Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nämnd i Ingå: Enklast att bygga till hälsocentralen, en nybyggnad kan leda till besvär

Från 2022
En röd-vit byggnad som är Ingå hälsocentral.
Bildtext Hälsocentralen i Ingå är för liten och borde byggas till, men hur ska man då få parkeringsplatserna att räcka till? Eller är ett nybygge bättre? Det funderar politikerna i Ingå på. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det är vettigare att bygga till den nuvarande hälsocentralen i Ingå kyrkby än att bygga en ny. Det anser byggnads- och miljönämnden i sitt utlåtande om hur hälsocentralen ska se ut i framtiden.

Ingå kommun behöver en ny hälsocentral bland annat för att den nuvarande är för liten, och den saknar också nödutgångar.

Byggnads- och miljönämnden har gett sitt utlåtande om två förslag på tillbyggnad och renovering och ett förslag till nybyggnad.

Parkeringen kan bli besvärlig

Då det gäller en renovering och tillbyggnad så finns det två alternativ: en uppgradering av den nuvarande byggnaden genom att bygga en andra våning ovanpå den eller genom att bygga ut hälsocentralen på samma plan.

I utlåtandet säger nämnden att en förstorad hälsocentral på den nuvarande platsen har ett behov av minst 40 och högst 60 parkeringsplatser. Cirka 20 platser kan anvisas på själva tomten. Nämnden vill att behovet av parkeringsplatser preciseras i den fortsatta planeringen.

Ny hälsocentral på Betesvägen

En ny hälsocentral kunde byggas vid Betesvägen eller på fastigheten Fagerstrand som finns mitt emot den nuvarande hälsocentralen, intill Ingåstrand.

På Betesvägen gäller en detaljplan från 1978 och enligt den har området reserverats för sjukhus och andra byggnader som betjänar social verksamhet. Den anvisade byggrätten är 1 000 kvadratmeter våningsyta och antalet våningar har begränsats till en.

I utlåtandet konstateras att det behövs en detaljplaneändring för att kunna bygga en hälsocentral på Betesvägen så att byggrätten ökar och det högsta antalet våningar höjs.

Vid Betesvägen kan det anvisas ett område på cirka 5 500 kvadratmeter för verksamheten, vilket gör att det finns tillräckligt med parkeringsområden. Dessutom kan det finnas annan småskalig service invid nybyggnaden.

Fagerstrand också ett alternativ för nybygge

Fagerstrands fastighet ingår i Ingåstrands detaljplan, tomten har reserverats för bostads- och affärsbyggnader. Den anvisade byggrätten är just nu 1 300 kvadratmeter våningsyta. Det betyder att en ny hälsocentral förutsätter en ändring av detaljplanen så att användningsändamålet ändras och byggrätten höjs.

Fagerstrands tomt är 3 500 kvadratmeter. En nybyggnad på cirka 2 100 kvadratmeter våningsyta kan placeras på tomten, men parkeringen på tomten kan leda till strukturella lösningar, så som parkering i flera plan.

Fagerstrand ska nu bli ungdomsgård då uncan flyttar ut ur hälsocentralens källare.

Besvär kan fördröja projektet

Byggnads- och miljönämnden anser att de detaljplaneändringar som behövs kan genomföras för båda nybyggnadsalternativen, men eventuella besvär kan fördröja projektet med till och med några år.

Därför anser nämnden att tilläggsbyggnader på den nuvarande tomten är tidtabellsmässigt det bästa alternativet.

Däremot är det en utmaning att ordna tillräckligt med parkeringsplatser i centrum och detta kommer att förutsätta planering och investeringar, skriver nämnden i utlåtandet.

Båda alternativen över fem miljoner euro

Kostnaderna för nybyggnadsalternativet på 2 100 kvadratmeter beräknas uppgå till cirka 6,1 miljoner euro. Kostnaderna för de två renoverings- och utvidgningsalternativen blir cirka 5,5 miljoner euro.

Kostnaderna för att renovera och bygga till blir dyrare än 5,5 miljoner eftersom det behövs tillfälliga lokaler under byggtiden.

Diskussion om artikeln