Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Samlingspartiet och SDP leder i Yles partimätning, men Centern går klart om Sannfinländarna

Partimätningsgrafik inför välfärdsområdesvalet, Samingspartiet störst
Bild: Ilkka Kemppinen/Yle

Sannfinländarna går ner, Centern upp, men Samlingspartiet leder och SDP är tvåa. Så ser väljarstödet ut strax före välfärdsområdesvalet. De unga väljer parti, de äldre tänker på hembygden. Det framgår i Yles partimätning, gjord av Taloustutkimus.

Det har gått tre veckor sedan Yles senaste partimätning inför välfärdsvalet publicerades. Vid årets slut var Samlingspartiet klart större än socialdemokraterna, liksom i de fyra senaste kommunala valen. Sannfinländarna var också klart större än Centern. Man tänkte sig rentav en Purra-effekt, där den nya partiordföranden satte fart på populariteten. Men sedan årsskiftet har mycket hänt.

– Valkampanjen kom slutligen igång, den har gett mer fakta åt väljarna. Nu vet de vad valet gäller och var partierna står. Det säger forskningschef Tuomo Turja på Taloustutkimus som har gjort Yle-mätningen. Han antyder att Centern till och med kan nosa på en andra placering i valet, när det nu är SDP som är tvåa.

Besvärligt val för Sannfinländarna

I jämförelse med senaste mätning har Samlingspartiet gått lite framåt, till 22,4 procent, SDP backar till 18 procent. Centern går upp rejält, till 17,7 procent. Deras budskap verkar gå bättre hem än Sannfinländarnas. Det här verkar blir ett besvärligt val för Sannfinländarna, som nu har 14,3 procent av väljarstödet, bedömer Turja.

Valet handlar inte om de frågor som Sannfinländarna "äger" och är aktiva i, det vill säga kritik av invandring och klimatkamp. Dessutom är de sannfinländska väljarna inte intresserade av det här valet. De tänker rösta klart sämre än anhängarna till de övriga stora partierna.

Centern, Samlingspartiet och SDP verkar ha de mest entusiastiska väljarna i det här valet, Vänsterförbundet bara delvis, med sina 8 procent, säger Turja. De etablerade partierna med verksamhet och kandidater över hela landet har mest entusiasm, men Sannfinländarna klart mindre.

Äldre röstar hemåt

Finländarna har övergått från att tänka på riksfrågor till de lokala frågorna, visar mätningen. Ju äldre väljaren är, desto viktigare blir det att rösta på en lokal kandidat från den egna hemorten. Många vuxna människor vill uttryckligen rösta för en bibehållen vård och omsorg så nära som möjligt, och det kan avgöra väljarbeteendet.

De äldre är partitrogna, påpekar Turja, men väljer kandidat från hembygden. De unga väljer mer utgående från parti, inspirerade av valkampanjer och valbarometrar som Svenska Yles valkompass för välfärdsområdesvalet.

Turja antar att de yngre inte ser vård och omsorg som så viktiga frågor, eftersom erfarenheten av den är mindre. Användningen av den offentliga sektorn ökar ju äldre man blir.

Sällsynt svårt att jämföra

Det totala valresultatet i söndagens val kommer förstås att se annorlunda ut än mätningarna. Det går inte heller att jämföra resultatet med hur finländarna röstade i sommarens kommunval och än mindre med riksdagsvalet.

I förhållande till förra kommunalvalet har Sannfinländarna inte gått nedåt, men nog om man jämför med riksdagsvalet och föregående partimätning i december.

Helsingfors deltar inte i valet och det anses göra det speciellt svårt att jämföra De Grönas understöd, som i den här mätningen är 7,4 procent. Centerns understöd blir högre än vanligt av samma anledning.

Inga svar om Svenskfinland

Mätningen ger inga svar om regionalt understöd eller den förväntade mandatfördelningen i de 21 fullmäktigeförsamlingarna. Så pass få är svaren från varje enskilt välfärdsområde.

SFP:s stöd på 5 procent i den här mätningen motsvarar resultatet i senaste kommunalval. Men det är högre än senast i riksdagsvalet och i senaste partimätning för en månad sedan. Förändringen håller sig ändå inom felmarginalen, vilket är speciellt viktigt att påpeka när det gäller de mindre partierna.

SFP-understödet är som det kan antas vara, säger Tuomo Turja och påpekar att också SFP:arna är mycket trogna väljare i alla val. Det syns igen i den här mätningen. Partiet blir stort i de välfärdsområden där det bor finlandssvenskar, men ligger i mätningen långt nere som vanligt, strax före Kristdemokraterna (3,4 procent), Rörelse Nu (1,8 procent) och småpartierna, som tillsammans får 1,9 procent i mätningen.

Hellre vårdare än influencers?

Bara 16 procent av de svarande säger sig vilja rösta uttryckligen på en kandidat de känner. Tolkningen kan där vara lite svår, medger Turja. Det kan innebära att det här inte är något kändisval, trots att också det här valet är ett personval.

Kandidatnomineringen tycks visserligen gå ut på att söka politiska kändisar, säger Turja. Över 100 riksdagsledamöter är med i valet och försöker locka väljare.

Men kändisar i allmänhet verkar inte intresserade att att ställa upp i valet. Kanske skulle de inte heller få så många röster, eftersom valet betonar sakkunskap i ett helt nytt organ, resonerar Turja. Medborgarna vill kanske inte välja influencers och tyckare, utan prioriterar kandidater med erfarenhet från området.

Många har inte bestämt sig

Det är fortfarande oklart om man når ett valdeltagande på över 50 procent i välfärdsområdesvalet. 55 procent av kvinnorna och 52 procent av männen i undersökningen säger sig redan ha röstat eller säkert komma att rösta. Helsingin Sanomat redogjorde för ett liknande resultat i sin mätning på onsdagen.

Taloustutkimus gjorde 3 158 telefonintervjuer, huvudsakligen efter årsskiftet, bland röstberättigade 18–79-åringar. Av dem gav 2 083 svar på frågorna. Felmarginalen är +/-2,2 procent.

Yles avslutande finska valdebatt med partiledarna är på torsdag kväll.