Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fritidslokaler hålls stängda och färre får vistas i ungdomslokaler samtidigt i Borgå – läs det senaste om coronaläget i Östnyland

Uppdaterad 21.01.2022 17:49.
HOASin soluasunto.
Bildtext Distansjobb och frivillig isolering rekommenderas om man visar symtom på coronavirussmitta.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland.

Här hittar du alla coronavirusnyheter. Och här kan du se grafik om coronaläget, bland annat antalet vaccinerade.

21 januari kl. 17.45: Fritidslokaler hålls stängda i Borgå till 7 februari

I Borgå fortsätter bland annat simhallen, idrottssalar och stadens möteslokaler hålla stängt till den 7 februari.

Orsaken är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut att förlänga restriktionerna för vissa idrotts-, rekreations- och fritidslokaler med två veckor.

Antalet kunder i ungdomslokalerna begränsas från 24 januari

Borgå stads ledningsgrupp beslutade på fredagen att antalet personer i ungdomslokalerna begränsas från 24 januari. Beslutet fattades på grund av det svåra coronaläget och gäller tills vidare.

Ungdomslokalerna håller öppet men antalet kunder som samtidigt kan vistas i lokalerna begränsas. I Zentra i centrum får samtidigt vistas högst 50 unga, i Nuokka i Vårberga högst 30 unga och i Kertsi i Gammelbacka högst 40 unga.

Det betyder också att verksamheten och användningen av vissa lokaler kan begränsas om verksamheten inte kan annars ordnas hälsosäkert.

Ungdomslokalerna hyrs heller inte ut till utomstående och inga offentliga tillställningar får ordnas.

"Verksamheten ordnas utomhus i mån av möjlighet. Ungdomstjänsternas digitala tjänster och kanaler används normalt, och vi strävar efter att fortsätta med ungdomsarbetet i skolorna normalt", säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

21 januari kl. 15.50: Lovisa begränsar spårningen och ger upp karantän

På grund av den ytterst höga prevalensen av coronavirussmittor begränsar även Lovisa stad spårningen av exponerade kontakter och ger upp isoleringsbesked.

"Vi hinner fortfarande kontakta alla som visat sig vara positiva i officiella coronavirustest, men även det börjar bli utmanande", konstaterar ledande läkaren Marika Ylärakkola.

Staden har redan tidigare meddelat att man gett upp spårningen av exponerade i skolor och daghem, och i praktiken även på arbetsplatser och i hobbygrupper.

"För att förebygga spridningen av coronaviruset är nu var och ens egen verksamhet viktig. Omikronvarianten sprider sig mycket snabbt och det rekommenderas att den som uppvisar symptom isolerar sig. De som fått ett positivt testresultat bör informera sina egna närkontakter", uppmanar Marika Ylärakkola.

21 januari kl. 12.50: Borgå och Sibbo ger inte längre officiella isoleringsbesked

Borgå stad och Sibbo kommun ger inte längre officiellt isoleringsbeslut för personer med coronavirussmitta. Borgå slutade redan tidigare fatta beslut om karantän för personer som exponerats och Sibbo följer nu efter.

Ändringen beror på att antalet smittfall har ökat kraftigt och att det därför är omöjligt att spåra dem.

I Borgå har det den här veckan konstaterats 461 nya coronafall fram till fredag morgon. Incidenstalet utgående från antalet smittade de senaste två veckorna är nu 3 048,4.

"Smittspårningen hinner helt enkelt inte med längre, och smittskyddsläkarna hinner inte fatta isoleringsbeslut för alla som testat positivt", säger smittskyddsläkare Jeff Westerlund i ett pressmeddelande.

"Med isolering strävar man efter att hindra spridningen av en smittsam sjukdom, men i en situation med mycket sjukdom i samhället har man ingen nytta av smittspårning eller isolering. Situationen är den samma i nästan hela Nyland", konstaterar Westerlund.

På grund av omikronvariantens höga smittsamhet och på grund av köerna till testningen har största delen av den fortsatta smittspridningen redan skett i det skede då myndigheterna får information om testresultatet. Därför finns det inga epidemiologiska grunder att isolera personen, säger Westerlund.

Den nya praxisen träder omdelebart i kraft i Borgå och Sibbo. Man avstår i huvudsak från att göra isoleringsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

De ansvariga läkarna för smittsamma sjukdomar gör i fortsättningen isoleringsbeslut endast i situationer där förvaltningsbeslutet på riktigt kan förebygga fortsatta smittkedjor.

Kommunernas smittskyddsenheter fortsätter stävjandet av epidemin också med andra tillgängliga medel.

"Kommuninvånarnas ansvarstagande agerande är nödvändigt för att skydda den egna närkretsen, sakta ner epidemin samt för att minska belastningen på sjukvården. Att stanna hemma också vid lindriga symptom och att informera närkretsen snabbt om möjlig exponering är viktigare än någonsin", säger Westerlund.

Den som testar positivt stannar hemma i frivillig isolering i minst sju dagar från de första symtomen, eller om personen är symtomfri, från provtagningsdagen.

21 januari kl. 10.08: Valfunktionärerna ser ut att räcka till trots några sjuka

Valfunktionärerna ser ut att räcka till i Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk inför valdagen på söndag.

I vissa kommuner har man redan fått kalla in ersättare på grund av sjukdom eller karantän, men ingen centralvalnämnd uppger att man har slut på ersättare.

21 januari kl. 9.55: Specialåtgärder i dagis och skola på grund av personalbrist i Sibbo

I vissa skolor och daghem har nästan hälften av de anställda varit frånvarande samtidigt på grund av sjukdom eller exponering.

I en del av skolorna och daghemmen har man redan varit tvungen att slå ihop grupper.

I daghemmen har speciallärarna och daghemsföreståndarna lämnat sina egna arbetsuppgifter och hoppat in för de lärare inom småbarnspedagogiken som är frånvarande.

Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken har också avbrutits åtminstone för tiden 24.1–6.2, och personalen har överförts till daghemmen.

- Vi kommer att göra allt vi kan för att den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken ska kunna ordnas så normalt som möjligt. Situationen är dock svår, skriver bildningsdirektör Jukka Pietinen i ett pressmeddelande.

En del skolor har drabbats hårt av personalbristen, medan läget är lugnt i andra.

20 januari kl. 9.00: Borgås coronavaccinationer flyttar tillbaka till Näse hälsostation

Vaccin ges i Kokonhallen för sista dagen den 3 februari, varefter vaccineringarna flyttas tillbaka till Näse hälsostation. Vaccineringar ges i Näse från den 9 februari.

"Det finns gott om lediga tider fram till torsdagen den 3 februari, som är den sista vaccineringsdagen i Kokonhallen", säger servicechef Heli Sjöblom i ett pressmeddelande.

På Näse hälsostation ordnas vaccineringar två kvällar i veckan klockan 16–20 och på lördagar klockan 8–16.

"Vi måste flytta en del av tidsbokningarna eftersom vaccineringar i Näse endast ges på kvällarna. Kunderna får en ny tid per sms. Vid behov kan tiden flyttas i den elektroniska tidsbokningen eller genom att ringa vaccinationslinjen."

Då man bokar tid för vaccinering i februari visar systemet tillsvidare Kokonhallen som vaccineringsställe, men i påminnelsen som skickas åt kunden ett dygn före tiden är stället rätt.

Walk in-vaccineringar ordnas i Kokonhallen ännu enligt följande:

  • lördag 22.1 klockan 8.15–15.30

  • måndag 24.1–torsdag 27.1, klockan 8.15–17.00

  • måndag 31.1, klockan 8.15–17.00

  • onsdag 2.2, klockan 8.15–17.00

  • torsdag 3.2, klockan 8.15–17.00

"Borgåborna har varit ivriga att ta den tredje vaccindosen, och också första och andra doser ges fortfarande. Nu lönar det sig att se till att vaccinationsskyddet är i sick, det finns gott om lediga vaccineringstider", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt THL:s statistik fram till den 19 januari har 89,5 procent av Borgåborna över 12 år fått den första dosen, 86,6 den andra och 52 den tredje dosen.

19 januari kl. 10.45: Sibbo satsar på coronavaccinationer i samband med välfärdsområdesvalet

Sibbos ambulerande coronavaccinering betjänar vid fem vallokaler under valdagen på söndag, den 23 januari. Den ambulerande vaccinationen ordnas inomhus.

Man kan inte boka tid, utan de som vill ha vaccin betjänas i tur och ordning. Bara de som har fyllt 18 år kan ta vaccin i samband med den ambulerande mottagningen.

Kommunen ordnar också en extra walk in-mottagning där man kan få vaccin utan tidsbeställning på valdagen. Den är mellan klockan 12 och 14 i Nickby social- och hälsostation.

Den ambulerande vaccineringens öppettider vid vallokalerna:

  • Paipis klockan 9–10 (Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098)

  • Tallmo klockan 10.30–11.30 (Talman koulu, Satotalmavägen 11)

  • Box klockan 13–14 (Boxby skola, Spjutsundsvägen 71)

  • Söderkulla, Miili klockan 14.30–16 (Sipoonlahden koulu, Söderkulla skolväg 7)

  • Västerskog klockan 16.30–17.30 (Hedåsen, Hedåsvägen 17)

18 januari kl. 15.10: Slutjobbat på CoWork i Lovisa

Arbets- och möteslokalerna på CoWork Lovisa är stängda för allmänt bruk på grund av coronavirusepidemin och att hyresavtalet går ut. Lokalerna kan inte längre bokas.

Det skriver staden i ett pressmeddelande.

Arbetslokalen CoWork på Drottninggatan 18 har bland annat betjänat personer som jobbar på distans eller som behövt ett tillfälligt arbetsställe.

18 januari kl. 11.20: Motions- och hobbylokaler stänger i Kymmenedalen

Motionslokaler så som gym stänger i Kymmenedalen. Stängningen omfattar olika fritislokaler och gäller för tiden 20.1–2.2.

Alla lokaler som enligt smittskyddslagens paragraf 58 g kan stängas stänger alltså från om med torsdagen. Det gäller till exempel idrottsplatser och olika lokaler där man samlas för kontaktsport eller olika hobbyer i grupp.

Hobbyer för barn födda 2003 eller senare fortsätter.

Det slog Regionsförvaltningsverket i Södra Finland fast på tisdagen, enligt rekommendation från sjukvårdsdistriktet Kymsote (samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen).

Restriktionerna anses nödvändiga för att hantera den snabba smittspridningen.

Samma stängningsbud råder för tillfället också inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsområde.

17 januari kl. 16.40: Östnylänningar har försökt smita förbi coronatestningskön

En tid till ett PCR-coronatest bokas i normala fall genom Coronaguiden, men eftersom köerna för tillfället är långa på många håll kan också väntetiden bli lång. En handfull Borgå- och Sibbobor har försökt att snabbare få en tid till coronatestning genom att påstå sig jobba inom vården. När hälsovårdspersonal ringt upp dem har sanningen kommit fram.

Du kan läsa mer i den här artikeln. Tidningen Uusimaa var först ute med nyheten.

17 januari kl. 14.10: Frivillig karantän för barn och unga i Borgå nu sju dygn

Bildningssektorn i Borgå har uppdaterat sina coronaanvisningar. Ändringarna träder i kraft omedelbart och ersätter anvisningarna som skickades till hemmen förra veckan.

Det är fortfarande viktigt att barnet stannar hemma ifall hen får symtom på flunsa eller magont. Man kan göra ett coronahemtest på barnet genast och följande dag.

"Om båda testen är negativa, kan barnet återgå till småbarnspedagogiken eller läroanstalten om hen inte har symtom. Om barnet har symtom i över tre dagar, kan hen återgå till sin grupp eller klass efter två symtomfria dagar", skriver infektionsläkare Jeff Westerlund i stadens pressmeddelande.

Den största ändringen gäller längden på den frivilliga karantänen. Den är i fortsättningen sju dygn.

"En annan ändring är att om barnet har exponerats utanför hemmet, kan hen gå till skolan eller småbarnspedagogiken om hen inte har symtom", konstaterar infektionsläkare Jeff Westerlund.

Bildningssektorn informerar inte längre om enskilda coronafall eller exponeringar.

"I fortsättningen kan barnets grupp eller klass informeras om exponering om det insjuknade barnets vårdnadshavare ger sitt samtycke till det", konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

"I Borgå konstateras fortfarande väldigt många smittfall dagligen, och därför har alla nu ansvar för situationen. Barnet kan inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken om hen har ens små symtom", säger Gustafsson.

De uppdaterade anvisningarna har skickats till hemmen via Wilma och Daisy måndagen den 17 januari 2022.