Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Behandlingsrekommendationer inom vården översätts inte längre till svenska – finansieringen tog slut vid årsskiftet

Från 2022
En läkare sitter vid datorn och skriver och mittemot sitter en patient.
Bildtext Den medicinska terminologin är svår, och översättningen utmanande.
Bild: Lehtikuva

God medicinsk praxis-rekommendationerna, som på finska går under namnet Käypä hoito, översätts inte längre till svenska eftersom det inte finns fortsatt finansiering.

God medicinsk praxis-rekommendationerna utarbetas av en redaktion på det vetenskapliga läkarsällskapet Finska Läkarföreningen Duodecim, i samarbete med specialistläkare.

– Det är frågan om en ganska stor samling rekommendationer, runt hundra sjukdomar och sjukdomstillstånd. Man kan säga att de utgör en gyllene standard för god praxis inom hälsovården i Finland. I det avseendet är det viktigt att de i ett tvåspråkigt land finns att tillgå på båda språken, säger Peter Nyberg, sakkunnig läkare på Förlags Ab Duodecim.

Vid årsskiftet tog den tvååriga finansieringen slut. Det är Social- och hälsovårdsministeriet, som via Institutet för hälsa och välfärd har stått för finansieringen.

Den medicinska terminologin är svår, och översättningen utmanande.

– Man kan säga att det är frågan om ganska krävande översättningsarbete. Medicinsk terminologi är ganska invecklad. Ofta är det fråga om små nyanser som ibland kan ha avgörande skillnad. Det är inte en lätt uppgift att översätta medicinska texter i allmänhet och det gäller också God medicinsk praxis-texterna. De är ganska omfattande och detaljerade, och det är en utmaning att göra goda översättningar av dem.

För dem som inte kan finska, men jobbar som läkare i Finland, är det svårt om rekommendationerna inte finns på svenska.

– Det är klart att det är en brist om man inte har tillgång till de nationella riktlinjerna. Att vi har kolleger från Sverige och andra nordiska länder är säkert ett viktigt argument för att de ska finnas på svenska. Det finns helt svenskspråkiga läkare på Åland, men också i de svenskspråkiga delarna av Österbotten, i skärgårdskommunerna, i Västnyland och så vidare.

"Rättvist att de också finns på svenska"

Efter ett klagomål till riksdagens justitieombudsman kom justitieombudsmannen 2015 med ett beslut om att de finska rekommendationerna bör översättas till svenska, och i det nuvarande regeringsprogrammet slogs det fast att rekommendationerna ska översättas.

Under de senaste två åren har 78 rekommendationer publicerats på båda språken.

Enligt chefredaktör Jorma Komulainen på Läkarsällskapet Duodecim kommer man att sträva efter att göra mindre uppdateringar i rekommendationerna som redan finns på svenska, då de finska rekommendationerna uppdateras.

– Finska läkare är eniga om att rekommendationerna påverkar vårdbesluten som de gör, och då skulle det vara rättvist att rekommendationerna finns också på svenska, säger han.

Omfattande uppdateringar eller nya översättningar blir det inte utan tilläggsfinansiering. Och rekommendationerna måste uppdateras kontinuerligt det kommer ny forskning. Men Jorma Komulainen är ändå optimistisk.

– Också om vi inte har finansiering för översättningar för 2022 är jag optimistisk till att vi kommer att få finansiering för översättning i framtiden. Det känns väldigt dumt att inte upprätthålla de rekommendationer som finns på svenska. Om de inte upprätthålls och översätts på nytt blir de föråldrade.