Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Två nya naturskyddsområden inrättas på Borgå stads mark – skogen vid Valkjärvi och myrarna i Skeppars fridlyses

Från 2022
Stig i en barrskog.
Bildtext Borgå stad utökar antalet naturskyddsområden för att nå 17 procent av stadens skogsareal till 2030.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

NTM-centralen i Nyland har inrättat två nya naturskyddsområden, skogen vid Valkjärvi och myrarna i Skeppars. Det är tillåtet att plocka bär och svamp men inte att tälta och göra upp eld.

Det är Borgå stad som äger de nya naturskyddsområdena vid Valkjärvi och Skeppars och staden har ansökt om att de ska fridlysas.

Naturskyddsområdenas sammanlagda areal är cirka 43 hektar.

Skogen vid Valkjärvi uppfyller skyddskriterierna för handlingsplanen för mångfalden i Södra Finlands skogar (METSO).

Skogen är cirka 23 hektar stor och ligger i Borgnäs kommun och sträcker sig till den västra och södra sidan av Valkjärvi. Områdets skogar är gamla moskogar.

Största delen av skogarna är grandominerade friska moskogar, men bland skogstyperna finns också lundartad moskog och talldominerad bergsskog.

Det finns rikligt med rötträd i skogarna, vilket är livsviktigt för många skogsarter.

Av arter som är typiska för lundar förekommer exempelvis lungört, skogstry och ormbär i området. Bland fågelarterna finns spillkråka, stjärtmes och grönsångare.

Myrmark i östra Nyland
Bildtext Flera myrmarker i södra Finland är utrotningshotade. Därför vill staden också fridlysa området på Vessölandet.
Bild: Arto Lankinen / Borgå stad

Myrarna i Skeppars är ett representativt myrnaturobjekt som ligger i Sondby i Borgå.

Myrarna är ett skyddat objekt i enlighet med habitatprogrammet Helmi och ingår dessutom i det nationella kompletteringsprogrammet för skydd av myrar.

Till området tillhör flera olika typer av myrar och det finns rikligt med rötträd där.

Exempel på värdefulla myrtyper är södra Finlands extremt utrotningshotade mokärr, det mycket utrotningshotade starr- och risrika fattigkärret och blåbärskärret samt den sårbara ris-tallmossen och starrmyren.

Plocka bär men gör inte upp eld

Det är tillåtet att vistas samt plocka bär och matsvamp i områdena.

Terrängcykling är helt förbjuden på myrarna i Skeppars och även i skogen vid Valkjärvi bör den begränsas till skogsbilvägen som finns i området.

I båda områdena är det förbjudet att göra upp eld, tälta eller på annat sätt slå läger.

"Skyddandet av dessa områden är ett steg mot Borgå stadsfullmäktiges godkända skyddsmål, enligt vilket den skyddade arealens andel av skogarna som ägs av Borgå stad är minst 17 procent innan år 2030", uppger Jesse Mether, Borgå stads miljövårdschef på stadens webbplats.

I dagens läge är cirka åtta procent av stadens skogsområden skyddade.