Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Östra Nylands nya fullmäktige mer högersinnat än Österbottens – se vilka värderingar som dominerar i ditt fullmäktige

Från 2022
Uppdaterad 25.01.2022 07:22.
Graafiikka kuvituskuva konservatiivi- ja liberaalipuolueiden asettumisesta nelikenttä taulukkoon. Sivuilla ihmishahmon siluetit.
Bild: Miia Anttila / Yle

I Södra Österbotten finns många konservativa invalda. Västra Nylands områdesfullmäktige är det mest liberala. Vi har granskat partiernas och välfärdsområdenas politiska värderingar. Se också hur åsikterna i ditt välfärdsområde skiljer sig från kommunens.

I Yles valkompass bad vi kandidaterna uppge var de befann sig på två axlar som mäter politiska värderingar – om de uppfattar sig vara vänster eller höger, liberala eller konservativa.

Nu när vi vet vem som fick en plats i välfärdsområdenas fullmäktigen kan vi se vilka värderingar som dominerar partivis och på olika håll. Av de invalda har 76 procent procent svarat på Yles valkompass.

"SFP måste ta ansvaret för de svenska frågorna"

Professorn i statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa, Kim Strandberg, kommenterar det faktum att många av KD:s och Sannfinländarnas invalda är mer konservativa än kandidaterna i medeltal.

– Det är ju hos KD, Sannfinländarna och VKK där det tydligaste glappet syns. De jobbar mer med symbolik. De som har det mer tydliga symboliska budskapet, som är lite förenklat, sticker ut, säger Strandberg

Man i blå jacka utomhus utanför universitetsbyggnad
Bildtext Professor Kim Strandberg.
Bild: Yle / Roy Fogde

I den mest liberala ändan av fyrfältet hittar vi Västra Nylands välfärdsområde. Där vann Samlingspartiet stort och Strandberg tror att de politiska ideologierna kommer att ha konkret inverkan på hur vården ordnas.

– Där är det mer sannolikt att man funderar på andra lösningar än att offentliga medel ska finansiera allt eller att det bara ska få vara offentlig vård. Sedan går det inte helt från svart till vitt, säger Strandberg

Utmaningarna i områdena är olika och på många håll dominerar ett parti stort. Kan man ens vänta sig gemensamma drag i välfärdspolitiken på olika håll i landet?

– Jag skulle nog bli förvånad om det svänger väldigt mycket beroende på vilket parti som är det största. Det är kanske framförallt de områden som domineras av SFP som har språket väldigt tydligt med.

Strandberg tror att det ställs olika slags krav på arbetet för det svenska i de olika områdena. I Österbottens välfärdsområde rullar arbetet på mer av sig själv än på annat håll.

– Det är främst SFP som ska ta det här ansvaret att bevaka svenska frågor, säger Kim Strandberg

Så gjorde vi analysen

Diskussion om artikeln