Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Kvinnor, magistrar och vårdexperter fick folkets förtroende – sju saker du behöver veta om valresultatet

Från 2022
Uppdaterad 24.01.2022 17:40.
Kartor med texten 6,7% svenskspråkiga, 51% magistrar och 18% vårdare
Bild: Clas Christiansen

Västra Nylands nya ledamöter är yngst i landet, i Norra Savolax finns lika många svenskspråkiga som i Vanda-Kervo. Vår analys av de invaldas bakgrundsuppgifter visar att många valde att rösta på en expert med hög utbildning.

Först ser vi på vilka kommuner som inte fick några platser i fullmäktige och vilka kommuner som har en större andel av mandaten än av befolkningen.

Kartan visar förhållandet mellan kommunens andel av befolkningen i välfärdsområdet och kommunens andel av mandaten.

Från 51 av kommunerna i valet kom inte en enda kandidat in i områdesfullmäktige. De är mörkröda på kartan.

I Svenskfinland saknar Kimitoön i Egentliga Finland och Sjundeå i Västra Nyland representation i sina områdesfullmäktigen.

Hangö i Västra Nyland hör till de kommuner som i relation till befolkningen har låg representation i områdesfullmäktige (röda områden), medan Närpes och Larsmo i Österbotten och Pargas i Egentliga Finland har hög representation (gröna områden).

Utsjoki är den kommun som är mest överrepresenterad. Utsjokiledamöterna utgör 3,4 procent av fullmäktige, trots att bara 0,7 procent av invånarna i Lapplands välfärdsområde bor i Utsjoki.

Kvinnlig dominans på många håll

Här ser vi välfärdsområdena graderade enligt andelen kvinnor i fullmäktige.

Kvinnor är i majoritet i 13 av 21 välfärdsområden. I Västra Nylands och Vanda och Kervos välfärdsområden är över två tredjedelar av ledamöterna kvinnor.

Bara i åtta välfärdsområden har fullmäktige manlig majoritet. Södra Österbottens och Södra Karelens välfärdsområden har den lägsta andelen kvinnor, knappt 45 procent.

Yngst i Västnyland, äldst i Kajanaland

Medelåldern bland landets alla 1379 fullmäktigeledamöter är 51,1 år. Det finns ändå en ganska stor variation mellan de olika områdena. De yngsta ledamöterna finns i Västra Nyland, 46,8 år. De äldsta finns i Kajanaland, 53,6 år.

Norra Savolax fullmäktige lika svenskspråkigt som Vanda-Kervo

Österbottens välfärdsområdes fullmäktige är det enda med svenskspråkig majoritet. Där har två tredjedelar av ledamöterna svenska som modersmål. Både i Östra Nyland och Västra Nyland finns det också många svenskspråkiga ledamöter.

I Vanda och Kervo välfärdsområdes fullmäktige valdes bara två svenskspråkiga kandidater in i fullmäktige - lika många (eller få) som i Norra Savolax fullmäktige.

Vanda och Kervo fullmäktige har samtidigt flest kandidater med annat modersmål än finska och svenska. Fyra ledamöter där har något annat modersmål.

I hela landet finns inte en enda ledamot med samiska som modersmål enligt befolkningsregistret.

Magistrarna fick folkets förtroende

Nu övergår vi till att titta på vad Yles valkompass berättar om de invalda. 84 procent av de invalda svarade på valkompassen.

Bland de invalda har över 51 procent en högre högskolexamen (magistersnivå). Jämför man med alla kandidater som svarade på valkompassen så har de invalda en klart högre utbildningsnivå.

Bildtext Hälften av de invalda har en högre högskoleexamen.

Sysselsättning: 40 procent av ledamöterna offentligt anställda

De allra flesta invalda är i arbetslivet.

Nästan en tredjedel är kommunalt anställda och en stor grupp är statligt anställda. Andelen offentligt anställda är större bland de invalda än bland alla som svarat på valkompassen.

Totalt sett är 40 procent av de invalda respondenterna offentligt anställda och omkring 35 procent arbetar inom den privata sektorn . I valkompassen har 11,5 procent av ledamöterna uppgett att de är pensionärer.

I fullmäktige är de flesta experter

De invalda är förutom högutbildade och offentligt anställda ofta sakkunniga inom de branscher som berörs av reformen. Bara 12 procent uppgav att de inte har specialkunskaper med relevans för välfärdsområdet.

Omkring en femtedel av de invalda beskriver sig som chefer eller specialister inom administration, medan socialarbetare och samhällsvetare är knappt 13 procent.

Den vanligaste sakkunskapen är sjukskötare och motsvarande specialister inom vården Läkarna är också många. Bara cirka tre procent är lägre utbildad vårdpersonal som närvårdare och hemvårdare.

En relativt liten andel, drygt två procent, har valt det alternativ som är närmast förknippat med räddningsbranschen, säkerhets- och bevakningspersonal.

Källor: Justitieministeriets informations- och resultattjänst, Yles resultattjänst och Yles valkompass

Diskussion om artikeln