Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

DNA-sekvensering löste gåtan: Helsingforsrenen är en skogsren

Från 2022
En renkalv som tittar rakt in i kameran.
Bildtext Skogrenar i den här åldern brukar ännu vandra med sin mamma. Den här unga kalven har varit ensam på villovägar.
Bild: Annika Sorjonen / Högholmen

Den förrymda renkalv som sprang omkring i Norra Haga i Helsingfors för ett par veckor sedan är en skogsren. Arten har kunnat fastställas med hjälp av DNA-test.

Den föräldralösa kalven tros ha vandrat ensam i över 120 kilometer, innan den för två veckor sedan fångades in av polisen och fördes till Högholmen. I mellandagarna observerades kalven i Asikkala, och bara några dagar senare hade den tagit sig över 70 kilometer söderut, till Mäntsälä.

Därifrån tog den sig via Vanda, genom Centralparken och till Norra Haga och Västra Böle, där den till sist fångades in av polisen. Renen har sedan dess återhämtat sig från sin långa resa på Högholmens vilddjurssjukhus.

En renkalv står på snöig mark och i solsken.
Bildtext Den unga skogsrenen har återhämtat sig bra på Högholmen.
Bild: Annika Sorjonen / Högholmen

Att det var frågan om en renkalv stod tidigt klart, men en DNA-undersökning behövdes för att fastställa om det var frågan om en tamren eller den vilda underarten skogsren.

Genom att sekvensera kalvens DNA, och jämföra med sekvensdata från databaser, kunde man fastställa att kalven är en skogsren.

Naturhistoriska centralmuseet genomförde vid millennieskiftet projektet Life, där renens underarter och deras renhet kartlades. Med hjälp av den DNA-sekvens som togs fram då kan renar och skogsrenar identifieras med 95 procents säkerhet.

Kan bli del av skyddsprogram för skogsrenar

Kalven har återhämtat sig väl under sin vistelse vid vilddjurssjukhuset, meddelar Högholmen. Den är nyfiken på sin omgivning och har god aptit. Vad gäller kalvens möjligheter att överleva är de mest kritiska dagarna nu förbi, men den hålls under uppsikt eftersom skador relaterade till stress ännu kan uppstå.

Beskedet om att det är frågan om en skogsren är glädjande för Högholmen som är samarbetspart i skyddsprogrammet MetsäpeuraLIFE med syfte att återinföra skogsrenen till dess forna levnadsområden vid de södra delarna av Suomenselkä.

Om kalven klarar sig kan den bli en del av skyddsprogrammet.

Diskussion om artikeln