Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi ökar gradvis undervisningen på campus – när- och hybridundervisning kan ordnas från och med februari

Från 2022
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Från och med den 31 januari kan lärare vid Åbo Akademi välja att övergå till när- eller hybridundervisning.
Bild: Arash Matin

Efter att regeringen för en dryg vecka sedan meddelade att högskolor kan övergå till hybridundervisning i februari kommer Åbo Akademi att gradvis öka undervisningen på campus från och med den 31 januari.

Period 3 vid Åbo Akademi inleddes i form av distansstudier med undantag för kurser som kräver närvaro, såsom laborationer, språkkurser och obligatorisk praktik.

Den 18 januari gav regeringen en rekommendation om att högskolor kan övergå till hybridstudier i februari. Den allmänna rekommendationen om distansstudier vid Åbo Akademi kvarstår under period 3, men lärare vid Åbo Akademi kan från och med den 31 januari välja om de vill övergå till när- eller hybridundervisning.

Detta kan göras ifall läraren bedömer det som ändamålsenligt och om undervisningen kan ske på ett coronasäkert sätt.

Övergången till utökad när- och hybridundervisning kommer att behöva ske gradvis eftersom arbetet med att boka om undervisningen kan bli mycket omfattande. Målsättningen är att de kurser för vilka läraren väljer att övergå till när- eller hybridundervisning kan starta på campus under februari.

Salstenter kan ordnas om det är nödvändigt och alternativa examinationsformer rekommenderas starkt.

Ännu inga evenemang eller fester på campus

Campus och studentrestaurangerna kommer fortsättningsvis att vara öppna. Studerande kan boka och använda utrymmen för exempelvis självstudier och grupparbeten, och studentföreningarna har tillgång till sina kanslier och möteslokaler.

Varken fester eller evenemang är tillåtna på campus under period 3. Denna fråga kommer att behandlas senare i februari. Disputationer genomförs fortsättningsvis på distans.

Alla som rör sig på campus förutsätts använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd i mån av möjlighet.

För personalens del rekommenderas distansarbete för dem som inte behöver arbeta på campus så länge som myndigheternas rekommendationer gäller.