Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Soite överger den omfattande smittspårningen – infektionsöverläkare Marko Rahkonen: Mer ansvar faller nu på individen

Från 2022
Mansperson i läkarrock och ansiktsmask står utomhus vid sjukhusentré.
Bildtext Infektionsöverläkare Marko Rahkonen.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Soite kom på onsdagen med nya riktlinjer för bekämpningen av coronaviruset. Omikronvarianten har gjort att både coronatestningen och smittspårningen är hårt belastad.

Smittspårningen koncentreras till coronafall på vårdenheter och såväl karantänstiden som isoleringstiden sänks till fem dagar. De var de största förändringarna i bekämpningen av coronaviruset som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite meddelade om på onsdagen.

Dessutom rekommenderas nu att personer som har symptom på luftvägsinfektion i första hand tar ett hemtest.

– Epidemin har gått in i ett nytt skede, konstaterar Soites ledande överläkare Pirjo Dabnell.

Mörkhårig kvinna med munskydd.
Bildtext Soites ledande överläkare Pirjo Dabnell.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Omikronvarianten av coronaviruset och det ökade antal smittfall som den har medfört gör att Soite inte längre kan upprätthålla den omfattande smittspårning som man hittills har haft. Därför koncentreras nu smittspårningen till positiva fall som konstateras på social- och hälsovårdens enheter.

På tisdagen konstaterades 108 nya coronafall i Mellersta Österbotten. Det är den högsta siffran hittills under pandemin. Det samma gäller för incidensen som nu närmar sig 900.

Vart sjätte test positivt

Under epidemins gång har antalet coronatester i Soites område hållits rätt långt på samma nivå. De senaste veckorna ser man dock att allt fler testar positivt.

– Andelen positiva tester har ökat kraftigt även i vårt område, säger infektionsöverläkare Marko Rahkonen.

Förra veckan var 17 procent av testerna positiva. För vissa enskilda dagars del är siffran närmare 30 procent.

Flest positiva fall finns i åldersgrupperna 10–19 år och 20–29 år. Under tio procent av smittfallen finns bland personer över 60 år.

Trots det ökade antalet fall har belastningen på sjukhuset inte blivit för stor. På onsdagen vårdades två coronapatienter på Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. Ingen av dem fick intensivvård.

Mer ansvar för individen

I enlighet med Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar rekommenderas nu hemtester för personer med lindriga symptom. Visar testet positivt behöver man inte heller bekräfta det med ett officiellt test, utan kan fortsätta behandlingen hemma.

– Mer av ansvaret överförs på individen själv, säger Rahkonen.

Instruktioner för egenvård av coronavirussjukdom finns på Soites webbplats. Där hittas också anvisningar för karantän och isolering.

Både isoleringstiden för personer som insjuknat i covid-19 och karantänstiden för personer som exponerats för smittan sänks nu från tio till fem dagar. Precis som tidigare gäller principen att den som har symptom ska hållas hemma från arbetet eller skolan.

De som testar positivt vid en coronatestpunkt får ett meddelande med anvisningar. Såväl Rahkonen som Dabnell uppmanar människor att läsa anvisningarna noggrant, eftersom det är rusning till telefonrådgivningen.

Tusen vaccindoser per dag

Serviceområdeschef Jukka Aro som ansvarar för coronavaccineringen inom Soites område berättar att vaccinationstakten har ökat efter årsskiftet. I medeltal vaccineras omkring tusen personer per dag i Mellersta Österbotten.

I mellandagarna påbörjade man också vaccineringen av barn i åldern 5–11 år. Hittills har knappt 500 barn i den gruppen vaccinerats.

Jukka Aro.
Bildtext Serviceområdeschef Jukka Aro.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Pirjo Dabnell påminner om att när det handlar om barn under 12 år behövs båda föräldrarnas skriftliga godkännande för vaccineringen.

– Den informationen har inte nått fram till alla, säger Dabnell.

Jukka Aro säger att man med den nuvarande vaccinationstakten för första gången på länge varken har för mycket eller för lite vaccin.

Valet inget orosmoment

Inför söndagens välfärdsområdesval har man på vissa håll utnämnt valfunktionärer i reserv ifall de ordinarie skulle hamna i karantän eller isolering. Pirjo Dabnell ser ändå inte valet som något stort orosmoment ur smittskyddssynvinkel.

– Det har försäkrats att röstningen ska kunna genomföras coronasäkert.

Inte heller Marko Rahkonen ser någon anledning till oro.

– Knappast blir det tal om några långa köer, och säkerhetsanvisningarna är bekanta från tidigare val.

Jukka Aro poängterar att närkontakten är väldigt kort vid röstningstillfället.

– Det är egentligen inte annorlunda än att gå till butiken.