Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Brigadkommendören vid Nylands brigad: "Coronaläget är svårt"

Från 2022
Uppdaterad 20.01.2022 20:07.
En militärpolis iklädd munskydd går i närheten av en bom som finns vid porten till ett garnisonsområde.
Bildtext Coronaläget på Nylands brigad är utmanande med närmare 200 smittade.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Coronafallen på Nylands brigad i Ekenäs ökar i rask takt. Vardagen har varit svår att organisera rent praktiskt men i takt med att fler byggnader tagits i bruk för karantän har läget förbättrats, bedömer brigadkommendören.

För närvarande (20.1.2022) är 185 beväringar smittade, varav 24 är i hemvård. De som är sjuka har lindriga symptom eller inga symptom alls. Flera tiotal har redan tillfrisknat.

– Läget är svårt, det är klart. Just nu prioriterar vi att ta hand om beväringar, personal och också beredskapen, säger brigadkommendör, kommodor Juha Kilpi vid Nylands brigad.

För de friska beväringarna arrangeras utbildningen stugvis eller i mindre grupper. Årets första rekryter går på permission i morgon (21.1) och följande avdelning står i tur nästa vecka.

Beväringar marscherar i flera led.
Bildtext På brigaden har smittskyddsåtgärder vidtagits sedan våren 2020.
Bild: Alexander Beijar / Yle

Flera byggnader för karantän

Nylands brigad har tagit två extra byggnader i bruk för beväringar som har testat positivt för corona eller exponerats. Byggnaderna är idrottshuset och en kasern.

Dessutom har brigaden tillgång till ett reservsjukhus i anslutning till hälsostationen på Ekåsens område.

I nästa vecka blir det ändringar i systemen igen eftersom en kasern töms på grund av renovering. För tillfället är planerna i full gång beträffande hur beväringarna då ska inkvarteras.

– Det är klart att det är tungt för dem som måste stanna inomhus.

Han lyfter fram att beväringskommittén förtjänstfullt aktiverat sig för att förbättra förhållandena för de smittade och exponerade.

– De har nu fått tillgång till tidningar och spel och har även möjlighet att göra beställningar från Soldathemmet, berättar Kilpi.

Får gå på wc

De senaste dagarna har det ändå förekommit rykten om att karantänsförhållandena inte är som de borde. Beväringar har vittnat om att deras möjligheter att gå på toaletten har begränsats. Också brigadkommendören har nåtts av dessa rykten. Han medger att så kan ha skett men att det i så fall var frågan om misstag.

Portättbild på brigadkommendör, kommodor Juha Kilpi, Nylands brigad. Han står ute i Syndalen, vinter. Bakom hav och man kan skymta några Jurmobåtar, öppet vatten.
Bildtext Brigadkommendör, kommodor Juha Kilpi försäkrar att ingen beväring ska hindras från att gå på toaletten.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Jag beklagar om det har hänt så för någon som varit exponerad. Det borde förstås inte vara så, säger Kilpi.

Hans uppfattning är att det skedde misstag då coronasmittorna plötsligt ökade lavinartat utan att brigaden var riktigt beredd på det. I det skedet vistades smittade, exponerade och friska i samma byggnader.

– Eftersom det i enheterna finns uppdelat både exponerade och icke exponerade kan det ha förekommit situationer då tillgången till toaletter tillfälligt varit begränsad, för att säkerställa hygienen, säger Kilpi.

Får smittade beväringar vistas utomhus?

– Nej inte om de är sjuka. Det är något som vårdpersonalen avgör. Det har arrangerats möjlighet för en del att gå ut för en kort stunds frisk luft.

Brigadkommendör Juha Kilpi tillägger att han önskar att beväringar som är missnöjda eller har frågor i första hand kontaktar sina förmän, Beväringskommittén eller socialkuratorn.

– Vi har många olika kanaler man kan ta kontakt, både muntligt och skriftligen. Då har vi möjlighet att åtgärda sakerna.

Brigaden meddelar också att alla beväringar har möjlighet att få vaccin på brigaden.