Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Läget stabilt i de flesta skolor och daghem i Västnyland trots sjukfrånvaro och karantän

Från 2022
Skor och stövlar huller om buller på en väggfast hylla i en dagisentré.
Bildtext Smittfallen ökar då coronaviruset sprids allt kraftigare, men läget är ändå rätt bra i de västnyländska daghemmen. Arkivbild.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Arbetet inom småbarnspedagogiken och i skolorna i de västnyländska kommunerna verkar fungera rätt bra trots den stora smittspridningen. De största utmaningarna har funnits vid Degerby daghem i Ingå.

I Hangö är läget inom småbarnspedagogiken och skolorna rätt stabilt, uppger bildningsdirektören Karl-Erik Gustafsson och chefen för småbarnspedagogiken Birgitta Mannström.

Några lärare och skolgångsbiträden är i karantän. Gustafsson uppskattar att mellan fem och tio elever är borta.

"Ingen hel klass är i distansundervisning för tillfället, däremot nog enskilda elever."

Staden ordnar distansundervisning för de elever som är i karantän.

Viss sjukfrånvaro i småbarnspedagogiken

Också inom småbarnspedagogiken finns det coronafall både bland barn och bland personal. I medeltal är mellan en och två personer per daghem borta, uppger Mannström.

"Barnen är mera borta än personalen, men det varierar från daghem till daghem. Det förekommer också magsjuka i vissa daghem samt vanlig förkylning."

För att förebygga smitta undviker man inom småbarnspedagogiken i Hangö att flytta personal från en barngrupp till en annan. Dessutom betonas hygienen.

"Vi fäster stor vikt vid handhygien och alla vuxna i daghemmet använder munskydd. Vi rör oss i små grupper och blandar oss inte med övriga barn i daghemmet, vi hålls i våra egna grupper och rum."

Både Gustafsson och Mannström hoppas att Hangö kan fortsätta med närundervisning.

Barn och personal isolerade och i karantän i Raseborg

Också i Raseborg rapporteras om nya fall med jämna mellanrum, uppger bildningsdirektör Tina Nordman.

"Vi har barn och personal som är isolerade eller satta i karantän i de flesta av våra enheter."

Också i Raseborg har de som är isolerade eller i karantän rätt till distansundervisning.

"De som är isolerade får distansundervisning sedan när de tillfrisknat så att de orkar med skolarbete."

Enligt Nordman följer de med läget hela tiden och fattar beslut om specialarrangemang inom en enhet om det behövs.

Inom småbarnspedagogiken i Raseborg har man ännu inte varit tvungen att ta till specialarrangemang.

"Hittills har vi inte bett om att de som har möjlighet skulle ha sitt barn hemma men det kan bli aktuellt om personalantalet inte följer lagen."

Kring 15-20 procent frånvarande i Sjundeå

I Sjundeå är också situationen under kontroll för tillfället, konstaterar bildningsdirektör Eero Kling.

I Sjundeå svenska skola var ungefär 15 procent av eleverna och 20 procent av lärarna borta på tisdagen (18.1).

Också i Aleksis Kiven koulu är enskilda elever borta och mellan 15 och 20 procent av personalen. Situationen varierar från dag till dag. Under tisdagen (18.1) var under tio elever frånvarande på grund av coronan.

Skolorna tar för det mesta till interna arrangemang för att få arbetet att löpa och de är beredda att ta till ytterligare åtgärder för att få skolarbetet att löpa.

Vikarierna i småbarnspedagogiken har räckt till

Också inom småbarnspedagogiken och i förskolorna i Sjundeå löper arbetet på trots enskilda fall av frånvaro bland personalen.

Förutom corona så har det förekommit enskilda fall av frånvaro på grund av förkylning eller biverkningar på grund av coronavaccinet.

Fram till nu så har också vikarierna inom småbarnspedagogiken och förskolorna räckt till, eftersom man har kunnat undvika större sjukfrånvaro.

Vissa familjer har fattat beslut om att hålla barnen hemma tills coronaläget lättar.

Kring 17 procent av barnen har varit borta, siffrorna varierar från dag till dag.

Lever i stunden i Lojo

Mervi Harvio-Jokiaho som är chef för Solbrinkens daghem i Lojo centrum och daghemmet Petter i Virkby uppger att det regelbundet har förekommit några fall i daghemmen.

Personalen har klarat av situationen ganska bra så här långt.

"Situationen är sådan att man får leva en stund åt gången."

De har två gånger varit tvungna att stänga daghem tidigare, men då har orsaken varit vikariebrist och inte corona, uppger Harvio-Jokiaho.

Degerby daghem speciellt drabbat i Ingå

Också i Ingå har flera barn varit borta från skolorna på grund av corona.

Också småbarnspedagogiken har drabbats på grund av stor sjukfrånvaro bland personalen.

Under tisdagen var ungefär 25 procent av personalen frånvarande i Degerby daghem. Därför har öppettiderna begränsats till klockan 8-16. Förra veckan erbjöds familjerna avgiftsfri frånvaro.

Varje morgon går de igenom personalresurserna och fördelar dem enligt behov.

Bland barnen i småbarnspedagogiken i Ingå varierar frånvaron från grupp till grupp. I vissa grupper är alla på plats och i andra grupper är fler barn borta.

Diskussion om artikeln