Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu börjar partierna i Östnyland förhandla om posterna – Nylander är beredd att bära ansvar: "Mitt röstetal inte bara berättigar utan förpliktigar till det"

Från 2022
Mikaela Nylander, Heikki Vestman och Anette Karlsson
Bildtext Mikaela Nylander (SFP) från Borgå, Heikki Vestman (Saml) från Sibbo och Anette Karlsson (SDP) från Borgå är potentiella namn för tyngre poster i Östnyland.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén, Heikki Vestman, Yle / Stefan Paavola

Nu kavlar de invalda i välfärdsområdesfullmäktige upp ärmarna och tar itu med fördelningen av poster. Vi har talat med alla fem röstmagneter i valet, som uttrycker sig diplomatiskt om sina egna mål.

SFP blev det största partiet i nya fullmäktige med 20 mandat. I morgon kväll (tisdag) har partiet ett första gruppmöte med sina invalda ledamöter.

– Det är klart att de centrala posterna intresserar i första hand. Det är förstås styrelse- och fullmäktigeordförandeposterna, säger Mikaela Nylander (SFP) från Borgå.

Som röstdrottning i Östnyland (med 1990 personliga röster) är hon givetvis ett hett namn för en ordförandepost. Hon har ännu inte tagit ställning till vilken post hon vill ha.

En glad kvinna står framför Borgås upplysta stadshus. Det är snö på marken.
Bildtext Mikaela Nylander (SFP), röstmagnet från Borgå, vill diskutera ordentligt innan hon tar ställning till egna mål.
Bild: Katarina Lind / Yle

Först vill Nylander höra analyserna av vad SFP i Östnyland har möjlighet till som helhet.

– Det är ändå klart att mitt röstetal inte bara berättigar utan också förpliktigar mig att bära ansvar, på ett eller annat sätt. Men vi måste se på vilken post jag på bästa möjliga sätt kan bära det ansvar jag har fått. Det finns säkert olika alternativ.

Mikaela Nylander är i nuläget inte bara stadsfullmäktiges ordförande i Borgå. Hon sitter också på många andra förtroendeuppdrag. Frågan är dessutom om hon kommer att göra comeback i riksdagsvalet nästa år.

Nylander säger ändå att hon kommer att ha tid för alla de uppdrag hon åtar sig, även om det alltid handlar om en helhet som man måste överväga.

Vi måste bygga upp förtroendet och satsa på ett klimat där vi kan trygga att samarbetet fungerar. Det är inte så lätt

Mikaela Nylander, SFP, Borgå

– Den sekund du tackar ja till att kandidera har du också tänkt över din livssituation, så att du kan bära ansvar ifall du får förtroende i valet. Det övervägandet gjorde jag då jag tackade ja till en kandidatur.

Hur mycket kommer parti eller kommun att väga in då posterna fördelas?

– Jag tror nog att båda kommer att ha en viss betydelse, speciellt nu i första valet så man ser till att alla kommuner har en så stor representation som möjligt.

En man i blå rock ser glad ut.
Bildtext Otto Andersson (SFP) i Lovisa tycker att det är jätteviktigt att Lovisa får en styrelseplats.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Mikaela Nylander konstaterar att det i välfärdsområdets styrelse och nämnder är jätteviktigt att få en bra balans mellan olika kommuner och partier. Det viktigaste är förtroendet mellan olika beslutsfattare och kommuner i Östnyland.

– Vi måste bygga upp förtroendet och satsa på ett klimat där vi kan trygga att samarbetet fungerar. Det är inte så lätt, eftersom det finns många kommuner som är rädda för olika saker, konstaterar hon.

"Lovisa bör få en styrelseplats"

Redan före valet har det funnits en oro i mindre kommuner för hur de kommer att få sin röst hörd i det nya välfärdsområdet.

Otto Andersson (SFP) i Lovisa blev invald med tredje flest röster i Östnyland (1539 röster). Också han tycker att samarbetet är a och o med tanke på en bra start.

– Jag tror att det är jätteviktigt att skapa ett gott samarbetsklimat, oberoende från vilka kommuner eller partier vi kommer. Själv försöker jag vara en samarbetspolitiker, och det vill jag bidra med också nu.

Jag är jättetaggad att jobba för välfärdsområdet. Det stora förtroendet jag har fått förpliktar också till ansvar

Otto Andersson, SFP, Lovisa

Vilken post han själv är intresserad av kan han ännu inte säga. Först gäller det att diskutera prioriteringarna internt.

– Även om man har ett högt röstetal så handlar politik om lagspel och samarbete. På ett allmänt plan tycker jag det är jätteviktigt att Lovisa får en styrelseplats i välfärdsområdet. Det talar valresultatet också för.

Fullmäktigegruppen får avgöra vem som i så fall sitter på den posten, säger Andersson. Han vill också se en bred representation från Lovisa i de olika nämnderna.

Viktig post berör sjukvården

Även om Otto Andersson är stadsfullmäktigeordförande i Lovisa är han beredd att axla ett stort ansvar också i välfärdsområdet. Via sin långa erfarenhet inom politiken har han lärt sig att prioritera och greppa helheter på relativt kort varsel.

– Jag är jättetaggad att jobba för välfärdsområdet. Det stora förtroendet jag har fått förpliktar också till ansvar.

Näöntarkastus silmälääkärin vastaanotolla.
Bildtext Beslut som berör den lokala specialsjukvården är viktiga för östnyländska politiker.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

I det östnyländska välfärdsområdet finns många intressanta politiska poster i styrelsen och nämnder. För tillfället pågår förhandlingar om grundavtalet för HUS-sammanslutningen, och det är oklart hur representanterna till HUS styrelse kommer att utses.

– Det är jätteviktigt vem vi placerar i styrelsen från Östnyland. Jag hoppas att välfärdsområdena får utse styrelserepresentanter, säger Mikaela Nylander från Borgå.

Partierna utser förhandlare

Hur går då tågordningen nu när valresultatet är klart? Till följande ska alla partier i Östnyland utse en förhandlingsgrupp för partiet, som börjar förhandla om posterna.

– Vissa frågor avgörs dessutom på kretsnivå, så vi kan inte avgöra allting själva. Till exempel förhandlar man på kretsnivå om hur stora nämnderna ska bli, förklarar Nylander.

"Kretsnivå" betyder alltså att förhandlingarna sker inom Nyland, då alla partiers kretsorganisationer från Nyland förhandlar.

En ordförandeklubba.
Bildtext Beslutet om nämndernas storlek fattas på kretsnivå.
Bild: Timo Nykyri / Yle

Nylander kommer att sammankalla fullmäktige- och styrelseordförandena från alla östnyländska kommuner för att kunna komma med en rekommendation till kretsen.

– Det är viktigt att vi får tillräckligt stora nämnder, med bred representation från hela välfärdsområdet.

Samlingspartiet vill ha central ordförandepost

Jorma Wiitakorpi (Saml) från Borgå fick 705 personliga röster i valet, vilket räckte till en femte plats bland röstmagneterna i Östnyland. Samlingspartiet är näst största parti i det östnyländska välfärdsområdet.

Samlingspartiet var denna gång i valförbund med Kristdemokraterna, och totalt får partierna 15 platser i nya fullmäktige. När posterna ska fördelas vill Wiitakorpi se ett gott samarbete.

– Det är viktigt att vi tillsammans med de tre största partierna finner en lösning så att alla är nöjda. Utan samarbete kan man inte uppnå goda resultat.

En man med en kaffemugg sitter nära havet.
Bildtext Jorma Wiitakorpi (Saml) från Borgå tycker att SFP får välja ordförandepost först, men sedan är det Samlingspartiets tur.

I Borgå har Samlingspartiet gått framåt sedan de två senaste valen, och naturligtvis vill Wiitakorpi att understödet på 20,7 procent beaktas. Av Samlingspartiets 13 invalda ledamöter är sex stycken från Borgå.

– Det är ändå en fråga om helheten, vi måste ta hänsyn till hela Östnyland. Ingenting är bestämt förrän man hunnit diskutera.

Han tycker att det är naturligt att valresultatet ger en ordförandepost i antingen fullmäktige eller styrelsen till Samlingspartiet.

– Svenska folkpartiet väljer först, och efter det är det vår tur.

"Den som väljs måste ha tid för arbetet"

För egen del säger Wiitakorpi att det är för tidigt att säga vilken post som eventuellt intresserar honom. Först måste fullmäktigegruppen diskutera saken.

Som stadsstyrelseordförande i Borgå, och med många andra förtroendeuppdrag, har Wiitakorpi förstås fullt upp.

Kommer du att hinna med en större post i välfärdsområdet?

– Det är en bra fråga. Jag bestämde redan i våras att lämna två styrelseposter i företag. Vi har mycket arbete också i Borgå stad. Det är helt klart att den som väljs till en stor post måste ha tid att arbeta för välfärdsområdet.

Anette Karlsson
Bildtext Anette Karlsson (SDP) i Borgå säger att hon har mycket att överväga för egen del då posterna delas ut.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Enligt Wiitakorpi krävs hårt arbete av alla invalda inom det nya välfärdsområdet, och att saker görs på nya sätt.

– Det är enda vägen för att vi ska kunna ha bättre service samtidigt som vi beaktar kostnaderna. Vi kan inte fortsätta göra saker precis så som vi gjort tidigare.

Partikollegan Heikki Vestman från Sibbo valdes in med näst mest personliga röster (1770 röster) i det östnyländska välfärdsområdesfullmäktige. Också han är försiktig med att uttala sig om poster, och säger att han för egen del inte tänkt på saken.

"Jag tycker inte man kan sitta i båda styrelserna samtidigt"

SDP fick 10 mandat i Östnyland och kommer på en tredje plats. Anette Karlsson (SDP) från Borgå fick fjärde mest röster (1232 röster) i det östnyländska valet.

Hon säger att SDP ska diskutera posterna på ett gruppmöte på fredag.

– I det här skedet kommenterar jag inte närmare. Det är mycket som måste övervägas för egen del, eftersom jag anser att man inte kan sitta i både kommunens och välfärdsområdets styrelser samtidigt.

Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar den 1 mars 2022. De invalda förbereder starten för Östra Nylands välfärdsområde, som inleder verksamheten den 1 januari 2023.