Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

JK tar tag i skarvfrågan – inleder en granskning av de långa behandlingstiderna

Från 2022
Uppdaterad 28.01.2022 13:38.
Skarvar på en klippö.
Bildtext Arkivbild. Redan hösten 2018 fick Egentliga Finlands NTM-central en anmärkning för att det tagit för lång tid att behandla ansökningar om undantagstillstånd för skarvåtgärder som Österbottniska fiskeorganisationer lämnat in.
Bild: Raimo Rosholm

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen inleder en granskning av NTM-centralen i Egentliga Finland och Vasa förvaltningsdomstol på grund av långa behandlingstider i skarvfrågor.

De som skickar in en ansökan om att få undantagstillstånd för skarvåtgärder kan få vänta flera år på ett svar.

Vid justitiekanslerämbetet har man fått in flera olika klagomål gällande de långa behandlingstiderna.

Fokus på den totala behandlingstiden

På basen av informationen som kommit från de olika klagomålen, har nu biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen på eget initiativ inlett en granskning av behandlingstiderna då det gäller skarvfrågor.

I det här skedet gäller granskningen Närings-, miljö- och trafikcentralen i Egentliga Finland som sedan år 2015 ansvarar för alla ansökningar gällande skarv.

Granskningen gäller också Vasa förvaltningsdomstol eftersom behandlingstiden av de besvär som lämnats in gällande NTM-centralens beslut är lång även vid domstolen.

Referendarierådet Outi Kostamo är beredare av granskningen vid JK.

‒ Eftersom vi fått in flera klagomål har nu biträdande justitiekanslern valt att göra en granskning av hur lång den totala behandlingstiden blir. Ett stort problem är att om behandlingstiden är lång vid flera olika instanser blir den totala behandlingstiden orimligt lång, säger Kostamo.

Holme utanför Kantlax
Bildtext Arkivbild på skarvkoloni i Kantlax, Nykarleby.
Bild: Markus Nyholm

Kan ta över två år att få ett beslut

Enligt föreskrifterna ska ansökningarna behandlas inom tre till sex månader. Biträdande justitiekanslern konstaterar i sitt beslut att inleda en granskning, att behandlingstiderna vid NTM-centralen blivit klart längre under år 2020 än tidigare. Det här trots att man fått tilläggsresurser för att sköta ansökningarna.

‒ Då det var som bäst kunde behandlingstiden vara kortare än tre månader. Nu tar det i regel nio månader att få ett beslut.

Det finns också fall där det tagit två eller tre år att få ett beslut.

‒ Så långa behandlingstider uppfyller inte den i grundlagen tryggade rätten att få sin sak behandlad utan ogrundat dröjsmål, säger Kostamo.

Inte första gången JK utreder

Beslutet att inleda en granskning fattades i december och exakt vilka olika myndigheter som kommer att höras är ännu inte klart. Outi Kostamo uppskattar att granskningen kan vara klar mot början av sommaren.

Om det kommer fram att de långa behandlingstiderna är lagstridiga kan JK ge de berörda myndigheterna en anmärkning. Det skulle inte vara första gången så sker.

Redan hösten 2018 fick Egentliga Finlands NTM-central en anmärkning för att det tagit för lång tid att behandla ansökningar om undantagstillstånd för skarvåtgärder. Behandlingstiden i de fallen var 13 och 17 månader.

Österbottniska fiskare har väntat fem år på ett beslut

Då NTM-centralen prickades år 2018 var det fem österbottniska fiskarorganisationer som lämnat in en klagan. Ett av de klagomål som lämnats in till JK och som gjort att nuvarande granskning satts i rullning kommer också från Österbottniska fiskare.

Dåvarande Korsnäs-Malax fiskeriområde, numera Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, lämnade in en ansökan i november 2017. Efter ett nekande beslut från NTM-centralen året därpå lämnades ett besvär in till Vasa förvaltningsdomstol. Dom kom i november 2020 enligt vilket ansökningen hänvisades till NTM-centralen för ny behandling.

Något beslut har ännu inte kommit.

‒ Det är ohållbart och något måste göras för att få till stånd ett fungerande system, säger Markus Norrback, ordförande för Österbottens fiskarförbund.

Fiskeförbundets ordförande: ”orimligt att vänta flera år på beslut om skarvåtgärder, något måste göras”

7:20

NTM-centralen: Det tar för länge

Från NTM-centralen svarar överinspektör Salli Uljas att behandlingstiderna för skarven är för långa.

- NTM-centralen kan inte påverka förvaltningsdomstolens behandlingstider, men även hos oss har det tagit för länge den senaste tiden.

Enligt Uljas var den genomsnittliga behandlingstiden för undantagstillstånd gällande skarven 2,9 månader år 2020 och år 2021 hela 11,3 månader.

Orsaken till den ökningen var att tillståndsärendena år 2020 stockades av en kraftig ökning av ansökningar om att få fördriva vitkindad gås. Det i sin tur påverkade behandlingen av alla andra arter och allt spillde över på år 2021.

- Allt som borde ha behandlats under 2020 hanns inte med och gick över på år 2021. Och samtidigt har ansökningar som kom in i början av år 2021 kunnat behandlas först i slutet av året, förklarar Uljas.

I övrigt förlängs behandlingstiderna gällande skarven av att det ofta krävs ett utlåtande av den i frågan sakkunniga myndigheten, oftast Naturresursinstitutet och ibland också Finlands miljöcentral.

- Tillståndsområdena gällande skarven är ofta också väldigt stora jämfört med många andra arter och det kan redan finnas andra tillstånd för skarven som är i kraft på området. Det gör behandlingen mer omfattande, säger Uljas.

Bara en fast anställd som sköter tillstånden

NTM-centralen har fått tilläggsresurser men man har inte ännu lyckats beta av allt. Uljas säger att tilläggsresurserna borde bli permanenta för att undvika liknande situationer i framtiden.

- Tidigare fanns det en person som hade hand om undantagstillstånden. I september 2020 fick vi en till och i april 2021 en tredje. Dessa två extra är på viss tid, så det finns fortfarande bara en ordinarie som sköter dessa ärenden, berättar Uljas.

NTM-centralen har bett att ministeriet ska göra visstidstjänsterna till fasta tjänster.

Vasa förvaltningsdomstol hoppas kunna förkorta behandlingstiden

Vid Vasa förvaltningsdomstol är överdomare Jaakko Kellosalo medveten om att behandlingstiderna varit längre än önskvärt.

Han svarar per e-post att behandlingstiderna för besvär i miljöfrågor varierat kraftigt de senaste åren. Den genomsnittliga behandlingstiden vid domstolen är ett år och tre månader.

Hur lång behandlingstiden är i nuläget är enligt Kellosalo svårt att uppskatta. Under år 2020 och 2021 kom det inte in några nya besvär i skarvfrågor till förvaltningsdomstolen. Dessutom ser det nu bättre ut med personalresurserna.

Den största orsaken till att behandlingstiderna har varit långa är enligt Kellosalo att man inte haft tillräckligt många anställda för att behandla besvären.

Nyanställningar har gjorts och förhoppningen är att man ska kunna få ner den genomsnittliga behandlingstiden till 12 månader.

Artikeln uppdaterad med NTM-centralens kommentarer den 26.1 kl. 15.45. Artikeln uppdaterades igen den 28.1 kl. 13.37 med Vasa förvaltningsdomstol kommentar.