Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdartungt i toppen i välfärdsområdesvalet i Österbotten – läkare röstmagneter i både Jakobstad och Pedersöre

Uppdaterad 25.01.2022 09:52.
Ansiktbilder på en man och två kvinnor.
Bildtext Kenth Vikström, Helinä Sipinen och Katarina Näs.
Bild: Mikaela Löv-Aldén / Yle

Vårdpersonal gick hem i välfärdsområdesvalet i Österbotten. Var fjärde invald är sjukskötare, det är flest i hela landet, och i Jakobstadsområdet samlade också tre läkare många röster.

Många av de invalda i välfärdsområdenas fullmäktige har en yrkesbakgrund inom vården och även österbottningarna vill helt tydligt se vårdpersonal i det nya vårdfullmäktige.

Sammanlagt står läkare, sjukskötare och närvårdare för totalt 33 procent av de invalda i Österbotten.

I Jakobstad var trenden stark, där har nästan alla invalda anknytning till vården.

Bland de sex invalda finns också två allmänläkare, Helinä Sipinen (Sannf) och Katarina Näs (SFP). Kardiologen Kenth Vikström (SFP) i grannkommunen Pedersöre samlade 1206 röster.

I Närpes samlade fullmäktigeordförande, sjukskötaren Johanna Borg (SFP) hela 1 471 röster och Mia West (SFP), sjukskötare från Malax, knep 1 192 röster, näst flest i kommunen.

– Jag trodde att vi som jobbar inom vården kunde få ett stort stöd i valet. Det har jag fått aningar om under valkampanjen när jag pratat med väljarna, säger läkaren Katarina Näs i Jakobstad.

Sannfinländsk röstdrottning i Jakobstad

I Jakobstad heter valets röstdrottningar Helinä Sipinen (Sannf) med 802 röster och Nina Brännkärr-Friberg (SFP) med 943 röster. Brännkärr-Friberg knep röster också på andra orter medan Sipinen fick flest röster i Jakobstad.

Därmed har Jakobstad fått något för staden så ovanligt som en sannfinländsk röstdrottning, om än en obunden sådan.

– Så här många röster hade jag inte ens kunnat drömma om. Det är sällsynt att en finskspråkig lokalpolitiker klarar sig så här bra i Jakobstad, säger Helinä Sipinen.

Sipinen har en bakgrund som långvarig lokalpolitiker och hvc-läkare och det tror hon ligger bakom det goda resultatet.

– Jakobstadsborna har röstat på mig över både språk- och partigränser. Jag tror att det beror på att jag som politiker alltid hållit fram vård-, hälso- och välfärdsfrågor, säger Sipinen.

I vårdfullmäktige vill Sipinen säkra den grundläggande vården och säkra trygga boendeförhållanden och vård för de äldre. Sipinen säger att hon som läkare upplevt 90-talets system med egenläkare och tillräckligt många hvc-läkare.

– Jag önskar att vi kan trygga den lokala bassjukvården. Då slapp vi remittera så många patienter vidare. Det skulle minska vårdkostnaderna. Då kunde vi också snabbare ta emot klinikfärdiga patienter från specialsjukvården, säger Sipinen.

Johanna Holmäng
Bildtext Johanna Holmäng gjorde ett starkt val.
Bild: Viktor Grandell

Kardiolog knep flest röster av Pedersörekandidaterna

Kardiologen Kenth Vikström från Pedersöre samlade totalt flest röster av Pedersörekandidaterna, 1206 stycken. Av dem kom 662 från Pedersöre. Vikström fick också många röster i grannstaden Jakobstad, 391 stycken.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng (SFP), även hon verksam inom vården som barnmorska, är röstdrottning i Pedersöre. Holmäng samlade 742 röster i hemkommunen och totalt 1036 röster.

– Jag är mycket nöjd med valet både för min egen och för SFP:s del. Resultatet visar att väljarna har förtroende för oss och jag är väldigt stolt över våra kandidater, säger Johanna Holmäng.

Kenth Vikström är både överraskad och glad över valresultatet.

– Jag har varit medveten om att folk i bygden har förtroende för mig som läkare, och jag har varit lojal mot trakten ända sedan jag blev färdig läkare. Men inte hade jag förväntat mig det här, jag är nästan ordlös, säger Vikström.

Vikström säger att han brinner för vårdfrågorna, men han har inte tidigare varit politiskt aktiv, inte ens partiansluten. Tanken på välfärdsvalet började gro, men det var de många turerna kring patientdatasystemet som var avgörande.

– Som läkare med lång erfarenhet vet jag vad som fungerar och inte fungerar och vi behöver ett enhetligt system. Det kändes som om personalen inte fick vara involverad på rätt sätt i den här processen. Det var droppen, säger Vikström.

Patientdatasystemet blir ett ärende som landar på det nya fullmäktiges bord. Vilket också behövs säger Vikström.

– År 2022 ska man inte hålla på och faxa papper med patientinformation mellan olika vårdenheter, säger Kenth Vikström.

Även akutvårdaren Martin Byggmästar (KD) knep en plats i fullmäktige.

Politik på det område man brinner för

Läkaren Katarina Näs i Jakobstad har länge intresserat sig för politik och tanken på att engagera sig politiskt har funnits i bakhuvudet.

Välfärdsområdesvalet var rätt tillfälle att göra allvar av planerna säger Näs.

– När jag fick chansen att syssla med politik på det område som jag brinner för, då kände jag att det var dags att kandidera, säger Näs.

Näs säger att hon tänker pragmatiskt angående sitt arbete i vårdfullmäktige. Fullmäktige får en viss budget att förvalta och den ska ledamöterna göra det bästa möjliga av.

– Jag ser det som motiverande att försöka få till det allra bästa med de medel vi har till förfogande, säger Näs.

Katarina Näs säger att hon tror att hennes kunskaper och erfarenheter från läkaryrke, både inom den offentliga och privata sektorn, kommer att vara till nytta i vårdfullmäktige.

En röstningsblankett läggs i en valurna.
Bild: Jouni Immonen /Yle

Flera garvade vårdpolitiker föll ut

Av Jakobstads sittande vårdpolitiker är det endast fullmäktiges ordförande, sjukskötaren och vårdläraren, Annica Haldin (SFP) och Mervi Rantala (SDP) som valdes in i det nya vårdfullmäktige.

Invald blev också fullmäktigeledamoten och avdelningsskötaren Kim Yli-Pelkola (SFP).

De övriga politikerna som är medlemmar i social- och hälsovårdsnämnden föll ut.

Samma öde gick flera erfarna vårdpolitiker till mötes. Hans Frantz (SFP), långvarig ordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt fick 315 röster. Det räckte inte till en plats i vårdfullmäktige. Inte heller styrelsekollegan Monica Siren-Aura (SFP) blir invald med 296 röster.

I Jakobstad föll Marcus Suojoki (SFP), medlem i sjukvårdsdistriktets fullmäktige, som också lett social- och hälsovårdsnämden ut.

Viktor Kock (SDP) och Greger Forsblom (SFP), båda fullmäktigeledamöter i Vasa sjukvårdsdistrikt föll ut. Inte heller Bernhard Bredbacka (SDP) i Larsmo lyckades säkra någon plats i vårdfullmäktige.

Närpespolitiker vill verka för vården i hela Österbotten

Närpes röstdrottning är fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP). Borg jobbar som sjukskötare och hör till dem som kammade hem flest röster, 1 471 stycken, för SFP i välfärdsområdesvalet.

Johanna Borg är mycket glad och överraskad över det strålande röstetalet.

– Jag kan de här frågorna, jag har sakkunskap och har i många år pratat ganska mycket om vård och omsorg. Det har nog gjort sitt.

Borg säger att hon i valkampanjen fokuserat helt på sakfrågorna, och ingenting annat. Det är en strategi som hon tror har gett utdelning.

I vårdfullmäktige är det helheten och hela Österbotten som står i fokus och SFP lyfter fram service, vård och omsorg nära väljarna säger Borg.

– Det tar vi med oss, för det har vi lovat våra väljare. Det handlar om att ge invånarna rätt vård och omsorg vid rätt tid, med låga trösklar. Då får vi också ekonomin i balans, säger Borg.

En kvinna med rutig blus sitter i en fotölj intill ett vitrinskåp.
Bildtext Nina Brännkärr-Friberg vill ställa den lilla människan i centrum.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Den lilla människan i centrum

Nina Brännkärr-Friberg valdes in i stadfullmäktige i Jakobstad i senaste kommunalval. Brännkärr-Friberg är i grunden ingenjör, men i sitt arbete med föreningen Project Liv jobbar hon för långtidssjuka barn och deras familjer.

Brännkärr-Friberg säger att hon är både överraskad och överväldigad av valframgången.

Brännkärr-Friberg tror att hennes styrka i valkampanjen är att hon lyft fram patientperspektivet.

– Det kommer väljarna väldigt nära och jag har också erfarenhet av tredje sektorn. De här faktorerna bidrar säkert till valresultatet, men det är svårt att veta hur andra tänker.

Nina Brännkärr-Friberg säger att Österbottens nya vårdfullmäktige består av människor med många styrkor och erfarenheter, det blir en bra mix.

– Nu vill jag kavla upp ärmarna och börja jobba.

Brännkärr-Friberg vill ställa den lilla människan och närservicen i centrum. Ett närsjukhus är guld värt.

Men Brännkärr-Friberg ryggar inte heller för digitala lösningar som är något helt naturligt för de unga.

– I det här valet kan man inte vara egoistisk, vi måste ta kommande generationer i beaktande i beslutsfattandet, säger Brännkärr-Friberg.

Artikeln uppdaterad kl. 9.12 med rättelse om att Johanna Holmäng fick flest röster i Pedersöre.