Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre asylsökande – rekordmånga sökte uppehållstillstånd för jobb

Från 2022
En person stiger in genom dörren till Migrationsverket
Bildtext Migrationsverket lovar ytterligare åtgärder för att snabbare behandlingar som gäller arbetsinvandring.
Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Migrationsverket uppger att behandlingstiderna som gäller arbete har blivit kortare. Eftersom ansökningarna ökar behövs ytterligare åtgärder.

Antalet asylsökande var ovanligt lågt år 2021, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande. Sammanlagt lämnades kring 2 550 asylansökningar in, vilket är en minskning jämfört med 2020 så antalet var cirka 3 210.

Under pandemin har det skett en minskning i antalet asylsökande och år 2019 var motsvarande siffra 4 550.

"Antalet asylsökande som kommer till Finland är lågt just nu, men orsakerna till flyktingskap har inte minskat. Endast en liten del av flyktingarna i världen har möjlighet att flytta bort från konfliktområdenas närhet", säger Migrationsverkets överdirektör Jari Kähkönen.

Antalet första asylansökningar ökade en aning, från omkring 1 280 år 2020 till 1 380 år 2021.

Personer som har fått avslag har inte lämnat in nya ansökningar i lika hög utsträckning som tidigare, vilket förklarar minskningen överlag.

Invandringsstatistik år 2021

  • 36 206 första ansökningar om uppehållstillstånd lämnades in (21 160 år 2020).

  • Av ansökningarna om uppehållstillstånd gällde 15 012 arbete (8 771 år 2020) och 1 605 specialistjobb (853 år 2020).

  • 13 764 ansökningar om uppehållstillstånd gällde familjeband (8 369 år 2020).

  • 6 711 ansökningar gällde studier (3 299 år 2020).

  • Antalet asylansökningar var 2 545 (3 209 år 2020), varav antalet första ansökningar var 1 383 (1 275 år 2020).

  • 1 091 personer blev uttagna som kvotflyktingar. Flyktingkvoten var 1 050 och en del av de uttagna hörde till kvoten för 2020.

Ansökningstiderna ska bli kortare

Rekordmånga uppehållstillstånd på grund av arbete lämnades in år 2021, efter en svacka år 2020. Sammanlagt lämnades omkring 15 000 ansökningar in. År 2020 var siffran kring 8 800 och år 2019 12 700.

Migrationsverket uppger att man har lyckats förkorta behandlingstiderna för arbetstillstånd.

För specialisttillstånd var tiden i genomsnitt 15 dagar, jämfört med 22 dagar året innan. Behandlingstiden för tillväxtföretagare förkortades i genomsnitt från 70 dagar till 24 dagar, medan behandlingen för arbetstagare förkortades från 143 dygn till 75 dygn.

”I fjol lyckades vi förkorta behandlingstiderna inom arbetskraftsinvandringen. Det är inte tillräckligt, eftersom antalet ansökningar ser ut att växa. Ytterligare utvecklingsåtgärder behövs”, säger biträdande chef Elina Immonen i Migrationsverkets pressmeddelande.