Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Utländska byggarbetare utnyttjas fortfarande i Finland

Uppdaterad 18.01.2022 12:24.
Uudisrakennuksen työmaa.
Bildtext Problemen inom byggnadsbranschen finns fortfarande kvar, trots att man varit medveten om dem länge.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Utnyttjandet av utländsk arbetskraft pågår fortfarande på finländska byggarbetsplatser och kedjor av underleverantörer gör det fortsättningsvis svårt att övervaka att arbetsvillkoren följs.

Det här enligt en rapport som gjorts av Medborgarorganisationen Finnwatch, på uppdrag av Byggnadsförbundet.

Finnwatchs rapport baserar sig på en kartläggning av branschföretagens praxis för att öka sitt samhällsansvar, på intervjuer med experter och en genomgång av myndigheternas inspektionsrapporter. Enligt Finnwatch är det som kommer fram i materialet oroväckande.

Exempelvis i södra Finland fanns det brister i anställningarna och lönerna bland utländska stationerade arbetstagare i 85 procent av fallen som undersöktes år 2020.

En utstationerad arbetstagare är en person som är anställd i ett utländskt företag, men som medan arbetsförhållandet pågår skickas till Finland för att arbeta här under en begränsad tid.

– Underbetalning och oklarheter bland annat inom uppföljningen av arbetstider är skåpmat inom byggbranschen. Särskilt dålig är situationen för utstationerade arbetstagare från Belarus och Ukraina. Samtidigt ökar också antalet personer som kommer till Finland men som inte har ett arbetstillstånd, säger Finnwatchs forskare Anu Kultalahti i ett pressmeddelande.

Byggarbete i Ekenäs.
Bild: Patric Ring / Yle

Men problemen tar inte slut vid löner som inte betalas enligt kollektivavtal och långa arbetsdagar. Utstationerade arbetstagare utsätts också för rekryteringsavgifter, omänskliga bostadsförhållanden och hot i Finland.

För tillfället arbetar cirka 30 000 utländska arbetstagare inom byggbranschen. Av dem är cirka 15 000 personer utstationerade arbetstagare. Därtill finns många som arbetar utan arbetstillstånd i Finland.

Stora brister i övervakningen – fler åtgärder behövs

Problemen som kommer fram i rapporten har varit kända redan länge inom branschen. Ändå finns det många företag som förlitar sig på underleverantörernas skriftliga utredningar, istället för att i praktiken övervaka att arbetsvillkoren följs på byggena.

De utländska arbetstagarna har inte heller hittat de anmälningskanaler som företagen inrättat för att lämna in klagomål. Istället är det främst genom fackförbundens övervakning som olika slags missförhållanden kommer fram.

Vissa företag, så som Lehto Group och T2H Rakennus, svarade inte på Finnwatchs förfrågan att delta i undersökningen. Men andra företag får beröm av organisationen. Enligt Finnwatch har exempelvis YIT och Skanska satsat på dialogen med de utländska arbetarna och informerat dem om deras rättigheter.

Företagen har också uppmuntrat arbetstagarna att meddela företaget om möjligt osakligt bemötande och utbildat ledningen på byggarbetsplatserna om hur man känner igen situationer där arbetstagare utnyttjas.

– Inom branschen behövs mer öppen dialog med arbetstagarna, fler intervjuer och auditeringar och mer kritisk granskning av egna inköpspraxisar, säger Kultalahti.

Som lösningar på problemen efterlyser Finnwatch lagförändringar, att myndigheternas övervakning utvecklas och att företagen tar en aktivare roll i att motarbeta att utländsk arbetskraft utnyttjas.

Särskilt viktigt skulle det vara att stifta en lag om företagsansvar, som skulle öka företagens ansvar att övervaka arbetsvillkoren i situationer där det uppstår kedjor av underleverantörer.