Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Stort tryck på mindre orters invalda i de nya välfärdsområdena: "Jag tror inte att någon av oss vill förstöra hälsovården i Finland"

Från 2022
Uppdaterad 27.01.2022 21:20.
Heli Ahjoniemi (VF) utanför hälsostationen i Högfors.
Bildtext Heli Ahjoniemi representerar Vänsterförbundet i Västra Nylands områdesfullmäktige. Hon är fotograferad utanför sin arbetsplats på hälsostationen i Högfors.
Bild: Anders Karlsson / Yle

I många fall är åsikterna om lokalservicen diametralt olika, visar Svenska Yles analys av hur de invalda svarade i valkompassen. Västra Nylands områdesfullmäktige är det som prioriterar service i periferin minst av alla.

Det är tyst och stillsamt utanför hälsostationen i Högfors en vardag i slutet av januari. Endast ljudet från livligt trafikerade riksväg 2 mellan Vichtis och Björneborg hörs avlägset i bakgrunden.

Nu och då anländer en bil och någon går in till eller ut från mottagningen.

Högforsbon Päivi Nikander utanför hälsostationen i Högfors.
Bildtext Päivi Nikander tycker det är viktigt att mindre orter står på sig i det nya välfärdsområdet.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Päivi Nikander, som bott hela sitt liv i Högfors, ska besöka diabetesskötaren. Hon är orolig för hur det ska gå för Högfors, som är en liten stad längst uppe i norr i Västra Nylands välfärdsområde.

– Det kan hända att det blir längre resor för att nå servicen. Jag hoppas att vi får behålla hälsostationen här. Stora Esbo står nog på sig. Hur går det för oss som är här i periferin? frågar hon sig.

Den invalda har ett stort ansvar i ortsbornas ögon

Högfors fick en kandidat invald i Västra Nylands områdesfullmäktige, Vänsterförbundets Heli Ahjoniemi. Likt många andra som blev invalda från mindre orter har hon ett präktigt ansvar i ortsbornas ögon.

Hon ska representera Högfors i ett fullmäktige där 47 av 79 ledamöter kommer från Esbo. Tanken är förstås att servicen inte ska bli sämre.

Svenska Yles analys av de invaldas svar i valkompassen visar att flest invalda i just Västra Nylands områdesfullmäktige tycker att bostadsorten ska få påverka tillgången till service.

Vänsterförbundets och Samlingspartiets invalda kan tänkas hamna i luven på varandra. De tycker inte lika.

Med ett sådant här upplägg skulle man tro att det är en svår uppgift att representera Vänsterförbundet och Högfors i fullmäktige.

– Jag skulle nog inte beskriva det som att jag är direkt rädd, eftersom jag inte tror att någon av oss vill förstöra hälsovården i Finland. Visserligen är det här ingen trosfråga, säger Ahjoniemi, som tar sig tid för en pratstund utanför hälsostationen.

Kortsiktiga lösningar är ett hot mot närservicen

Heli Ahjoniemi jobbar som sjukskötare här. Med det har hon en realistisk bild av styrkorna och utmaningarna inom vården i trakten.

En styrka är enligt Ahjoniemi att servicen håller en hög nivå och att det bor folk i trakten. Samtidigt åldras befolkningen, pengarna tenderar att vara slut och personalbristen blir bara större i framtiden.

– Jag hoppas att fullmäktige inte tar till kortsiktiga lösningar. Då ökar trycket på den specialiserade sjukvården.

Är du i klartext rädd för att det ska göras nedskärningar i servicenätverket?

– Jo, visst. Och det att servicen blir splittrad.

Förutom lokalservicen tror Ahjoniemi att privatiseringen av tjänster blir ett stort diskussionsämne i fullmäktige. Hon säger sig delta i arbetet med öppet sinne och hoppas på gott samarbete med de andra partierna.

"Problemen med finansieringen kan lösas bara på riksnivå"

Stadsstyrelsens ordförande i Esbo, Henrik Vuornos från Samlingspartiet blev också invald i fullmäktige. Han säger att en styrka är att invånarna i regionen är förhållandevis unga och friska, och att tjänsterna redan nu är effektivt organiserade.

På frågan om stadsborna också kommer att försvara de mindre orterna svarar Vuornos att alla nya ledamöter har valts in för att besluta om tjänster för hela området.

Finansieringen för vårdreformen är ändå en utmaning, som enligt Samlingspartiets syn kan ställa till det.

– Vårt område växer hela tiden och finansieringen per invånare minskar.

Henrik Vuornos i metron.
Bildtext Henrik Vuornos (Saml) säger att ledamöterna i områdesfullmäktige har valts in för att besluta om tjänster för hela regionen.
Bild: Essi Jäälinna

Enligt Vuornos kan dilemmat med minskande finansiering lösas bara på riksnivå, av regeringen och riksdagen.

Betyder det att man måste se över servicenätverket om inte finansieringen ses över?

– Absolut, finansieringen minskar. Man måste vara effektiv.

Professorn tror att enskilda ledamöter kan ge insyn i hur mindre områden tänker

Det fanns ingen valteknisk mekanism som garanterade representation för något visst område i välfärdsområdesvalet. Folk röstade förhållandevis plikttroget på det "egna" områdets representanter.

Professorn i statskunskap vid Åbo akademi i Vasa, Kim Strandberg, var lite överraskad av att så många små kommuner och städer fick representation i fullmäktigeförsamlingarna på olika håll i landet.

– Det var nog färre kommuner som blev utan än vad jag trodde.

Kan en person som kommer från en mindre kommun eller stad stå på sig mot de stora massorna från centralorten?

– Det är väl omöjligt att vinna om man är ensam mot hela det övriga fullmäktige. Men det finns i alla fall en röst som kan ge mer insyn i hur kommunens politiker och invånare ser på saken.

Viktigt att komma ihåg också de som bor på glesbygden

Utmaningarna varierar stort från område till område. I en del områden är befolkningen förhållandevis ung och frisk och bor centralt. Andra områden har äldre och sjukare invånare, som bor utspridda på landsbygden.

Folkets hus i Högfors fotograferat utifrån.
Bildtext Arbetarretoriken lever och mår bra i Högfors. Folkets hus står i staden. Det var ingen stor överraskning att den invalda i nya fullmäktige kommer från Vänsterförbundet.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Päivi Nikander är klar med sitt besök på hälsostationen i Högfors. Hon har en hälsning från "periferin" till nya fullmäktige.

– Kom ihåg också de som bor på mindre orter och hur svårt äldre människor och andra med olika förhinder har att nå servicen.

Precisering gjord klockan 21:20 i stycket om svaren i valkompassen.