Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL ifrågasätter stränga restriktioner – betonar vaccinering

Uppdaterad 18.01.2022 17:24.
En lokalvårdare iklädd skyddsutrustning ordnar saker invid en säng i ett patientrum
Bildtext Institutet uppskattar att epidemitoppen nås vid månadsskiftet januari-februari.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Institutet för hälsa och välfärd THL skriver att vårdbehovet kan fördubblas eller trefaldigas de närmaste veckorna. THL anser inte att det är ändamålsenligt med ytterst stränga restriktioner.

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat sina utlåtanden om epidemiläget och coronastrategin. Enligt institutet är det viktigt att så snabbt som möjligt ge de tredje doserna coronavaccin framför allt till seniorer och personer som tillhör riskgrupper.

Däremot är myndigheten inte övertygad om att stränga restriktioner är ändamålsenliga. Ytterst stränga restriktioner kan minska förekomsten av viruset, men samtidigt skulle åtgärderna antagligen förlänga situationen och öka risken för allvarliga sjukdomsfall i ett senare skede i takt med att vaccinskyddet avtar, skriver institutet i ett utlåtande.

"Omikron sprids verkligt snabbt. Det skulle kräva väldigt kraftiga begränsningar av befolkningens kontakter för att minska spridningen märkbart. Det är ändå inte entydigt att den här sortens åtgärder är till nytta", säger överläkare Otto Helve i ett pressmeddelande.

Enligt Helve finns det inte garantier för att stränga restriktioner skulle minska det totala behovet av sjukvård, även om behovet jämnas ut över en längre tid. Samtidigt anser institutet ändå att det fortfarande finns ett behov av att begränsa evenemang som innebär hög risk för spridning.

Ersätt smittspårning – slopa gränskontrollerna

Institutet för hälsa och välfärd bedömer att den nuvarande hybridstrategin, som går ut på att testa och spåra smitta, inte fungerar för att sakta ner spridningen.

I stället föreslår institutet att coronatest görs utifrån medicinska grunder, personer med symtom uppmanas stanna hemma självmant och familjemedlemmar som har utsatts för smitta ska undvika kontakter utanför hemmet. Institutet betonar också vikten av att främja vaccineringarna bland ovaccinerade.

Institutet för hälsa och välfärd anser att det inte längre går att motivera gränskontrollerna med tanke på folkhälsan. Resenärernas betydelse för smittspridningen i Finland är obetydlig, enligt institutet.

Trefaldigt antal patienter – beredskapslagen möjlig

Institutet uppskattar att epidemitoppen nås vid månadsskiftet januari-februari.

Antalet coronapatienter som vårdas på sjukhus uppskattas samtidigt bli två till tre gånger så högt som i december. Enligt institutet handlar det om i medeltal 400–700 patienter per vecka under 12 veckors tid, och som mest 900–1 300 patienter på en vecka.

Institutet för hälsa och välfärd anser att vården nu måste förbereda sig på att behovet av vård ökar de närmaste veckorna.

Institutet tar inte direkt ställning till om det är nödvändigt att använda beredskapslagen, men skriver att man i så fall borde fokusera på fördelningen av personalresurserna inom vården. Det skulle i första hand ske genom att minska kraven på personalresursering och hur snabbt man ska garanteras vård. Arbetsplikt inom vårdbranschen kommer i andra hand.

Institutet uppskattar att beredskapslagen eller annan speciallagstiftning borde vara i kraft till den sista mars för att trygga vården, om statsrådet anser att sådan lagstiftning är nödvändig.