Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademis juristprogram behöver finansiering de kommande åren – hur det ska göras är ännu oklart

Man, Mikael Lindfelt vid Åbo Akademi, står framför kameran i mörkblå satinkostym.
Bildtext Tillförordnade rektorn Mikael Lindfelt säger att de kostnader som kommer med utvecklingen av den nya studiehelheten inte kommer att leda till nedskärningar i Åbo Akademis andra ämnen.
Bild: Arash Matin

En ny utbildning kan vara ekonomiskt framtung. Utbildningen måste visa resultat innan Undervisnings- och kulturministeriet kan bidra med ekonomiska medel. Tills dess måste ÅA själv stå för de kostnader som juristutbildningen för med sig.

Tillförordnade rektorn Mikael Lindfelt säger att de kostnader som kommer med utvecklingen av den nya studiehelheten inte kommer att leda till nedskärningar i Åbo Akademis andra ämnen.

– Det är ännu öppet varifrån de pengarna ska komma, men vi kommer att hitta dem. Det finns alltid planer och extern finansiering är visst en möjlig kanal. Ännu är det ändå för tidigt att säga mer precist varifrån pengarna ska komma, säger Lindfelt.

Enligt Lindfelt är det normalt att vissa delar av Åbo Akademis verksamhet behöver mer resurser vissa år.

– Vi har beräknat att den här verksamheten kommer att ge vinst inom några år och det betyder att budgeten jämnar ut sig i framtiden.

De lärarresurser som behövs vid ämnet kommer också att ökas stegvis. På det sättet menar Lindfelt att kostnaderna för ämnet hålls i balans.

– Vi utgår från att ämnet kommer att locka många ivriga och kunniga sökande. Samtidigt förväntas de bli utexaminerade inom utsatt tid på grund av den dragkraft som arbetslivet efter utbildningen har.

Den forskning och de publikationer som juridiken på Åbo Akademi producerar kommer också att bidra till de intäkter som juristprogrammet behöver.

Samarbete med Åbo universitet ger komplement till studierna

Åbo Akademi har redan ett etablerat samarbete med Åbo universitet inom rättsnotarieutbildningen. Mikael Lindfelt säger att det inte finns några som helst hinder för att det samarbetet ska fortsätta.

– Den utbildning som vi planerat är komlementär till den som Åbo universitet erbjuder. De specialiseringar som vi erbjuder är alltså annorlunda än de som erbjuds av Åbo universitet, säger Lindfelt.

Från statligt håll gynnas vissa samarbetsformer mellan universitet, men ett samarbete med Åbo universitet leder inte till några stora besparingar för Åbo Akademi, berättar Lindfelt.

– Vi står självständigt för de resurser som krävs för utvecklingen av det här programmet. Det ska byggas ut till en grad som motsvarar de inkomster som vi får genom att utexaminera studerande, säger Lindfelt.

Om två till tre år, då de första studerandena får sina examina, kommer linjen att fungera självständigt.