Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medieforskare om det finlandssvenska mediesamarbetet: Risk för att den intellektuella mångfalden krymper

Språkforskaren Jenny Stenberg-Sirén sitter i en stol
Bildtext Jenny Stenberg-Sirén säger att det finns risker med samarbetet, till exempel om alla finlandssvenska medier i framtiden skulle innehålla exakt samma nyheter.
Bild: Charlotte Winberg / Yle

Medieforskaren Jenny Stenberg-Sirén säger att samarbetet mellan Svenska Yle och finlandssvenska tidningshus i bästa fall gör det möjligt för medierna att fokusera egen journalistik. Men det finns också en risk för att innehållet blir mindre mångsidigt.

Enligt Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan, är samarbetet en naturlig utveckling i och med att Svensk Presstjänst lades ner, eftersom Åbo Underrättelser i hög grad förlitat sig på SPT när det gäller inrikesnyheter.

Stenberg säger att det ännu är tidigt att på djupet analysera vad det kan ha för konsekvenser eftersom samarbetet är ett pilotprojekt som ska pågå i sex månader. Enligt Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs kan det i fortsättningen utvidgas till att ge också andra svenskspråkiga mediehus rätt till samma material.

– Ifall det blev så att alla finlandssvenska dagstidningar skulle gå in för det är det helt klart att antalet röster i Svenskfinland inom inrikesbevakningen då minskar, säger Stenberg-Sirén.

Inte nödvändigtvis ett problem, men risker finns

Mycket beror enligt Stenberg-Sirén på hur innehållet används. En del av nyhetsbevakning är nyheter om något som har hänt, som går att rapportera rakt upp och ner. Att en röst rapporterar nyheter av det här slaget är inte nödvändigtvis ett problem.

– Det som är viktigt är analysen, de kritiska rösterna, uppföljningar, exemplifieringar och så vidare. Ifall tidningarna kan lägga ännu mer krut på den delen av journalistiken så är det en bra sak.

– Å andra sidan är det svårt att dra sådana här gränser. Jag ser att det finns en risk i det om alla finlandssvenska medier innehåller exakt samma nyheter. Då har vi ju krympt den intellektuella mångfalden.

Stenberg ser att det bästa resultatet av samarbetet är att Svenska Yle kan stå för grundläggande inrikesbevakning så att tidningarnas journalister kan fokusera på att göra lokala och regionala nyheter som är i deras kärnområde, eller egna uppföljningar och vinklingar till de inrikesnyheter som kommer från Svenska Yle.

– Men vi vet alla att ekonomin är pressad för tidningarna, och det finns en risk att de i stället fyller ut tidningssidorna med texter från Yle.