit man vill. Vackra vattenfall och rännor går att göra i alla former och stilar. Det viktigaste är att leda bort vattnet från byggnader för att undvika fuktskador.

Trädgårdsslang gömd under grått grus
Bildtext Dräneringshålen i slangen borrades med en 6 mm borr. Här är slangen nästan helt gömd under grus.
Bild: Monica Storm / Yle

Slangen vi använder i regnrabatten på Strömsö leds längs rabattens långsida där vi förberett en fåra med filtrerande grus för att undvika att jord kommer in i slangen. Vi borrade små hål i slangen så att vattnet sipprar ut längs hela rabatten.

litet trädgårdsland omgärdat av trästockar
Bildtext Vår odlingsbädd består av befintlig jord på platsen blandad med trädgårdskompost och planteringsjord.
Bild: Monica Storm / Yle

Regnträdgården är placerad i en lätt sluttning, vilket gör vår regnrabatt till ett slags biofilter som renar vattnet innan det rinner vidare mot diken och vattendrag.

Litet trädgårdsland omgärdat av liggande trästockar
Bildtext Fallna trädstammar utgör rabattgräns i Strömsös regnträdgård
Bild: Monica Storm / Yle

Vill man ha sin regnrabatt i en skålad del av gräsmattan kan det vara bra att ha ett dränerande lager grus i botten, (ca 20 cm). Biokol går också bra att använda. Biokolet fungerar som ett magasin för vatten under regniga perioder och bidrar till att hålla en bra syrehalt i jorden. Det har också en förmåga att ta upp föroreningar ur vattnet. Biokol blandas direkt ner i planteringsjorden.

plantor av funkia och daglilja i en trälåda
Bildtext Mångåriga trädgårdsväxter som daggfunkia och daglilja trivs i regnrabatten.
Bild: Monica Storm / Yle

Lenas växtval

Växterna i en regnrabatt bör klara av stora mängder vatten på en gång. Samtidigt bör de också tåla torra perioder. Eftersom regnrabatten på Strömsö ligger intill trädgårdslandet föll valet på följande ätbara perenner:

 • strutbräken (Matteuccia struthiopteris) Kotkansiipisaniainen

 • älggräs (Filipendula rubra ‘Magnifica’)

 • daglilja (Hemerocallis ‘Janice Brown’) Tarhapäivälilja

 • strandkål (Crambe maritima) Merikaali

 • daggfunkia (Hosta ‘Elegans’) Sinikuunlilja

 • daggfunkia (Hosta ‘Frances Williams’) Sinikuunlilja

 • blåfunkia (Halycon’) Tarhakuunlilja

Blommande laxrosa daglilja
Bildtext Dagliljans (Hemerocallis) blommor är ätliga. Kontrollera alltid vilka sorter du har i din trädgård innan du smakar på perennerna. Många av våra trädgårdsväxter är oätliga eller giftiga.
Bild: Monica Storm / Yle

Andra växter som passar bra i en regnträdgård

Träd:

 • lönn (Acer) vaahtera

 • al (Alnus) leppä

 • björk (Betula) koivu

 • asp (Populus tremula) haapa

 • hägg (Prunus padus) tuomi

Buskar:

 • smällspirea (Physocarpus opulifolius) lännenheisiangervo

 • svarta vinbär (Ribes nigrum) mustaherukka

 • pil (Salix) paju

 • rosenhallon (Rubus odoratus) tuoksuvatukka

Perenner:

 • aster (Aster) asterit

 • astilbe (Astilbe) jaloangervot

 • solhatt (Echinacea) punahattu

 • iris (Iris) kurjenmiekka

 • fackelblomster (Lythrum) rantakukka

 • vitlysing (Lysimachia clethroides) valkoalpi

 • primula (Primula) esikot

 • rodgersia (Rodgersia) sulkavaleangervo

 • rosenstav (Liatris spicata) punatähkä

 • rudbeckia (Rudbeckia) punahatut

 • ligularia (Ligularia) nauhukset

 • veronica (Veronica) tädykkeet

 • elefantgräs (Miscanthus sinensis) elefantti-heinä

Marktäckare:

 • penningblad (Lysimachia nummularia) suikeroalpi

 • daggkåpor (Alchemilla) poimulehdet

 • skuggröna (Pachysandra terminalis) varjoyrtti

 • hasselört (Asarum europaeum) lehtotaponlehti

Många olika sorters gräs tål också bra att tillfälligt stå vått.

Planterade växter i trädgårdsland
Bildtext De mångåriga växterna kommer småningom att täcka markytan i rabatten.
Bild: Monica Storm / Yle

Hur stor rabatten skall vara i förhållande till vattenmängden som kommer från ett tak beror helt och hållet på vilka växter man väljer. Stora träd och buskar konsumerar som regel mer vatten än mindre perenner. Olika växter och sorter tål olika mängd väta, så planera regnrabattens växter både i förhållande till storlek på planteringen och till mängden vatten. Pröva dig fram och utvidga planteringsområdet eller förbättra vidare avrinning om det blir för vått.

Med fler regnrabatter i våra trädgårdar kan vi undvika att skjutsa regnvattnet rakt ner i rör som för bort det från gården. Om vi istället tar vara på regnvattnet filtreras och renas vattnet på plats i trädgården. Växterna får nytta av vattnet på plats och vi undviker att vattna våra odlingar med dricksvatten.

Strutbräken och strandkål i trälåda
Bild: Monica Storm / Yle