Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hundratals elever och lärare hemma från skolor i Borgå och Sibbo – grupper har slagits ihop på grund av personalbrist

Uppdaterad 20.01.2022 17:17.
En elev pluggar. Hen skriver på datorn.
Bildtext I Borgå är 250 elever och i Sibbo 180 elever borta från skolan. De friska får uppgifter att göra hemma, men inte distansundervisning. Arkivbild.
Bild: Belén Weckström / Yle

Många elever och lärare sitter hemma på grund av sjukdom eller karantän. Läget varierar från skola till skola. I Kvarnbackens skola i Borgå funderar man på lösningar då en femtedel av eleverna är hemma.

Hundratals elever och lärare är borta från skolan på grund av sjukdom eller karantän.

I vissa skolor har läget förvärrats i rask takt sedan slutet av förra veckan, och nu överväger man olika lösningar för att garantera att alla barn och unga får den undervisning de har rätt till.

Till om med var femte elev borta

I Borgå är 250 av totalt ca 2 000 elever eller studerande nu hemma. Av personalen är 15 av 250 sjuka eller i karantän.

En av de för tillfället värst drabbade skolorna är Kvarnbackens skola. Där är en femtedel av eleverna hemma och nästan en femtedel av personalen likaså.

– Det är klart att alla inte har smittats av coronaviruset, en del är i karantän och en del föräldrar kanske håller sina barn hemma några dagar för säkerhets skull, förtydligar rektorn Lena Törnqvist.

En ung flicka studerar på distans. Hon har framför sig en bok på ett skrivbord.
Bildtext I Borgå är 250 elever eller studerande för tillfället hemma, och det gäller att försöka hänga med i undervisningen genom hemuppgifter.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Om läget förvärras måste man slå ihop grupper. Det här menar Törnqvist att går relativt lätt i en stor skola, och då många elever är borta är de vanliga gruppstorlekarna oberoende mindre.

Hur de elever som är hemma ska hänga med i undervisningen är något som skolan måste fundera på.

– I och med beslutet att man inte ska försättas i karantän om man är exponerad, försvann också rätten till distansundervisning, säger Törnqvist.

De som är hemma är alltså hemma på egen hand, utan till exempel videokontakt till klassen.

Rektor Lena Törnqvist vid Kvarnbackens skola i Borgå.
Bildtext Lena Törnqvist är orolig för att eleverna blir efter i inlärningen på grund av lång frånvaro.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

– Frågan är hur mycket man kan gå vidare då en så stor del av eleverna är borta. De som är hemma och är friska får uppgifter, och vi kan ha enskilda lösningar där klassläraren tar kontakt med hemmet till exempel efter skoltid. Senast då eleven kommer tillbaka kollar läraren att eleven hänger med. Men vi måste följa med läget och ha lösningar enligt det, säger Törnqvist.

Det finns för tillfället en vuxen i varje grupp. Handledare och skolgångsbiträden kan vikariera lärare och i viss mån har man också fått vikarier utifrån.

– Men det är knapert med vikarier och vi har redan tidigare haft vikariebrist, säger Törnqvist.

Att övergå till distansundervisning för att lärarna inte räcker till övervägs inte för tillfället i Borgå.

Sibbo redo att flytta lärare till andra skolor

– Här i Sibbo överväger vi distansundervisning om läget förvärras ytterligare, säger undervisningschefen Riikka Strandström.

I Sibbo är 180 av omkring 3 000 elever hemma. Det är lugnt i många skolor, men enskilda skolor har drabbats särskilt hårt.

I Söderkulla skola har man slagit ihop grupper på grund av personalbrist.

– Det är frågan om parallellklasser som ändå skulle ha kontakt med varandra, så inga massiva grupper, säger Strandström.

Röd skolbyggnad i tegel med cyklar parkerade framför.
Bildtext I Söderkulla skola i Sibbo har man tvingats slå ihop grupper på grund av personalbrist.
Bild: Yle / Emilia Åberg

Även i Sibbo är det svårt att hitta vikarier, och man är beredd att utjämna situationen genom att flytta över personal från en skola till en annan som drabbats av stor frånvaro.

– Det skulle i så fall handla om att den personen byter skola för en tid, inte så att personalen rör sig på flera ställen, säger Strandström.

Läget lugnare i Lovisa

I Lovisa är situationen lugnare. Där är endast två personer ur personalen för tillfället hemma på grund av coronarelaterade orsaker.

På svenska sidan är 20 elever och på finska sidan 65 elever frånvarande på grund av coronarelaterade orsaker. Värst har den finskspråkiga skolan Harjurinteen koulu drabbats med cirka 60 elever frånvarande.

– Jag är faktiskt lite överraskad att situationen är så pass bra. Men i de här siffrorna finns inte annan frånvaro än de som är direkt coronarelaterade, alltså personer som insjuknat i covid-19, exponerade eller försatta i karantän, säger Lovisas utbildningsdirektör Timo Tenhunen.

Enligt stadens pandemigrupps kriterier försätts en elev i karantän om hen själv eller en familjemedlem testar positivt. Då har man rätt till både distansundervisning och skollunch som kan avhämtas två gånger i veckan.

– Det finns särskilda undervisningsarrangemang för dem som är berättigade till distansundervisning och det handlar om mer än ett Wilmameddelande. Läraren ska se eleven minst en gång per dag, via videokontakt under en lektion eller efter skolan, säger Tenhunen.

De som försatts i karantän är trots allt jämförelsevis rätt få i Lovisa.

– Om en elev testar positivt hemma på kvällen så räknar man inte med att alla i klassen har blivit exponerade, utan kanske bara de som ätit tillsammans med den smittade, säger Tenhunen.

Om man stannar hemma frivilligt på grund av att man till exempel umgåtts med människor som är smittade så är det frågan om vanlig sjukfrånvaro och då ordnas inte distansundervisning.