Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I år ska skolhus i Raseborg få nya tak, led-lampor och automatiskt brandalarm

Ekenäs högstadieskola.
Bildtext Ekenäs högstadiums skolhus finns med bland de skolor som staden satsar investeringspengar på 2022.
Bild: Patric Ring / Yle

Stadsfullmäktige i Raseborg har beviljat ett investeringsanslag på 1,4 miljoner som ska gå till att renovera och förbättra stadens byggnader under år 2022. Nu finns en plan för hur de här pengarna ska användas.

Bland annat skolelever i Raseborg kan glädjas över att staden satsar pengar på flera skolhus.

En summa på 250 000 går åt till att förnya yttertaket på Mikaelskolan i Ekenäs.

Ett gult gammalt hus skymtar bakom några träd. På markens ligger höstlöv.
Bildtext Steinerskolan Mikaelskolan ska få nytt tak.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Taket är i dåligt skick och ska rivas. I samma veva som det nya taket byggs åtgärdas konstaterade problem med luftomsättningen i taket.

Ekenäs högstadiums entrétak förnyas för en summa på 130 000 euro. Samma skolhus ska också få ett automatiskt brandalarm för 120 000 euro och led-armaturer för 70 000 euro.

Nya led-armaturer ska också installeras i Hakarinteen koulu i Ekenäs för 75 000 euro. Det här är ett led i stadens strävan att ersätta lysrör och satsa på mer energisnåla led-armaturer i skolbyggnaderna.

Planen är att sätta ut 50 000 euro för att Österby skola ska få nytt omklädnings- och duschrum. I Bromarv skola installeras bergvärme för 220 000 euro.

Nya värmesystem och fönster

I Svartå frångår staden fossiluppvärmning i de 17 pensionärsbostäderna och låter i stället installera vattenluftpumpar med tekniskt utrymme för 170 000 euro.

Lönnbergs byggnad (Kappsäcksfabriken) i Karis ska få nya fönster för 110 000.

Vy över Ekenäs där Ekenäs församlingshem, den gamla sjukvårdsskolan, Ekenäsgården och Centrumplan syns.
Bildtext Projektet med att renovera Ekenäsgården fortsätter.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Renoveringen av Ekenäsgården fortsätter och enligt beräkningar ska byte av stockar och fasadmålning kosta staden 100 000 euro. I Ekenäs centrum ska elementfogarna i ytterväggarna på simhallen och bollhallen förnyas för 100 000 euro

Tekniska nämnden beslutade 18.1 att godkänna investeringsprojekten till arbetsprogrammet för 2022 och beslutade att planeringen och upphandlingen för projekten påbörjas.

Bromarvsatsningen ska ännu utredas

De projekt som överstiger 200 000 euro kan påbörjas efter att stadsstyrelsen har gett sitt godkännande.

Ett tillägg i sitt nämndbeslutet handlade om Bromarv skola och planen på bergvärme. Innan ett slutligt beslut om bergvärme fattas vill tekniska nämnden att staden i snabb takt undersöker om Bromarv skola kunde anslutas till ett lokalt flisvärmeverk.