Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skoleleverna i Hangö får äta gratis frukost i skolan också under vårterminen

Från 2022
pojke bär bricka i skolmatsal
Bildtext Casper Jansson är en av eleverna som åt frukost i Hangö centralskola under höstterminen 2021.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hangö stad fortsätter att erbjuda frukost åt eleverna i skolorna under vårterminen. Försöket ska utvärderas innan staden fattar beslut om hur det blir i fortsättningen.

Fullmäktigeledamot Birgitta Gran (VF) lämnade för snart ett år sedan in en motion om att elever borde få gratis frukost i skolan.

Eleverna inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna erbjöds gratis morgonmål tre dagar i veckan mellan den 30 augusti och 17 december 2021.

Bildningsdirektören och t.f. servicechefen som ansvarar för kosthållet har utvärderat försöket med avgiftsfritt morgonmål och kom fram till att det för det mesta fungerat bra och i en del skolor har en stor del av eleverna ätit morgonmålet.

I en del skolor har intresset för frukosten varit nästan obefintligt.

Kostnaderna för skolfrukosten var rätt så låga, under 2 000 euro hösten 2021. Försöket med avgiftsfritt morgonmål finansierades med anslag som bildningsväsendet reserverat för kosthållet för år 2021.

frukostservering i skola
Bildtext I bland annat Hangö centralskola får eleverna gratis skolfrukost tre morgnar i veckan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det upplevs inte som ekonomiskt betungande att ordna gratis skolfrukost under vårterminen 2021, anser stadens tjänstemän. Anslag för att erbjuda morgonmålet har reserverats i bildningsväsendets budget för år 2022.

Bildningsnämnden har beslutat att fortsätta erbjuda avgiftsfritt morgonmål under vårterminen 2022, på samma villkor som det genomfördes höstterminen 2021. Bildningsdirektören och t.f. servicechefen utvärderar verksamhetens fortsättning under vårterminen.