Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåbon Juha Elo fortsätter kämpa mot bensinstation vid västra infarten – Högsta förvaltningsdomstolen avgör om besvär behandlas

Från 2022
Skåpbil kör på stor väg.
Bildtext Här vid Västra Mannerheimleden i Borgå planeras en anslutningsparkering och bensinstation.
Bild: Milena Hackman / Yle

Den tidigare Borgåpolitikern, Harabackabon Juha Elo har ansökt om besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen angående byggplanerna vid västra infarten i Borgå.

Juha och Pirkko Elos ansökan om besvär gäller planerna på att bygga en anslutningsparkering och en ABC-bensinstation i hörnet av Västra Mannerheimleden och Hornhattulavägen.

Borgå stadsfullmäktige klubbade i augusti 2020 igenom detaljplanen för en bensinstation och anslutningsparkering vid västra infarten.

Skiss över planerad bensinsstation och anslutningsparkering
Bildtext Här i korsningen av Hornhattulavägen och Västra Mannerheimleden ska bilar parkera och tanka. Bild från detaljplanen.
Bild: Borgå stad

Ärendet förkastades i Helsingfors förvaltningsdomstol

Ärendet behandlades i Helsingfors förvaltningsdomstol efter att besvär mot beslutet hade inlämnats. Men i december förkastades besväret på alla punkter.

I besväret ansågs det planerade området inte vara en byggbar tomt, eftersom marken består av 13–20 meter tjock lera. Dessutom ligger Västra Mannerheimledens markyta 5–8 meter högre på den norra sidan än på den planerade byggplatsen.

Besväret förkastades eftersom Borgås byggplaner inte ansågs strida mot lagen.

"En vinst" att bullervallen blir kvar

Juha Elo är före detta beslutsfattare i Borgå (Sannf, obunden) och det var också han som försökte få stadsfullmäktige att säga nej till detaljplanen i augusti 2020.

– Vi får helt enkelt se hur det går. Hörs det inget på ett år så är det bra, då behandlas besväret, och så går det ytterligare några år innan vi får svar. I sådana här saker vet man inte utgången förrän den sista möjligheten har använts, säger Elo.

I besväret lyfter han fram att marken som man tänkt bygga på inte är lämplig för ändamålet.

– Ytan ligger flera meter lägre än vägen, och därtill finns metervis med lerjord. Det är inte vettigt att bygga på området, eftersom det skulle bli oproportionerligt dyrt.

Ett öppet område med snöklädd mark.
Bildtext I besväret hänvisas till att jordmånen är svårbyggd på området vid västra infarten.
Bild: Milena Hackman / Yle

Enligt Elo uppstår också andra problem med de närliggande fastigheterna. För tillfället rinner till exempel dagvattnet från Kanoniärvägen 2 ut i diken under leden, och om dikena tas bort finns det ingenstans för vattnet att ta vägen.

Elo nämner ändå en sak som han betecknar som en liten seger; bullervallen som skyddar invånarna mot trafikens ljus och ljud kommer inte att rivas. Det slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast.

Staden är inte överraskad över fördröjningar

Stadsplaneringschefen i Borgå, Dan Mollgren, säger att stadens planer inte ändras även om man nu får vänta länge på beslut från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Man måste gå ett beslut åt gången. Det tar vanligtvis kring sex månader för Högsta förvaltningsdomstolen att reda ut om det finns besvärsrätt. Sen om det finns orsak att behandla det så tar det ju längre.

Staden utgår från att besvärsrätt inte finns.

– Eftersom både vår interna granskning och beslutet från Helsingfors förvaltningsdomstol visar att detaljplanen kunde träda i kraft så utgår vi från det.

Mollgren säger att man i konsekvensbedömningen konstaterat att jordmånen inte är ett hinder för byggande.

Dröjsmålet är inte optimalt, men orsakar inte större huvudbry för stadsplaneringen, eftersom man har andra projekt att ta sig an.

– Vi har till exempel ett godkänt planläggningsprogram för Parkgatan, enligt vilket vi kan jobba vidare på andra delområden kring gatan, säger Mollgren.