Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många läkare och sjukskötare i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige – fyra från enbart Raseborg

Droppställning
Bildtext Många som jobbar inom vården ställde upp och valdes också in i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige.
Bild: Most Photos/dgr

Vem fick vårt, det vill säga de västnyländska väljarnas förtroende i välfärdsområdesvalet? Jo, bland annat fyra läkare, en sjukskötare och en psykolog.

Det betyder att sex av totalt femton nyinvalda fullmäktigeledamöter i de västligaste delarna av Västra Nylands välfärdsområde har en vårdutbildning eller annan specialkompetens som tangerar välfärd.

Om vi väljer att klassificera veterinär som ett yrke där det krävs vårdutbildning, vilket det gör, stiger antalet till sju. Det betyder att nästan hälften av de 15 invalda fullmäktigeledamöterna på axeln Hangö-Lojo jobbar eller har jobbat med vårdfrågor.

Undrar du vilka kommuner vi räknar till de västligaste delarna av Västra Nylands välfärdsområde så är det Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Tre läkare i Raseborg, den fjärde finns i Lojo

I Raseborg lyckades tre pensionerade läkare, som alla dessutom representerar Svenska folkpartiet, bli invalda.

Det är Karisbon Ralf Backman, som också kan titulera sig medicinalråd, men som före sin pensionering jobbade på Lojo sjukhus. Backman har tidigare varit kommunalpolitiskt aktiv, men inte på senare år.

Ralf Backman
Bildtext Ralf Backman var chefsläkare vid Lojo sjukhus innan han gick i pension. Efter det fortsatte han som privatläkare. Nu blir han politiker igen.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Ekenäsbon Karl von Smitten, den äldsta av dessa tre, är läkare och har varit aktiv i kommunalpolitiken i Raseborg.

Karl von Smitten i Gamla stan i Ekenäs.
Bildtext Karl von Smitten är en av fullmäktigeledamöterna i Västra Nylands välfärdsområde.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Yngst av de tre läkarna i Raseborg är Ekenäsbon Peter Braskén. Han är kirurg, jobbar på Raseborgs sjukhus men kommer att gå i pension om några veckor. Braskén är också ny i politiska sammanhang.

– Jag är helt novis när det gäller de här arrangemangen hur man drar en valkampanj. Nu efteråt borde jag säkert ha gjort saker annorlunda, men som läget är så är jag lite förvånad och tacksam, säger Peter Braskén om sitt inval.

En äldre läkare i vit läkarrock står ute. I bakgrunden kan man skymta en parkeringsplats med några bilar.
Bildtext Peter Braskén berättar att han fyller 68 år i februari. Han började studera medicin för 50 år sedan.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Han vill i första hand jobba för god specialsjukvård och regionala frågor. Hur långt Braskéns drygt 400 röster räcker för olika förtroendeposter vet han inte, men han vill gärna jobba för relationen och förbindelsen till Helsingfors universitetssjukhus.

På frågan om han kommer att bilda en egen liga som jobbar för samma mål med Backman och von Smitten svarar Braskén att han känner Karl von Smitten, medan Ralf Backman är mera obekant.

– Inte ser jag några hinder, säger Braskén men tillägger att han tror på samarbete med politiker från Esbo också.

– Jag räknar inte med att de invalda från Esbo är enhälliga. Nog hittar man säkert samarbetspartner där också som man kan diskutera med och finna lösningar, det är jag ganska övertygad om.

Den fjärde läkaren är Ari Mönttinen (KD) från Lojo. Han jobbar som läkare på hälsovårdscentralen och fick flest röster i Lojo, drygt 1 500.

Sjukskötare hoppas på forsknings- och kunskapscentrum i Raseborg

Från SDP valdes Skogbybon Petra Baarman in i det nya välfärdsområdesfullmäktige. Hon är sjukskötare och lärare på Axxell i Karis där hon bland annat utbildar blivande vårdare.

Hon och Lojobon Maaret Laine (SDP), som är psykolog, har yrken som hör ihop med social-, hälso- och sjukvård.

Petra Baarman säger att hon har tre klara mål som hon vill jobba för.

– Absolut att vi har fungerande och kvalitativa social- och hälsovårdstjänster, men också att vi har ett slagkraftigt välfärdsområde som arbetsgivare. Det här är en jättestor fråga i synnerhet i mindre kommuner, men också i hela välfärdsområdet att vi har ett bra rykte som arbetsgivare. Det tredje jag jobbar för är öppenhet inför beslutsfattande.

Petra Baarman, SDP.
Bildtext Petra Baarman förde tidigare en öppen dialog på Facebook om det kommunala beslutsfattandet i Raseborg. Hon tänker fortsätta med samma system, men nu om beslutsfattandet inom välfärdsområdet.
Bild: Tove Virta / Yle

Baarman tänker vara aktiv på sociala medier där hon uppdaterar aktuella frågor och hur hon resonerar.

– Jag tycker det är jätteviktigt med öppenhet och dialog med invånarna.

Som lärare vid Axxell i Karis kommer hon i kontakt med unga som utbildar sig till vårdare, men också sådana som är i arbetslivet och kommer till skolan för att vidareutbilda sig.

– De som redan är i arbetslivet, hur de ska orka och hur de ska känna sig inspirerade. Fortbildning är ett sätt att få kött på benen, att känna sig motiverad.

– Vi behöver också nya vårdare och där är det viktigt med allt från bra ledarskap till att själv kunna påverka sin arbetsbild, rytmen och tempot.

Petra Baarman berättar att hon också utbildar chefer i ledarskapsfrågor, pedagogisk verksamhet och handledning.

– Det ska vi inte heller glömma. Personalfrågor är jättefascinerande. Jag gillar Elisabeth Kajanders (projektdirektör som jobbar med att förbereda Västra Nylands välfärdsområde) tanke på forsknings- och kunskapscentrum och hoppas att det kommer till Raseborg, säger Petra Baarman.

Baarman hoppas då att till exempel Axxell kunde bli en samarbetspartner med ett sådant centrum.

I Västra Nylands välfärdsområde är 15 procent av de invalda läkare och 22 procent sjukskötare eller specialister inom vårdarbete.

Källa: Svenska Yles datagrupp.