Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Den nya planen för Nickby gård får fortsatt hård kritik i Sibbo: "Det handlar mest om kosmetiska förändringar"

Från 2022
Åkerlandskapp intill Nickby.
Bildtext Det mesta av åkermarken kring Nickby gård planeras nu till bostadsområde.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Efter en analys av en omfattande invånarrespons har Sibbo kommun ritat om planen för Nickby gårds område. Också den möts av kritik.

En som länge och kritiskt har följt med planeringen av Nickby gårds område är Gunilla Eklöf. Hon är dagligen ute och vandrar där.

– Fast det är ju inte så lätt nu när det är så halt. På vintern åker jag alltid skidor där, då det bara går, säger hon.

Gunilla Eklöf hör till de Sibbobor som aktivt engagerat sig i kampen mot den massiva planen för Nickby gård. Också i den lite nedbantade versionen är det tänkt att bygga nya hem för 2 900 invånare, mot tidigare 3 300.

– Vi är jättebesvikna över att Sibbo kommun inte har lyssnat på oss invånare. Vi samlade in över 1 500 namn på vår protestlista. De åsikterna har inte nu tagits i beaktande, säger hon.

Karta med hus och skogar och några vägar med rondeller.

Mer skog bevaras i Nickby gård – Sibbo kommun ändrade den kritiserade detaljplanen

I förslaget för Nickby gårds centrum finns nu färre hus.

Flera av de planerade flervåningshusen har ändrats till radhus i den nya detaljplanen. Höjden på de återstående husen har sänkts genom en bestämmelse om att den högsta våningen ska vara en vindsvåning med klassisk takform.

– Jag ser det här som små kosmetiska förändringar. Byggs området ut så försvinner ett unikt rekreationsområde. Det finns inget motsvarande i Nickby för oss, säger Gunilla Eklöf.

Hon undrar också över brådskan med att föra planen vidare i det här skedet, då många beslutsfattare är mitt uppe i en valrörelse. Förslaget till detaljplan för Nickby gårds centrum (plan NG8) behandlas i markanvändningssektionen den 20 januari.

Gunilla Eklöf och Charlotta Engblom ser ut över åkrar.
Bildtext Gunilla Eklöf på vandring vid Nickby gård i september 2021 tillsammans med lokalpolitikern Charlotta Engblom, SFP.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Yle Östnyland har tidigare tittat på de kommentarer till planerna som Sibboborna har kommit med och också vandrat omkring med planläggaren på åkrarna nordväst om Nickbys nuvarande centrum.

Också Johan Isaksson tycker att kommunen nu marscherar för raskt.

– Vi har en ny fullmäktige med ganska många nya medlemmar, som säkert ser annorlunda på planeringen av kommunen. Jag hoppas ärendet bordläggs i sektionen för en lång framtid, säger han.

Enligt honom har kommunen nog klarat av att sammanfatta den kritik mot planen som har förts fram, men inte klarat av att ta den till sig.

– Vi vill bevara miljön och den orörda naturen, då hjälper det inte att rita in mera parkområden med importerade lövträd. Det är inte det som Sibboborna vill ha, säger Johan Isaksson.

Skiss över Nikckby gård.
Bildtext Illustration av hela planområdet från öster mot väster. Nickby centrum till vänster.
Bild: Sibbo kommun

Den nya planen har ett grundläggande problem anser han.

– Att tro att det går att ersätta den nuvarande fina rekreationsmiljön med vandringsleder och gångar mellan nya hus och kvarter är helt enkelt fel, säger Isaksson.

– Jag hade låga förväntningar på den nya planen och blev ändå besviken, summerar han.

Han spår med sin erfarenhet av kommunalpolitik att planläggningsprocessen blir lång.

– Nu fortsätter säkert kampen. Det här området får man aldrig tillbaks om det byggs. Frågan väcker så mycket känslor så det kan bli en lång besvärsprocess av det här, säger Johan Isaksson.

Diskussion om artikeln