Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya klient- och patientdatasystem prioriteras högt i Österbotten – snart landar ärendet på de invalda politikernas bord

Från 2022
Uppdaterad 26.01.2022 05:42.
Gösta Willman.
Bildtext Österbottens välfärdsområde står inför tuffa utmaningar gällande det nya klient- och patientdatasystemet.
Bild: Yle/Jukka Tyni

I mars bänkar sig Österbottens välfärdsområdesfullmäktige och får då ta över arbetet med klient- och patientdatasystemet. Vi behöver få hjälp av utomstående experter, säger nyinvalda Gösta Willman.

I söndags stod det klart vilka som valdes in i Österbottens välfärdsområde. Resultatet hittar du här.

Den första mars inleds arbetet för de som valdes in i Österbottens välfärdsområde. Ett av de första ärendena på agendan kommer att vara de olika klient- och patientdatasystem som finns i kommunerna i Österbotten.

Förra året havererade uppköpet av amerikanska bolaget Cerner och deras system Aster efter att både Jyväskylä stad och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse dragit sig ur projektet. Tanken var att systemet skulle ha tagits i bruk 2025 i Österbottens välfärdsområde.

Efter att det blev klart att Österbottens välfärdsområde inte köper in klient- och patientdatasystemet Aster har en grupp fortsatt med arbetet. En av dem är Marina Kinnunen, direktör för samkommunen Österbottens välfärdsområde.

– Vi har gått igenom vad vi kan ta med oss från arbetet med Aster och gjort en rapport. Vi har ju lärt oss massor under den här tiden och försöker förbereda Österbottens välfärdsområdesfullmäktige så gott det går när de ska ta över, säger Kinnunen.

Kvinna i munskydd utomhus framför sjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen är direktör för samkommunen Österbottens välfärdsområde.
Bild: Anna Wikman / Yle

Rapporten som håller på att färdigställas kommer enligt Kinnunen att hamna på fullmäktiges bord så snabbt som möjligt.

– Det här är ett ärende med hög prioritet. Det är sist och slutligen befolkningen som lider när vi inte har ett gemensamt klient- och patientdatasystem.

Kommunikationen fallerar

Gösta Willman har länge fungerat som ordförande för Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige och har varit med sedan dag ett med arbetet kring ett nytt klient- och patientdatasystem.

– För tillfället använder kommunerna olika system och det är väldigt svårt att få de här systemen att kommunicera med varandra. Vi försöker göra det möjligt för personalen att läsa de andra systemen, men man kan inte arbeta aktivt i de andra kommunernas system. Det ligget inte heller i leverantörernas intresse att få systemen att fungera med varandra. Det här är ju inte bara ett problem i Österbotten, utan i hela landet, säger Willman.

Marina Kinnunen är inne på samma spår.

– Det här har märkts tydligt under coronapandemin. Det är väldigt komplicerat och tidskrävande när olika system används i de olika kommunerna. Det är svårt att lära ut hur de olika systemen fungerar till personalen, säger Kinnunen.

Det behövs bredd

Gösta Willman valdes in i Österbottens välfärdsområde och kommer att fortsätta med arbetet kring det nya klient- och patientdatasystemet. Enligt honom finns det många lärdomar de kan ta med sig till framtida planering.

– Läkare var med kring arbetet med Aster och kom med sina åsikter och synpunkter, men vi måste bredda på den personal vi involverar i det här projektet. Därtill måste vi fundera på vilka krav vi har. Den tidigare kravspecifikationen innehöll över 3000 rader. Vi måste fundera på vad vår miniminivå är sett till kraven, säger Willman.

Gösta Willman
Bildtext Gösta Willman är en av de 59 ledamöter som snart inleder arbetet inom det nya välfärdsområdesfullmäktige.
Bild: Yle/Pia Lagus

I Österbottens välfärdsområde styrelse kommer det att sitta 59 personer från alla österbottniska kommuner förutom Kaskö. Arbetet kring ett nytt klient- och patientdatasystem är komplext och enligt Willman behövs det folk utifrån.

– Det är få av oss politiker som har den kunskap som krävs för att tillföra speciellt mycket kring arbetet med ett nytt klient- och patientdatasystem. Vi måste låta läkarna, vårdarna och IT-experterna fortsätta med arbetet.

Willman är orolig för att om kraven är lika stora på det nya systemet så kan det gå samma öde till mötes som Aster.

– Det finns många inhemska bolag som är med på marknaden som kanske blir aktuella i det här skedet och många österbottniska kommuner använder ju sig av inhemska aktörer i dagsläget. De är inte lika avancerade som andra generationens klient- och patientdatasystem men något gemensamt system måste vi ha.

Dyra inköp

Det var skenande kostnader för amerikanska Cerner som fick både Jyväskylä stad och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse att dra sig ur och på grund av det hade inte Vasa sjukvårdsdistrikt möjlighet att gå vidare eftersom det skulle ha blivit för dyrt. Kinnunen anser dock inte att det handlade om så mycket pengar.

– Jag tycker inte det sist och slutligen var för dyrt. Ser vi på vad den här omorganiseringen kommer att kosta och de pengar som reserverats för alla utvärderingar så märker vi nog snart att priset för Aster inte var för högt. När alla använder olika system kommer det att bli dyrare och dyrare hela tiden.

Willman tvivlar på att Österbottens välfärdsområdesfullmäktige kommer hitta en lösning inom de närmaste åren.

– Jag har svårt att tro att den första fullmäktige kommer att lyckas hitta och upphandla ett klient- och patientdatasystem som tas i bruk under den första mandatperioden som sträcker sig till maj 2025.

Diskussion om artikeln