Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Båtfolket i Ingå vill kunna parkera sina bilar intill bryggan

Från 2022
Segelbåt i småbåtshamnen i Ingå.
Bildtext I Ingå funderas det på var det ska ordnas parkeringsplatser, så att bland annat båtfolket ska kunna ta sig till bryggorna.
Bild: Marica Hildén / Yle

Båtägare föredrar att parkera bilen nära småbåtshamnen i Ingå när de ska lasta sina båtar. Det här tyder resultatet i en parkeringsenkät på.

Av de som svarat på Ingå kommuns enkät uppger 31 procent att de kan tänka sig att gå 500 meter och nästan hälften (46 procent) att de inte alls är beredda att gå en sträcka från parkeringsplatsen till båthamnen.

De allra flesta, 78 procent, uppger att de inte kan tänka sig att betala för att parkera vid båthamnen och 44 procent uppger att de särskilt sommartid upplever att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser i Ingå centrum.

Det planeras nya hus intill småbåtshamnen i Ingå där det blir en bostadsmässa 2022.
Bildtext Så här såg det ut vintern 2018 i Ingå småbåtshamn. Då kunde båtar placeras på sandplanen intill varuhuset och bilar parkerades också där. Det är inte längre möjligt, men båtfolket vill fortfarande parkera nära sina båtar.
Bild: Marica Hildén / Yle

Av de 138 personer som svarade på enkäten var 98 stycken Ingåbor som bor på fastlandet, tre stycken var Ingåbor som bor i skärgården och 34 stycken av dem som svarade var fritidsboende i Ingå. Tre stycken var varken Ingåbo eller sommaringåbo.

Nya parkeringsområden på kommande

Enkäten är en del av Ingå kommuns strävan att hitta de ultimata parkeringslösningarna för centrumområdet.

I planeringen finns en del helt nya parkeringsområden.

Byggarbeten gör att båtfolket i sommar inte kan parkera på sandplanen vid köpcentret Strand som de är vana vid. I stället går kommunen in för en tillfällig lösning med parkeringsmöjligheter på två kommunägda kvarter i närheten – strax söder om Storkyrkovägen.

Gammelgården kan bli parkering

Parkeringen på torgområdet och hamnområdet väster om ån står som vanligt till förfogande under sommaren.

På samma sida väster om ån ska det i framtiden finnas ett nytt parkeringsområde som byggs på jordmassorna som grävs upp i samband med att farleden muddras.

Dessutom kunde sandplanen vid Gammelgården utnyttjas som parkering. Därtill finns reserverade pengar för ett parkeringsområde för 40 bilplatser på en tomt som församlingen äger och som finns i närheten av församlingshemmet i Ingå.