Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tjugo kandidater dominerade i Västnyland – byarna röstade på egna kandidater

Från 2022
Uppdaterad 25.01.2022 13:30.
Valsedel läggs i urnan i Täkter vallokal.
Bildtext Den här rösten avgavs i Ingå där valdeltagandet var högst i västligaste Västnyland.
Bild: Maria Wasström-Sarkola / Yle

Tjugo kandidater placerar sig bland tre i topp i 27 olika röstningsområden i Hangö, Ingå, Sjundeå och Raseborg. Här kan du läsa om hur rösterna fördelade sig i de fyra kommunerna.

Svenska folkpartiet dominerade välfärdsområdesvalet på många håll i Västnyland. I ett röstningsområde i Hangö och i ett i Raseborg dominerade SDP. I endast två röstningsområden var valdeltagandet lägre än finländska medeltalet på 47,5 procent.

Hangö: Lokala kandidater i topp

I Hangö var valdeltagandet högst i Hangöby (56,9 procent) och lägst i Hagapark (38,6). I Täktom röstade 54,8 procent av de röstberättigare, i Hangö norra 51,1 procent, i centrum 49,3 och i Lappvik 48,4 procent.

I fem av de sex röstningsområdena i Hangö fick SFP mest röster. Endast i Lappvik blev SDP största partiet.

Lappvikbon och SDP:aren Aila Pääkkö fick klart mest röster i Lappvik, följd av röstkungen Henrik Wickstöm från Ingå (SFP) på andra plats och Lappvikbon Urpo Hyttinen (VF) på tredje plats.

I Hangö norra fick Aila Pääkkö likaså flest röster, följd av Birgitta Gran (VF) och Torbjörn Ekholm (SFP). Ekholm blev invald i välfärdsområdesfullmäktige, medan Gran och Pääkkö blev suppleanter.

I centrum, Hagapark, Hangöby och Täktom drog Torbjörn Ekholm flest röster.

En kvinna står i en trädgård framför ett äppelträd.
Bildtext Erfarna SDP-politikern Aila Pääkkö gjorde ett bra val i Hangö. I ett skede av valkvällen såg det ut som om hon skulle väljas in, men hon slutade på suppleantplats.
Bild: Sofia Kajander / Yle

Tvåa i Hagapark var Aila Pääkkö och tredje mest röster gick till Birgitta Gran. I centrum fick Eira Salo (Saml) näst mest röster och Aila Pääkkö var trea.

I Hangöby var Eira Salo likaså tvåa medan Henrik Wickström fick tredje mest röster. I Täktom var det Wickström som var tvåa och Salo trea.

Ingå: Wickström dominerade

I Ingå var valdeltagandet i alla röstningsområden över 60 procent. Degerbyborna var allra flitigast med ett valdeltagande på 68,1 procent.

I Täkter-Solberg var valdeltagandet 65,6 procent och i Barösund-Fagervik 63,8 procent. I kyrkbyn röstade 62,3 procent och i Västankvarn-Johannesberg 61,6 procent.

Henrik Wickström fick klart mest röster överallt i Ingå och SFP var klart störst i alla röstningsområden.

I Degerby och i Täkter-Solberg fick Timo Kallio (Saml) näst mest röster och Niina Holmström (SDP) tredje mest röster. I kyrkbyn var Timo Kallio tvåa och Marie-Bergman Auvinen (SFP) trea.

I Västankvarn-Johannesberg var det omvänd ordning med Bergman-Auvinen på andra plats och Timo Kallio tredje. Kallio såg i ett skede av valkvällen ut att bli invald, men han slutade på suppleantplats och Ingås enda invalda blev Wickström.

I Barösund-Fagervik var fick Bergman-Auvinen också näst mest röster medan raseborgaren och Snappertunabon Sven Holmberg (SFP) fick tredje mest röster.

Sjundeå: Wickström, Laaksonen och Linnala

I Sjundeå var valdeltagandet störst i kommuncentrum (55,8 procent). I värsta och norra Sjundeå var valdeltagandet 49,6 procent och i södra Sjundeå 49,2 procent. SFP fick flest röster i alla röstningslokaler.

Det var tre kandidater som lockade flest röster inom samtliga röstningsområden.

I Sjundeå centrum fick Henrik Wickström flest röster medan Merja Laaksonen (SFP) fick näst mest röster. Marko Linnala (Saml) fick tredje mest röster.

I västra och norra Sjundeå fick Laaksonen mest röster medan Wickström var tvåa och Linnala trea. I södra Sjundeå var Wickström etta, Linnala tvåa och Laaksonen trea.

Både Laaksonen och Linnala fick suppleantplatser. Sjundeå fick också en tredje suppleantplats genom Mervi Lahtinen (SDP).

Raseborg: Wickström och Westerholm

Det högsta valdeltagandet i Raseborg var inom Snappertuna röstningsområde (58,4 procent), tätt följt av Bromarv (58,3 procent). I Gammelboda var valdeltagandet 57,9 procent.

I Tenala var valdeltagandet i röstningslokalen i Malmåsa 54,8 procent och i Höjdens skola 53,9 procent.

I Ekenäs centrum röstade 52,2 procent av de röstberättigade i Ekenäs högstadieskola och 51, 7 procent i Sigurd Snåresalen. I Österby röstade 50,8 procent.

I Axxell i Karis var valdeltagandet 52,4 procent och i Karjaan yhteiskoulu 47,9 procent. I Billnäs var valdeltagandet 48,6 procent och i Pojo centrum 47,8 procent.

Svartå hade lägsta valdeltagandet i Raseborg – 46,4 procent.

En kvinna med rött hår, glasögon och svart tröja håller om en bok. I bakgrunden ett stort gult hus. Vår, slutet av maj. Soligt.
Bildtext Erfarna Bromarvpolitikern Maj-Britt Malmén bröt Henrik Wickströms segersvit i Raseborg. Malmén fick mest röster på hemmaplan.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

SFP fick flest röster i alla röstningsområden i Raseborg förutom i Pojo centrum där SDP var störst.

Henrik Wickström fick flest röster i tolv av tretton röstningsområden i Raseborg. Endast i Bromarv fick han se sig slagen av Bromarvbon Maj-Britt Malmén (SFP). Henrik Wickström var tvåa och Anita Westerholm trea i Bromarv.

Anita Westerholm fick näst mest röster i nio röstningsområden i Raseborg (Ekenäs x 2, Tenala x 2, Snappertuna, Österby, Gammelboda, Karjaan yhteiskoulu och Svartå).

I Ekenäs centrum och i Malmåsa i Tenala fick Karl von Smitten (SFP) tredje mest röster. I Österby och Gammelboda fick Petra Baarman (SDP) tredje mest röster.

Kvinna ler mot kameran. Det är vinter och kväll.
Bildtext Anita Westerholm fick mest röster bland Raseborgskandidaterna.
Bild: Johan Gullmets / Yle

I Snappertuna fick Sven Holmberg (SFP) tredje mest röster och i Höjdens skola i Tenala var Marika Törnqvist-Björklund trea.

I Axxell i Karis och i Billnäs fick Ralf Backman (SFP) näst mest röster och Anita Westerholm tredje mest röster. I Karjaan yhteiskoulu var Ralf Backman trea.

I Pojo bibliotek kom SDP:s Petri Kajander tvåa och Kati Sointukangas (Gröna) trea. Sointukangas är från Fiskars och Fiskarsborna röstar i Pojo bibliotek.

I Svartå fick Petri Kajander tredje mest röster.

Westerholm, Backman, von Smitten, Baarman och Peter Braskén (SFP) valdes in från Raseborg.

Törnqvist-Björklund och Kajander fick suppleantplatser. Dessutom gick suppleantplaster till raseborgarna Anders Walls (SFP), Riitta Vallin (SDP), Mats Lagerstam (SDP), Petteri Ahomaa (Saml) och Lilian Sjöberg (SFP).

Artikeln korrigerades 25.1 kl. 13.30. Tidigare stod det Västankvarn-Solberg, nu är det korrigerat till Västankvarn-Johannesberg.