Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Öringarna hittade till de restaurerade områdena i Brännmalmsbäcken i Sjundeå

Från 2022
Ett öringsyngel i vattnet.
Bildtext Ett öringsyngel i Brännmalmsbäcken i Sjundeå.
Bild: Västra Nylands vatten och miljö

Öringarna i Sjundeå å har lyckats hitta fram till de områden i Brännmalmsbäcken som restaurerats. Det blev klart vid provfisket på hösten 2021, meddelar Västra Nylands vatten och miljö.

Föreningen undersökte öringstätheten vid de restaurerade platserna i höstas. Man hittade för första gången sommargamla öringsyngel vid de platser i Brännmalmsbäcken som restaurerades åren 2019–2020.

Arbetet gjordes både maskinellt och med hjälp av talkokrafter inom ramen för restaureringsprojektet Sjundeå å 2020–2022. Positiva observationer gjordes också i många andra bäckar. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Stor variation i tätheten

Vid elprovfisket 2021 fångades öringar på tio provområden i tolv fåror. Fångsten bestod i huvudsak av sommargamla yngel, medan äldre exemplar var i minoritet.

Tätheten på öringsyngel varierade stort mellan de olika provområdena. De största fångsterna av sommargamla öringsyngel fick man i de biflöden som påverkas av källor och de minsta fångsterna påträffades i forsarna i huvudfåran till Sjundeå å.

Positiva signaler fick föreningen också från bland annat i provområdet nedanför vandringshindret i Oravabäcken. Yngeltätheten var också bra i Kivikoskibäckens övre del. Man observerade några äldre öringar som eventuellt tagit sig förbi klippbranten i Nyby som ansetts vara ett vandringshinder.

Bygger fåra förbi Oravabäckens vandringshinder

Föreningen hade för avsikt att fortsätta att flytta öringsyngel från huvudfåran i Sjundeå å till fortplantningsställen inom vattendraget, men det lilla antalet individer gjorde det inte möjligt.

Från två provområden i Kyrkåns förgrening flyttade man fjorton stycken sommargamla samt några individer som var två somrar gamla till området ovanför vandringshindret i Oravabäcken.

"Vi har planer på att bygga en fåra förbi Oravabäckens vandringshinder under år 2022 och på det sättet utöka de potentiella lek- och yngelområdena för öringar i Sjundeå å" förklarar projektarbetare Joonas Tammivuori från Västra Nylands vatten och miljö i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln