Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elpriserna steg med en fjärdedel i fjol – för eluppvärmda hushåll blev elräkningen tusen euro dyrare

Elledningar som går genom en skog.
Bildtext Elförbrukningen steg med åtta procent i fjol.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Priset som hushållen betalar för el steg i fjol med 25,1 procent, uppger Energimyndigheten.

Ökningen slog hårt mot plånböckerna särskilt hos hushåll som värms upp med el. För dessa steg priset enligt Energimyndigheten med 35,3 procent.

För ett hushåll som har en förbrukningsnivå på 18 000 kWH per år steg priset för eluppvärmning med 993 euro i fjol. Också för hushåll med en årlig förbrukning på 5 000 kWH blev elvärmen 241 euro dyrare.

Den kraftiga höjningen av partimarknadspriserna för el syntes i slutet av året särskilt för dem som förnyade sitt elavtal. De nya avtalen som gäller tills vidare ökade med 48,3 procent för hushåll och med upp till 108,5 procent för dem som värmer med el.

Priserna på nya tvååriga tidsbundna avtal steg med 77,6 procent för hushåll och 84 procent för dem som värmer med el.

Även om priset på elenergi steg såg man en liten nedgång i överföringspriserna i fjol. De skattepliktiga överföringspriserna för el sjönk i genomsnitt med 0,7 procent för hushållsanvändare och med 0,8 procent för dem som värmer med el.

Partimarknadspriserna på el steg märkbart runt om i Europa efter sommaren. Bakom höstens kraftiga prisstegring ligger framför allt de knappa nordiska vattenresurserna samt den kraftiga prisökningen på naturgas och stenkol.

Vindmölla mitt i ett vintrigt skogslandskap

Varför är elpriset nu så högt? Svenska Yle listar orsakerna

Gas- och vattenbrist samt elnätet höjer priset.

En sänkning i sikte i höst?

Enligt Energimyndighetens direktör Antti Paalanen kommer vi att se fortsatt höga elpriser ännu i början av året, men att priserna kan börja gå ner senare under året.

– Läget är fortfarande osäkert, men på marknaden finns det en förväntan om att situationen blir bättre mot sommaren och hösten. Men det är klart att priset på stenkol och gas samt vattensituationen har en stor inverkan, sa Paalanen på en presskonferens på torsdagen.

Enligt Energimyndighetens överdirektör Simo Nurmi är det totala elpriset för hushåll fortfarande rätt förmånlig i europeisk jämförelse. Enligt statistik från Eurostat är det totala priset på el i Finland klart under EU-medeltalet.

Dyrast är elen inom EU i Tyskland, följt av Danmark, Belgien och Irland. Inom EU är elpriset billigast i Ungern och i Bulgarien.

Källor: Energimyndigheten, STT, Yle Uutiset

Ellinje i vintrigt skogslandskap.

Rekordhögt elpris i fjol – kalla dagar kan ge nya pristoppar

Höga gaspriser ledde till användning av stenkol.