Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

En bebis måste återupplivas och näs-magslangen lossnade på en annan – intensivvårdsavdelningen i kris på Nya barnsjukhuset

Från 2022
Uppdaterad 24.01.2022 17:57.
Pappa Vesa Luoma stryker Jaakko-bebisens huvud på intensivvårdsavdelningen.
Bildtext Vesa Luoma stryker sin son Jaakkos huvud på intensivvårdsavdelningen på Nya barnsjukhuset. Foto: Marita Katajamäki-Luoma
Bild: Marita Katajamäki-Luoma

Ledningen för HUS förnekar att de farliga situationerna skulle ha uppstått, men medger att en tredjedel av intensivvårdsavdelningens platser har varit stängda på grund av personalbrist.

Den åtta månader gamla hjärtpatienten Jaakko vårdades på Nya barnsjukhusets intensivvårdsavdelning. Han lämnades ensam, utan intensivvårdare, för en stund på natten då vårdaren gick för att äta. Under tiden rev han loss näs-magslangen och andningsstödet. Näs-magslangen kunde lyckligtvis sättas tillbaka, säger mamman, Marita Katajamäki-Luoma.

– Jaakkos blod är rinnigt och tunt. När näs-magslangen sätts tillbaka kan det blöda rikligt.

Jaakko hade bloduttunnande medicinering, eftersom han var i en så kallad ECMO-apparat, som är en livsuppehållande lung-hjärtmaskin. Då är risken för blödningar stor.

Katajamäki-Luoma kritiserar inte vårdarna, utan det att vårdarna är för få.

– Om Jaakko bara skulle ha haft en annan vårdare skulle det här ha kunnat förhindras.

Enligt Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, inträffar situationer så som den som Jaakkos mamma beskriver.

– Det händer att ett barn river av näs-magslangen och tar bort andningsstödet. Det är vanligt på ett barnsjukhus eftersom ett barn snabbt kan vifta med handen. Men i intensivvården går vårdaren aldrig ut ur rummet och lämnar barnet ensamt, säger Jukka Salminen, linjechef inom barnkirurgin.

Föräldrarna visar en bild på Jaakko från en dator.
Bildtext Bebisen Jaakko väntade på ett nytt hjärta på Nya barnsjukhusets intensivvårdsavdelning i tre månader. Föräldrarna Marita Katajamäki-Luoma och Vesa Luoma var oroliga över vården av Jaakko, på grund av bristen på intensivvårdare. Bilden är tagen i en tillfällig hyreslägenhet i Helsingfors. Foto: Janne Järvinen / Yle
Bild: Janne Järvinen / Yle

Vårdarbristen leder till att operationer flyttas, HUS förnekar problemen

Den senaste tiden har det inträffat flera farliga situationer på Nya barnsjukhuset. Orsaken är personalbrist. Orsaken till personalbristen är inte coronapandemin, utan problemet har funnits längre än så.

Inom en kort tid har 17 intensivvårdare lämnat barnsjukhuset. Det här har också lett till längre köer till hjärtkirurgin.

Föräldrar till svårt sjuka barn berättar för MOT-redaktionen att de är oroliga över patientsäkerheten på intensivvårdsavdelningen. Vårdarna berättar å sin sida om utmattning, stress och press.

Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är situationen på barnsjukhuset inte oroande. Den tillförordnade verkställande direktören Markku Mäkijärvi erkänner att det finns problem som snarast handlar om ledarskap, men de har enligt honom inte någon inverkan på patientsäkerheten.

– Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid patientsäkerheten, säger Markku Mäkijärvi.

Intensivvården av barn ytterst pressad - Spela upp på Arenan

Vid Nya barnsjukhuset vårdas de sjukaste barnen och unga från hela landet. I MOT-programmet kommer det fram hur det har uppstått en kris på barnsjukhuset på grund av brist på intensivvårdare.

“Varje dag är man rädd och nervös”

Jaakko väntade på ett nytt hjärta på Nya barnsjukhusets intensivvårdsavdelning i tre månader.

Jaakkos föräldrar berättade att de hade funderat på om intensivvårdsavdelningen var en trygg plats för deras barn.

– Varje dag är man rädd och nervös över om det finns vårdare eller inte, säger Marita Katajamäki-Luoma.

ECMO-vård är en tung form av vård. Det här är anledningen till att det alltid måste finnas två vårdare för barnpatienter som är i en ECMO-apparat: en svarar för användningen av apparaten och en annan tar hand om barnet.

Vad är ECMO-vård?

  • En livsuppehållande lung-hjärtmaskin. Det är fråga om väldigt tung intensivvård.

  • I en ECMO-apparat syresätts patientens blod utanför kroppen och leds in tillbaka i blodomloppet.

  • En specialiserad ECMO-vårdare sköter ECMO-maskinen. Utöver det finns en annan intensivvårdare som sköter barnpatienten.

  • ECMO-vård räcker i allmänhet en till två veckor

  • På Nya barnsjukhuset har det under den senaste tiden funnits ECMO-vårdperioder som har räckt flera månader, eftersom man sköter allt svårare sjukdomar.

  • Man ger ECMO-vård för olika typer av virusinfektioner i luftvägarna eller i samband med blodförgiftning eller exempelvis då ett barn väntar på en hjärttransplantation.

Klumpar måste avlägsnas från apparatens slangar, och vårdaren måste se till att det inte kommer luft i dem.

På grund av brist på personal på Nya barnsjukhuset har det funnits flera arbetsskift när endast en vårdare har skött ECMO-patienten.

– Det låter ganska hemskt, säger Tiina Vartiainen.

Vartiainen är arbetslivsexpert på vårdfacket Tehy, och också före detta intensivvårdare på en barnavdelning.

– Det krävs specialkunnande för att hantera en ECMO-apparat. Det är ett så noggrant och krävande jobb att det krävs en vårdare som tar hand om apparaten och en som tar hand om patienten.

Jaakkos föräldrar skrev upp hur många vårdare det fanns på varje tur. Ofta var det bara en vårdare.
Bildtext Föräldrarna till en patient som vårdats på intensivvårdsavdelningen på Nya barnsjukhuset har fört bok över antalet vårdare. I oktober, november och december hade den lilla babyn Jaakko bara en ECMO-vårdare under flera tillfällen i veckan. Normalt ska en ECMO-patient ha åtminstone två intensivvårdare.

HUS: “Det kan vara ett missförstånd”

Enligt Jukka Salminen på HUS har ECMO-patienter alltid två vårdare.

– Familjen har säkert haft en uppenbar oro, men det kan vara fråga om ett missförstånd, säger Salminen.

Hur kan föräldrarna missförstå det här?

– Det har säkert varit fråga om tillfällig frånvaro, då personal går hem och ny kommer, eller då vårdaren har gått för att äta eller motsvarande, säger Salminen.

De intensivvårdare som MOT har intervjuat bekräftar det som Jaakkos föräldrar har skrivit ned om personalbristen. Också ett internt HUS-dokument som MOT-redaktionen har, motsäger det som Jukka Salminen säger.

Den 27 oktober hölls ett möte mellan ledningen och personalen på Barnsjukhusets intensivvårdsavdelning, om ECMO-vården. Med på mötet var tiotals arbetstagare från avdelningen, alltså sjukskötare och läkare.

Enligt protokollet var vårdarna oroade över patientsäkerheten. Vårdarna berättade under mötet att de har varit tvungna att sköta om två ECMO-apparater samtidigt.

Protokollet från mötet mellan ledningen och personalen visar att personalen varit oroad över patientsäkerheten och att situationen på avdelningen inte är hållbar.
Bildtext Enligt mötesprotokollet som MOT har, är personalen på intensivvårdsavdelningen väldigt orolig över patientsäkerheten. Vårdarna har bland annat påtalat att en vårdare har varit tvungen att sköta om två ECMO-apparater. Det är väldigt svårt, men så har det varit redan en längre tid, enligt protokollet.

Bebisen måste återupplivas

Under 2021 slutade en femtedel av hela intensivvårdsavdelningens vårdpersonal på Nya barnsjukhuset. Många av dem var väldigt erfarna.

Enligt målen på HUS ska det finnas 30 ECMO-skötare på intensivvårdsavdelningen, men just nu är de 17.

Massflykten beror bland annat på krävande arbetsförhållanden, dåligt ledarskap och låg lön. Bruttolönen för en intensivvårdare är utan tillägg cirka 2 500 euro i månaden.

Det känns illa för föräldrarna och barnen, att de inte får den bästa möjliga vården

MOT-redaktionen har intervjuat flera före detta och nuvarande intensivvårdare på barnsjukhuset för den här utredningen. De har inte gett intervjuer under eget namn eftersom de är rädda för repressalier från ledningen. Dessutom har MOT-redaktionen varit i kontakt med sammanlagt femton familjer med hjärtbarn,

Vårdarna berättar att det känns ångestfyllt att gå på jobb, händerna skakar och de har mardrömmar efter arbetsskiftet. Ibland hinner intensivvårdarna inte gå på toaletten eller äta under skiftet.

– Det känns illa för föräldrarna och barnen, att de inte får den bästa möjliga vården, sade en intensivvårdare gråtande.

ECMO-apparat på Nya barnsjukhuset.
Bildtext ECMO-vård är en livsuppehållande lung-hjärtmaskin. Det är en väldigt tung form av intensivvård. Det här är anledningen till att det alltid måste finnas två vårdare för barnpatienter som är i en ECMO-apparat: en ansvarar för användningen av apparaten och en annan tar hand om barnet. Foto: Marita Katajamäki-Luoma och Vesa Luoma
Bild: Marita Katajamäki-Luoma ja Vesa Luoma

I ett fall ledde vårdarbristen till att en bebis måste återupplivas. Då hade ECMO-patienden bara en vårdare. När en annan patients vårdare kom för att hjälpa till med vården av bebisen, fick den egna patienten akut nöd, vilket vårdarna inte hörde. Bebisen måste återupplivas.

Enligt HUS-ledningen är orsaken till bristen på intensivvårdare att den resurskrävande ECMO-vården ökar samt den nationella vårdarbristen.

ECMO-vårdperioderna har också blivit längre tack vare av den medicinska utvecklingen. Nuförtiden ger man vård för mycket svåra hjärtsjukdomar, något man inte skulle ha gjort för några år sedan.

Också Jaakko fick ECMO-vård under ovanligt lång tid, då han väntade på en möjlig hjärttransplantation. I december 2021 fick han en hjärnblödning och avled.

Orsaken var inte bristen på intensivvårdare på barnsjukhuset.

Många hjärtoperationer har flyttats

Alla hjärtoperationer på barn och unga görs på Nya barnsjukhuset, alltså i medeltal cirka 300 operationer i året. Förra året gjordes dock betydligt färre operationer, 245.

Ovanligt många hjärtoperationer flyttades på grund av bristen på intensivvårdare. Av barnsjukhusets 14 intensivvårdsplatser är fem ur bruk av samma orsak.

För tillfället väntar 99 barnpatienter på hjärtoperation. Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen är orolig över de hjärtbarn som är i lång operationskö.

– Patienterna kommer i betydligt sämre skick till intensivvårdsavdelningen. Det kan hända att behandlingen tar längre tid på grund av det.

Artikeln är en översättning av MOT-redaktionens artikel Vauva elvytykseen, toisen nenämahaletku irtosi hoitajan ruokatauolla – uuden lastensairaalan teho-osasto kriisissä hoitajapulan takia av Minna Knus-Galán. Översättningen är gjord av Malin Wikström.