Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kommunernas information om coronaläget i skolor och daghem varierar i Västnyland

Uppdaterad 21.01.2022 18:35.
Ung kille snyter sig i näsduk
Bildtext Kommunerna har olika system för hur och när de informerar om till exempel exponeringar i skolor. I daghemmen är man extra försiktig så att man inte röjer enskilda personers hälsotillstånd.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Ingå och Sjundeå meddelar skolklasser och daghem om coronafall och -exponeringar, i Hangö följer rektorer och daghemsföreståndare smittskyddsteamets rekommendationer och Raseborg ser inte nyttan med att informera om enskilda daghem.

Information om smittfall som går ut till vårdnadshavare med barn i daghem eller skolor följer inte samma riktlinjer i de västnyländska kommunerna. I alla svar Yle Västnyland fått poängterar tjänstemännen ändå att informationen sköts så att inga enskilda personers hälsotillstånd kan identifieras.

I Raseborg vet chefsläkare Tove Wide att det finns föräldrar som vill ha uppgifter från enskilda daghem för att veta om de ska hålla sina barn hemma.

”I nuvarande pandemiläge har vi inte information som skulle vara nyttig för sådana beslut eftersom smitta finns överallt i samhället och uppgifter från dagar som gått inte nödvändigtvis hjälper för dagar som kommer”, meddelar Tove Wide.

Det viktigaste är att hålla sjuka barn hemma. Handhygien och fasta grupper är en annan sak som hjälper, råder chefsläkare Tove Wide.

Laptop i vardagsrum fyllt av leksaker.
Bildtext Också tidigare (som du ser på bildens gamla dator och mobiltelefon) har föräldrar jobbat på distans när barn varit sjuka. Nu är det extra viktigt att hållas hemma vid influensasymtom.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Hon tillägger att ifall det är många sjuka på samma ställe överväger smittspårningen och bildningssektorn tillsammans om skolklasser ska övergå till distansundervisning.

Behov av att veta i stället för skönt att veta

I Hangö är det inte heller självklart att skolklasser eller daghem får veta om det finns barn eller personal som är coronapositiva eller i karantän. Det är Hangös smittskyddsteam som rekommenderar vad rektorerna eller daghemsföreståndarna ska göra eller säga.

På frågan varför man inte berättar, svarar bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson att man inte sprider onödig information, man kör med principen ”need to know” framom ”nice to know”, det vill säga behov av att veta framom skönt att veta.

Gustafsson får medhåll av chefen för småbarnspedagogik, Birgitta Mannström som också berättar att en del föräldrar meddelar om deras barn testat positivt eller är i karantän, men att det är information som vårdnadshavarna själva bestämmer om de vill dela med sig av.

I övrigt är informationsgången sådan att skolornas rektorer informerar berörda vårdnadshavare via Wilma hur skolarbete ska skötas för de elever som är frånvarande på grund av covid-19. Stadens smittskyddsmyndighet kontaktar de berörda elevernas vårdnadshavare med direkt information.

Samma system gäller inom småbarnspedagogiken förutom att det är daghemsföreståndarna som informerar via barngruppens Whatsapp.

Info till klasser eller till hela daghemmet i Sjundeå

I Sjundeå informeras enskilda klasser, vårdnadshavarna till elever i klassen och personalen i klassen om exponeringar.

Vad gäller småbarnspedagogiken går informationen alltid till hela huset, det vill säga daghemmet, berättar bildningsdirektör Eero Kling. Orsaken till att man inte meddelar enskilda grupper på daghemmet är helt enkelt för att man inte ska kunna identifiera den eller de som blivit smittade av coronaviruset.

Eero Kling påminner också om att smittskyddsläkaren inte längre försätter elever eller dagisbarn i Sjundeå i karantän på grund av exponering.

Ingå informerar och uppmanar till självtest

I Ingå informerar skolan eller daghemmet om konstaterade coronasmittfall till klassens eller guppens vårdnadshavare och andra medlemmar utan att identifiera den som insjuknat. Dessutom uppmanas alla i gruppen att göra självtest hemma.

”Vi kan inte publicera enskilda personers hälsouppgifter, det gäller både barn, elever och anställda”, förtydligar Ingås informatör Kristoffer Nöjd.

I Ingå har kommunen flera gånger informerat hur man ska gå till väga under pandemin. Så sent som på torsdagen (20.1) skickades ett brev till alla vårdnadshavare med barn på daghem eller i skola. Där uppmanar kommunen bland annat att barn som får ett positivt resultat i ett coronatest ska meddela om resultatet så snabbt som möjligt till barnets daghemsföreståndare eller rektor. Det här gäller också om man tagit ett positivt självtest. Vårdnadshavaren ska också anmäla till småbarnspedagogiken eller skolan om sjukfrånvaro och behov av kortvarig, frivillig hemkarantän.

Tom skolklass, men nog en del skolväskor som tyder på att barnen är i skolan.
Bildtext Närundervisning har konstaterats vara bättre än att undervisa på distans. Om en elev insjuknar i covid-19 och har så lindriga symtom att hen orkar med skola eller är hemma i karantän får eleven information om hur skolarbetet kan skötas hemma.
Bild: Silja Viitala / Yle

Här är lite mera vad som står i Ingås brev till föräldrar och vårdnadshavare:

• Om ert barn har influensasymtom så stannar det hemma. Detta gäller även milda symptom. Meddela klassläraren.

• Om ert barn testat positivt för corona: meddela rektorn. Eleven blir fem dygn i karantän från det positiva testet eller eventuellt längre ifall eleven inte är frisk ännu. Klassen blir inte automatiskt i karantän.

• Om det finns corona i familjen så stannar eleven hemma fem dagar i frivillig karantän. Meddela rektorn. Under karantänen görs upprepade självtest. Om det kommer fler fall i familjen så gäller karantänen från det sista konstaterade fallet i familjen.

• Distansundervisning får de elever som är i karantän.

• Skolan informerar om konstaterade coronasmittfall i gruppen till gruppens vårdnadshavare utan att identifiera den insjuknade personen och uppmanar att göra självtest.

• På grund av den ökade sjukfrånvaron kan det förekomma ändringar i skolskjutsarna. Kontrollera gärna i Wilma, både sent på kvällen och innan barnet åker på morgonen, ifall det kommit förändringar i skolskjutsen gällande ditt barn.