Hoppa till huvudinnehåll

Yles synpunkter

Johanna Törn-Mangs: Från tanke till handling

Från 2022
Kvinna med blont hår ler mot kameran. Hon är inklädd grå blus och mörkgrå byxdräkt.
Bild: Ilmari Fabritius / Yle

Om man inte vågar testa hittar man aldrig de samarbetsmodeller som stärker livskraften på det finlandssvenska mediefältet.

I dag, torsdag 20.1, berättar Svenska Yle och Åbo Underrättelser (ÅU) om planerna på en ny form av samarbete. Det går ut på att ÅU får publicera ett urval nyheter från svenska.yle.fi i papperstidningen.

Samarbetet med ÅU är tänkt att inledas i mars. Efter avslutat projekt utvärderas helheten och ifall resultatet anses vara lyckat kunde Svenska Yle i framtiden bistå också andra finlandssvenska medier med nyhetsmaterial.

Pilotprojektet är det senaste i raden av samarbeten med kommersiella medier som Svenska Yle inlett under det senaste året.

Som bäst samarbetar Svenska Yle med Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten, Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, Landsbygdens Folk och Åbo Underrättelser kring bland annat fortbildning av journalister, valkompassen inför välfärdsområdesvalet, valkvällens resultatservice och inbäddning av webbtexter.

Fler samarbeten utreds som bäst. Vad har hänt?

Fördomsfrihet och mod

Då det gäller Yles intresse för att samarbeta är svaret: ingenting. Yle har sedan länge slagit fast att vi vill söka nya samarbetsformer med kommersiella medier och därmed stärka mediebranschen i stort. Det står i lagen att Yle ska stärka mångfalden inom medier och journalistiken genom samarbete, och samarbete är också en del av Yles uppdrag som public service-bolag. Flera samarbeten har också förverkligats under åren.

Men varför har då samarbetstankarna för Svenska Yles del på senare tid allt oftare övergått till handling?

Själv tror jag att det långt handlar om fördomsfrihet och mod. Stämningen mediechefer emellan är god, och de chefer som leder de finlandssvenska mediehusen är nu villiga att pröva också nya former av samarbeten – till exempel var det ÅU som tog initiativ till det här samarbetet medan andra samarbeten har kommit till på Yles eller de andra mediebolagens initiativ. Inställningen kan beskrivas ungefär så här: Nej, vi kan inte med säkerhet på förhand säga om det här samarbetet kommer att fungera och ge ett mervärde, men vi testar.

För visst känns samarbetet med ÅU unikt och nytt och till och med lite galet. Public service-innehåll i papperstidningen! Men liksom många andra samarbetsprojekt som inletts på senare tid lanseras också detta därför som ett pilotprojekt.

Johanna Törn-Mangs, Svenska Yles direktör och ansvariga chefredaktör

Vi testar! Om det inte blir bra så avslutar vi projektet. Om det fungerar så utvidgar vi och erbjuder samma lösning för andra finlandssvenska medier. Så småningom hittar vi de modeller som fungerar. Om man inte vågar testa hittar man dem åtminstone inte!

För att kunna fatta ett väl underlagt beslut planerar Svenska Yle till exempel att beställa en utvärdering av hur en utvidgad modell skulle påverka innehållsproduktionen på alla finlandssvenska redaktioner. Yle vill inte erövra mediebranschen utan stärka dess livskraft.

Ett samarbete kan gagna alla parter

Vad är det då som Svenska Yle hoppas uppnå med det här samarbetet?

Svenska Yle ser att det här kan vara ett sätt att enligt bolagets strategi stötta den utsatta finlandssvenska mediebranschen på ett väldigt konkret sätt. När ÅU kan plocka de allmänna nyheterna från svenska.yle.fi kan tidningen fokusera på att göra unikt lokalinnehåll. Eftersom det innehåll som görs på Svenska Yles lokalredaktion i Åbo och på andra håll i Svenskfinland inte ingår i samarbetet fortsätter konkurrensen om lokalnyheter som förut. Det gynnar både den finlandssvenska mediebranschen och den finlandssvenska publiken, som får god lokaljournalistik också i framtiden.

Att samarbetet samtidigt betyder att ÅU:s prenumeranter får ta del av också annat finlandssvenskt innehåll i tidningen än det lokala saknar inte betydelse. Att nyheter i textform som berör hela Svenskfinland når också ÅU:s prenumeranter bidrar till att öka förståelsen mellan finlandssvenskar som bor i olika delar av landet. ÅU väljer samtidigt själv vilka allmänna Svenska Yle-texter de publicerar och vilka nyheter de bevakar själva. Det betyder att ÅU kan prioritera de egna journalistiska resurserna på ett sätt som de anser att tjänar deras läsare bäst.

När de finlandssvenska tidningarna med åren blivit allt mer lokala har Svenska Yles roll som sammanhållande länk för finlandssvenskarna accentuerats. Nu läggs ytterligare en distributionskanal till de redan existerande, så att Yles innehåll kan nå ut till ännu fler.

Yle finns till för alla finländare, och på Yle görs trovärdig, oberoende och ansvarsfull nyhetsjournalistik. Ju fler som får ta del av den, desto bättre – för både finlandssvenskheten och samhället i stort.

Johanna Törn-Mangs,
Direktör och ansvarig chefredaktör, Svenska Yle