Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Coronavaccineringarna flyttas från Kokonhallen till Näse hälsostation – läs det senaste om coronaläget i Östnyland

Från 2022
Uppdaterad 08.02.2022 15:01.
En ung kvinna i munskydd får coronavaccin.
Bildtext Coronavaccinationerna ges i Näse hälsocentral i Borgå från och med onsdagen. Arkivbild.
Bild: TASS / All Over Press

Den här artikeln uppdateras kontinuerligt med det senaste om hur coronaviruset påverkar vardagen i Östnyland och Pyttis.

Här hittar du alla coronavirusnyheter. Och här kan du se grafik om coronaläget, bland annat antalet vaccinerade.

8 februari kl. 10.55: Vaccineringarna flyttas från Kokonhallen till Näse hälsostation – gott om lediga vaccineringstider

Coronavaccineringarna flyttas från och med onsdagen den 9 februari från Kokonhallen till Näse hälsostation i Borgå.

Coronavaccineringar erbjuds enligt dosintervall till alla över 5 år och det finns gott om lediga vaccineringstider.

Till åldersgruppen 5–11-åriga erbjuds den andra dosen av coronavaccinet i skolor efter sportlovet. Skolhälsovårdarna informerar närmare om detta.

Dosintervall för coronavaccin:

Första och andra dosen för över 12-åringar:

 • andra dosen med 6 veckors intervall från den första dosen

Tredje dosen:

 • Personer över 60 år: tredje dosen 3 månader efter den andra dosen

 • 18–59-åringar: tredje dosen 4 månader efter den andra dosen

 • endast personer i åldern 12–17 år med svår immunbrist får tredje dosen nu, ännu inte andra personer.

 • yrkespersoner inom social- och hälsovården har ett 3 veckors intervall mellan den första och andra dosen

 • yrkespersoner inom social- och hälsovården har ett 3 månaders intervall till den tredje dosen

Personer som har genomgått coronavirussjukdomen rekommenderas ta den första coronavaccindosen när det har gått 6 månader från den genomgångna sjukdomen.

Till personer med svår immunbrist kan vaccineringen ges redan efter 1–3 månader från den genomgångna sjukdomen.

8 februari kl. 10.55: Gamlas dans ordnas med publik i Borgå

Regionförvaltningsverket meddelade i går att sammankomstbegränsningarna luckras upp från och med i dag, den 8 februari.

Nu kan inomhusevenemang för upp till 500 personer ordnas om bara hälften av lokalens kapacitet används.

Beslutet följs också i fråga om offentliga tillställningar i Borgå. Det här betyder att de gamlas dans, som firas nästa vecka i gymnasierna, kan ordnas med publik.

Gymnasierna informerar själva om saken i större detalj.

"När begränsningarna nu gradvis luckras upp, betonas betydelsen av att var och en själv agerar ansvarsfullt. Vi bör fortfarande komma ihåg rekommendationerna om att undvika nära kontakter, att iaktta god hygien och att använda munskydd", konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

2 februari kl. 15.40: Utmanande coronaläge i Borgå, Äppelbackens servicecenter öppnas, enheterna för öppen småbarnsfostran öppnar i slutet av februari

Coronavirusläget i Borgå stad är fortsättningsvis utmanande. Antalet officiella, det vill säga laboratoriebekräftade, fall av coronasmitta den här veckan fram till onsdag morgon var 242. Räknat enligt de bekräftade smittfallen under två veckor är incidenstalet nu 2761.

Under vecka 4 gjordes 1765 laboratorietest, och 40 procent av dem var positiva.

"Vi bör komma ihåg att denna officiella siffra inte längre beskriver det faktiska antalet smittade, som sannolikt är högre. Vi är dock glada över att smittläget i våra servicehus och vårdhem har lugnat ner sig, vilket gjort det möjligt att börja häva besöksförbuden", konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i stadens pressmeddelande.

Den tredje vaccinationsomgången för Borgåbor som fyllt 12 år pågår, och på en vecka har de vaccinerades procentuella andel ökat med över två procentenheter. Av alla Borgåbor över 12 år har 90,3 procent nu fått minst en vaccindos, 88,2 procent har fått den andra dosen, och 62,7 procent även den tredje sprutan.

Personal inom den öppna småbarnspedagogiken behövs nu för arbete på daghemmen

De idrottslokaler som i enlighet med Regionförvaltningsverkets beslut har varit stängda, öppnade tisdagen den 1 februari. Också mötesrummen i Äppelbackens servicecenter, handarbetssalen, konditionssalen, simbassängen och basturna har öppnats.

Avsikten är att öppna familjecaféerna, klubbarna och utomhusverksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken i slutet av februari, efter sportlovet, om situationen tillåter det.

"Vi har fått in många önskemål om att öppna dessa tjänster, men tyvärr är coronaläget inom småbarnspedagogiken fortfarande sådant att vi behöver personalen för vikarieuppdrag på daghemmen", konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Inom småbarnspedagogiken har Borgå i år haft coronasmittor i alla daghem. För närvarande har staden coronasmittor i 12 daghem.

"Vårdnadshavarna för barnen i grupperna har informerats om de konstaterade smittorna. Informationen mellan daghemmen och barnens hem har fungerat bra", berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

"Det är alltjämt skäl att komma ihåg att när coronavirussmitta har konstaterats i familjen, rekommenderas det att familjemedlemmarna frivilligt håller sig i karantän. Det betyder att barn som exponerats inte bör gå till skolan eller delta i fritidsaktiviteter", skriver Gustafsson.

2 februari kl. 15.10: Lovisa och Lappträsk minskar på antalet isoleringsbeslut – agera enligt normal sjukledighetspraxis

Lovisa stads myndigheter för smittsamma sjukdomar börjar begränsa givandet av beslut om isolering för personer som testat positivt för coronaviruset. Det här på grund av det belastande coronavirusläget som råder. Om man får ett positivt resultat i coronavirustest ska man agera enligt normal sjukledighetspraxis. Lovisa sköter hälsovården också i Lappträsk.

Omikronvarianten förorsakar betydligt med smittofall redan innan symtomen börjat. Majoriteten av fallen av fortsatt spridning hinner därför ske innan myndigheterna får veta om testresultatet. Därför är det inte motiverat att ge beslut om isolering för att förhindra fortsatt spridning. Dessutom får myndigheten för smittsamma sjukdomar överhuvudtaget inte kunskap om smittfall som konstaterats med hemtest.

Av dem som fått ett positivt laboratorietest kontaktar hälsovårdscentralen i fortsättningen, från och med fredagen den 4 februari, endast över 60-åringar och anställda inom social- och hälsovårdsbranschen.

På Lovisa stads webbplats kan du se vem som ska gå på ett laboratoriebekräftat test. Till målgruppen hör till exempel gravida personer, personer som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp samt anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Kontrollera även på webbplatsen om du hör till riskgruppen för blodpropp. Följ anvisningarna och ta kontakt med coronaskötaren om du hör till riskgruppen för blodpropp.

Om du får ett positivt resultat i ett coronavirustest ska du agera enligt din arbetsgivares eller din studieorts normala förfaranden vid sjukledighet, det vill säga gör lika som om du skulle vara tvungen att bli hemma från jobbet eller skolan på grund av till exempel en vanlig förkylning.

Behovet av att ersätta inkomstbortfall förorsakar ingen grund för att sätta en person i isolering. Om du med arbetsgivarens tillstånd kan vara frånvarande med egen anmälning på grund av sjukdom utan ett separat intyg om sjukledighet, så rekommenderar myndigheterna för smittsamma sjukdomar att utnyttja den möjligheten.

I Lovisa har man redan tidigare gett upp omfattande spårning av personer som exponerats för coronaviruset och därmed också sättande i karantän. Spårningen har fokuserats på hälsovårdens enheter, omsorgsanstalter och boendeenheter för riskgrupper. Vad gäller spårning av smittfall och testning följer man Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar.

Mer information om anvisningarna för karantän och isolering finns på Lovisa stads webbplats.

2 februari kl. 9.30: Sibbo ordnar inga fler walk in-vaccinationer

Sibbo kommun avstår från att erbjuda så kallade walk-in-coronavaccinationer, åtminstone tillsvidare. Orsaken är bristen på efterfrågan.

Vaccinationsstället i Nickby avstår också från vaccineringar på lördagar från och med den här veckan. Vaccinationsstället Söderpointti i Söderkulla erbjuder enstaka vaccinationstider på lördagar också i fortsättningen.

I Nickby kan vaccinet i fortsättningen fås kvällstid på onsdagar.

"Besökarantalet i Nickby har minskat så pass mycket att det inte längre är rimligt att fortsätta med vaccineringen på lördagar. Det här gäller såväl tidsbokningar som walk in-mottagningar på lördagar. I fortsättningen erbjuds kvällstidsbokningar i Nickby på onsdagar. De här kvällstiderna är lämpliga till exempel för personer som jobbar på vardagar och inte hinner bli vaccinerade under arbetsdagen", berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Behovet av och efterfrågan på vaccinationstider följs med noggrant. Det är möjligt att åter börja ordna walk in-mottagningar om behovet uppstår.

Utbudet av vaccinationstider är nu mycket stort i Sibbo. Tiderna kan bokas för såväl alla 12 år fyllda som för barn i åldern 5–11 år.

90 procent av Sibboborna över 18 år har nu fått den första vaccinationsdosen, 86,6 procent har fått två doser och 59,2 procent har fått tre doser. Av Sibbobarn i åldern 5–11 år har 33,3 procent fått den första vaccinationsdosen.

31 januari kl. 17.10: Sibbo lättar gradvis på coronarestriktionerna

Lokaler som används för hobby- och motionsverksamhet, bland annat motionssalen i Allaktivitetshallen, öppnas även för vuxna den 1 februari. Dessutom tillåts tillställningar inomhus med sittplatser för högst 50 personer under perioden 1–15.2.2022.

Sibbo kommuns motionslokaler öppnar också för vuxna genast den 1 februari. Kommunens Idrottstjänster börjar igen ordna motionsgrupper för vuxna den 7 februari.

Sibbo instituts kurser börjar ordnas som närundervisning från den 7 februari. Vid närundervisningen ska man använda munskydd, hålla avstånd och iaktta god handhygien.

Små offentliga tillställningar inomhus tillåts

Tillställningar inomhus med sittplatser för högst 50 personer tillåts från och med den 1 februari. Varje deltagare måste ha en egen sittplats, det vil lsäga platserna måste vara namngivna eller numrerade. Det är dock fortfarande förbjudet att ordna offentliga tillställningar inomhus för över 50 personer och små tillställningar utan sittplatser.

28 januari kl. 15.55: Gym, simhallar och närundervisning på MI i Borgå

Regionförvaltningsverkets beslut innebär att Borgå stads inomhusmotionslokaler, såsom simhallen och idrottshallens konditionssal samt omklädningshytterna i friluftsbadet i Kokon öppnas den 1 februari.

Även Motionslandet för barn-evenemangen kan inledas i Kokonhallen och Kantelehuset samt hobbyverksamheten för vuxna fortsätta inomhus från och med tisdagen.

Besökare uppmanas fortfarande undvika kontakter om man har symptom eller är exponerad, använda munskydd i offentliga inomhuslokaler och ha god handhygien.

Också lokaler som staden har hyrt till utomstående aktörer för hobby- och rekreationsverksamhet och möten kan hyras från och med den 1 februari.

Borgå MI får ha närundervisning

Rekommendationen om distansundervisning i det fria bildningsarbetet, grundläggande utbildning för vuxna och grundläggande konstundervisning för vuxna upphör 31 januari.

Det betyder att också närundervisningen i Borgå medborgarinstitut påbörjas.

En del av KoMbis undervisning fortsätter ändå som hybrid- och distansundervisning. Medborgarinstitutet informerar sina studerande närmare om detta.

28 januari kl. 15.30: Gym och simhallar öppnar nästa vecka i Nyland

Regionförvaltningsverket för Södra Finland bereder som bäst beslut om att lätta på coronarestiktionerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Tidigare beslut om stängda lokaler hävs helt och hållet och inomhus ska det vara möjligt att ordna evenemang för upp till 50 personer om alla deltagare har en definierad sittplats.

Regionförvaltningsverket häver det tidigare beslutet om att stänga vissa lokaler som används för motion eller hobbyer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Alla de lokaler som för närvarande är stängda, som simhaller och gym, kommer att öppnas från och med tisdagen den 1 februari.

27 januari kl. 16.50: Fler coronafall på Borgådagisar än tidigare

Innevarande vecka har det förekommit betydligt fler coronafall på dagisarna i Borgå än tidigare.

Både barn och personal har insjuknat.

Servicen har ändå spelat men situationen är en stor utmaning.

– Det finns dagisgrupper där alla anställda varit borta samtidigt - kanske inte alla enbart på grund av corona, utan också på grund av andra sjukdomar och semestrar med mera, säger Borgå stads ledare för småbarnspedagogiken, Marjaana Kantonen.

Dagispersonalen har också i en del fall varit tvungen att vara hemma med egna sjuka barn.

Enligt Kantonen upplever daghemmen i Borgå just nu en mycket tung och exceptionell tid.

26 januari kl. 17.10: Sjukfrånvaron påverkar verksamheten inom småbarnspedagogiken i Borgå

Personalens och barnens sjukfrånvaro inom småbarnspedagogiken har lett till förkortade öppettider så att föräldrarna till exempel har ombetts söka barnen hem på eftermiddagen tidigare än normalt.

Vid behov kommer man att slå ihop barngrupper och flytta personal och barn till andra grupper.

"Men tills vidare har vi genom dessa åtgärder och vikarier fått vardagen att löpa smidigt" konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

25 januari kl. 18.20: Munskydd rekommenderas fortfarande i Lovisa

Den omfattande rekommendationen om att använda munskydd fortsätter i Lovisa till den 13 februari.

Rekommendationen gäller alla invånare som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd.

Munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra människor. Användning av munskydd rekommenderas också på läroanstalter i Lovisa från årskurs 3 uppåt.

Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter att personalen och kunderna använder munskydd till exempel i offentliga tillställningar, i butiker, i kollektivtrafik och i andra kundlokaler.

Om det är svårt att undvika närkontakt i hobbyverksamhet för barn och unga rekommenderas att ledare och 12 år fyllda deltagare använder munskydd förutom under idrottsprestationen.

Staden rekommenderar också munskydd då man uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen.

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets lokaler, ingång via innergården, dörr C2. Vuxensocialarbetets klienter i Lovisa kan även få munskydd i samband med ett vanligt besök.

 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

24 januari kl. 18.15: Restriktionerna för lokaler fortsätter gälla i Lovisa

Lovisa meddelar att staden fortsätter följa Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att förlänga begränsningar som gäller vissa lokaler avsedda för kunder och allmänheten ska hållas stängda även 25 januari till 7 februari.

Lokalerna kan trots allt fortfarande användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga. Alla 2003 år fyllda eller yngre omfattas av undantaget.

Stängningsbeslutet gäller heller inte professionell idrott.

Föreläggandet om stängning av lokaler innebär att följande offentliga och privata aktörers lokaler som används för idrott, motion, nöje och rekreation måste stängas:

 • lokaler inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av idrott eller motion samt gym och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott

 • allmänna bastur samt bassängsområden i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrum i omedelbar anslutning till dem

 • dansplatser samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp

 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser

 • allmänna områden i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.