Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Underrättelser börjar publicera nyheter från Svenska Yle i papperstidningen

Från 2022
Uppdaterad 20.01.2022 10:26.
En person som läser Åbo underrättelser i pappersformat och en hand som håller i en telefon med Svenska Yles förstasidan.
Bildtext Åbo Underrättelser får rätt att använda material som redan har publicerats av Svenska Yle. Tidningen ska inte ha möjlighet att beställa material av Svenska Yle.
Bild: Sarah Lönnqvist / Yle

Åbo Underrättelser hoppas kunna satsa ännu mer på unik lokaljournalistik och samtidigt erbjuda läsarna riksnyheter i papperstidningen. Om pilotprojektet lyckas kan Svenska Yle erbjuda andra finlandssvenska mediehus samma material.

I mars börjar Åbo Underrättelser publicera inrikes-, kultur- och sportnyheter från Svenska Yle i papperstidningen. Nyheter från Yle Åboland och Svenska Yles övriga lokalredaktioner ingår inte i samarbetet.

– Vi tycker att vi är bäst på lokaljournalistik och vill satsa alla våra krafter på det. Därför är det bra att hitta samarbetspartner som är bra på någonting annat. Svenska Yle är bra på att leverera inrikesnyheter, säger Tom Simola som är chefredaktör för Åbo Underrättelser.

Vi tror att det här gynnar den finlandssvenska mediepubliken

Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs

– Det här är ett sätt för Svenska Yle att stärka livskraften i den finlandssvenska mediebranschen. Vi tror att det här gynnar den finlandssvenska mediepubliken som får både god lokaljournalistik och en högklassig bevakning av Svenskfinland och Finland, säger Johanna Törn-Mangs som är direktör för Svenska Yle.

Enligt Törn Mangs förutsätter både Yle-lagen och Yles strategi samarbete med kommersiella medier för att stärka hela mediebranschen. Dessutom är det enligt henne viktigt att Svenska Yles innehåll når ut till så många finländare som möjligt.

Ersätter delvis Svensk Presstjänst

Samarbetet inleds på initiativ av Åbo Underrättelser som kontaktade Svenska Yle i slutet av året, efter att de finlandssvenska kommersiella mediehusen bestämt sig för att lägga ner nyhetsbyrån Svensk Presstjänst.

Åbo Underrättelser har även inlett ett samarbete med Nya Åland.

– Vi hade tidigare Svensk Presstjänst som skulle göra det möjligt för oss att satsa på unika nyheter. Och jag tror fortfarande att det viktiga för Svenskfinlands mediehus är att satsa på unika nyheter, det här är bara ett komplement i vårt fall, säger Simola.

Tom Simola
Bildtext Åbo Underrättelser vill satsa sina krafter på lokaljournalistik, säger chefredaktören Tom Simola.
Bild: Yle/Nina Bergman

Åbo Underrättelser får rätt att använda material som redan har publicerats av Svenska Yle. Tidningen ska inte ha möjlighet att beställa material av Svenska Yle.

– Det här påverkar inte vår linje eller våra prioriteringar. Åbo Underrättelser kan bara plocka sådana texter som vi också annars lägger ut, säger Törn-Mangs.

Avtalet mellan Svenska Yle och Åbo Underrättelser förutsätter också att materialet inte publiceras i direkt anslutning till reklam.

– Faktum är att vi redan nu har samarbeten med kommersiella medier, så vi har en viss erfarenhet av hur man definierar gränserna för hur annonser kan finnas i förhållande till public service-innehåll, säger Törn-Mangs.

Till exempel ligger Yles valkompass ute på flera finlandssvenska mediers sajter och Svenska Yles webbnyheter publiceras av Landsbygdens folk.

Kvinna med blont hår ler mot kameran.
Bildtext Enligt Johanna Törn-Mangs vill Svenska Yle med samarbetet stärka den finlandssvenska mediebranschens livskraft.
Bild: Ilmari Fabritius / Yle

Möjlighet till samarbete med andra mediehus

Både Simola och Törn-Mangs vill framhålla att samarbetet är ett pilotprojekt som pågår i sex månader. Om projektet upplevs som lyckat kan Svenska Yle i fortsättningen även ge andra svenskspråkiga mediehus rätt till samma material.

Pilotprojektet ska utvärderas av en utomstående part.

– Det är bra med ett pilotprojekt, eftersom det varken förbinder Åbo Underrättelser eller oss till någonting. Om det inte har de effekter vi hoppas på kan vi alltid avsluta det, säger Törn-Mangs.

– Det viktiga är den respons vi får av våra läsare. Om de har upplevt det som viktigt att det ingår inrikesnyheter som är producerade av Yle så fortsätter vi, annars kan vi avsluta samarbetet, säger Simola.

Risk för likriktning?

Enligt Törn-Mangs är det för tidigt att säga hur det skulle påverka hela det finlandssvenska mediefältet om Svenska Yles material också börjar publiceras i övriga tidningar.

– Huvudtanken är att vi bidrar med allmänna nyheter för att det ska frigöras resurser att satsa på unik lokaljournalistik eller annat unikt innehåll. Det ska gynna branschen i stort och stärka livskraften i den finlandssvenska mediebranschen.

Finns det en risk för likriktning om alla publicerar samma nyheter i stället för att bevaka händelser ur olika perspektiv?

– Vi har varit noga med att Svenska Yles lokala innehåll inte ingår i samarbetet och det betyder att konkurrensen kvarstår lokalt. Vårt mål är att mediekonsumenterna ska gynnas av det här samarbetet och om det visar sig att det inte blir så kommer vi inte att fortsätta, säger Törn-Mangs.

Diskussion om artikeln