Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Många gravida är inte coronavaccinerade trots att experter betonar att risken med att vara ovaccinerad är mycket större

En gravid person får coronavaccinet i USA.
Bildtext Nicole Fahey i Los Angeles i USA var gravid i sjätte månaden när hon vaccinerades med Pfizers coronavaccin i november 2021.
Bild: Gary Coronado/Los Angeles Times/Shutterstock/All Over Press

Institutet för hälsa och välfärd lade den här veckan till gravida på listan över riskgrupper för allvarlig covid-19. Alla gravida klassas nu som riskgrupp.

Oravaisbon Sonja Forss, som vanligen är bosatt i Sverige, beräknas föda den här veckan. Hon har valt att ta coronavaccinet.

– För min del var det självklart att jag skulle vaccinera mig. Jag tycker att jag har ett ansvar att skydda mig själv, mitt barn och andra. Och jag har förstått att jag är i en riskgrupp nu när jag är gravid. Och konsekvenserna av att bli sjuk äventyrar både mig och barnet, säger Forss.

Risken för att gravida ska behöva sjukhusvård, och till och med intensivvård, till följd av covid-19 bedöms vara betydligt större än hos befolkningen i medeltal. Bland annat därför är det enligt hälsomyndigheter rekommenderat att gravida tar vaccinet.

Sonja Forss ser bara fördelar med vaccinet, liksom experterna.

– Vad jag har förstått så har det inte påvisats att vaccinationen är något negativt för barnet, heller, kommenterar hon.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att gravida ska vaccinera sig och uppger att det kan ske när som helst under graviditeten. Det är baserat på en hel del forskning och på säkerhetsuppföljningar.

Ovaccinerade löper ökad risk för missfall

Till exempel i en färsk vetenskaplig studie från Skottland – publicerad i den ansedda tidskriften Nature Medicine – framkommer det att det oftare sker allvarliga komplikationer hos ovaccinerade gravida än hos vaccinerade gravida.

Aydin Tekay har bekantat sig med forskningen. Han är överläkare och linjedirektör vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, samt ansvarig för vården av nyfödda.

– Studien visar klart att covid-19 till och med kan orsaka missfall, men för de gravida som är vaccinerade så har missfall inte förekommit i större utsträckning än hos befolkningen i medeltal, säger han.

Den brittiska studien visar också att vaccinerade gravida råkade ut för färre för tidiga förlossningar.

– Nyttan med att gravida låter vaccinera sig är definitivt större än att de inte skulle låta göra det, tillägger Tekay.

Aydin Tekay är överläkare vid HUS.
Bildtext Aydin Tekay betonar att det är särskilt viktigt för gravida att ta coronavaccinet.
Bild: Markku Rantala / Yle

Gravida är nu riskgrupp

Institutet för hälsa och välfärd har kommit till samma slutsats – att det är viktigt att gravida är coronavaccinerade. Alla gravida klassas alltså nu som riskgrupp.

Överläkare Hanna Nohynek konstaterar i ett pressmeddelande att coronainfektion ökar sannolikheten för prematur födsel och blodpropp.

Hälsomyndigheten nämner dessutom att coronaviruset ökar risken för havandeskapsförgiftning och fosterdöd. En coronainfektion under graviditeten leder också till att den nyfödda oftare kan behöva sjukhusvård eller intensivvård.

Myndigheten uppskattade nyligen att 63 procent av de gravida i Finland är fullt vaccinerade mot covid-19. Det är en lägre andel än hos befolkningen i medeltal (79 procent av hela befolkningen har fått minst en dos), men samtidigt betydligt högre än i många andra europeiska länder.

Tanja Is vill hellre undvika kontakt med andra

Tanja Is i Raseborg är gravid men hon har själv valt att inte ta coronavaccinet, trots att det är rekommenderat att göra det.

– Det är klart. Det finns ju en risk att man får ett fult fall av corona. Det finns ju också möjligheten att man får det lindrigt och inte behöver sjukhusvård. Jag tänker att hellre skyddar jag mig på andra sätt. Det vill säga undviker kontakt med andra.

Hon är skeptisk till coronavaccinet överlag och rädd för att allvarliga biverkningar ska uppstå av vaccinet, till exempel om flera år.

– Det är mycket som händer under fosterstadiet som vi inte kan se genast en månad eller ett år efteråt. Problemen kan komma senare.

Forskningen stöder vaccination

Vaccinexperter påpekar ändå att biverkningar i samband med vaccin så gott som alltid brukar bli uppenbara inom några få veckor.

Coronavacciner innehåller inte heller ingredienser som man känner till att skulle vara farliga för gravida eller deras foster.

Institutet för hälsa och välfärd nämner dessutom på sin webbplats att spädbarnet kan ha nytta av coronavirusvaccin som getts till modern under graviditeten. Det har konstaterats att antikroppar som bildas efter vaccinationen överförs till fostret och kan på så sätt även skydda det nyfödda barnet.

Överläkaren Aydin Tekay säger att till exempel bara i USA har det redan vaccinerats hundratusentals gravida och att man inte har lagt märke till allvarliga biverkningar i samband med det.

– Folk glömmer lite vad som kan ske om man istället får covid-19, som ovaccinerad. Man kan i värsta fall dö av sjukdomen, säger han.

Han berättar att i oktober och i november när coronavirusets deltavariant var förhärskande i Finland så såg man tydligt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att mer än 90 procent av de som behövde sjukhusvård till följd av covid-19 var ovaccinerade.

En del ovaccinerade behövde också intensivvård. Ingen vaccinerad gravid har ändå behövt intensivvård till följd av covid-19 inom HUS.

Omikronvarianten är lyckligtvis lindrigare

Det finns samtidigt goda nyheter både för vaccinerade och ovaccinerade. Tekay påpekar att omikronvarianten som har varit den vanligaste i cirka en månad, i medeltal har visat sig vara mindre farlig än vad deltavarianten var.

– Läget har varit lindrigare under de senaste veckorna i och med omikronvarianten. För tillfället är det inte en enda gravid på något av våra sjukhus, till följd av covid-19, men nog gravida som har råkat smittas av covid-19 och sedan kommer till sjukhuset för att föda.

Risken för att särskilt ovaccinerade gravida ska behöva sjukhusvård, om de smittas av coronaviruset, finns ändå fortfarande.

Institutet för hälsa och välfärd betonar att det också nu i samband med omikronvarianten är viktigt att gravida låter vaccinera sig mot covid-19 för att få ett så gott skydd som möjligt.