Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tusentals ovaccinerade vårdare ska inte längre jobba med patienter – chefer svettas med att hitta fungerande lösningar

Från 2022
Uppdaterad 01.02.2022 06:14.
Barnmorskan Mervi Lanu mäter nyfödda Ronjas puls. Ronja ligger med blöja på skötbordet.
Bildtext Arkivbild. Ingen vet exakt hur många vårdare som är ovaccinerade och därför kan ingen heller säga med säkerhet hur sjukhus och andra vårdinstanser kommer att fungera från och med februari.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Barnmorskorna Pia och Pauliina har valt att inte ta coronavaccin. De oroar sig över eventuella biverkningar och tycker inte att tvång är rätt väg att gå.

Från och med februari ska vårdpersonal ha coronavaccinet i skick annars kan de inte längre jobba med klienter och patienter. Sedan tidigare förutsätter lagen om smittsamma sjukdomar att vårdpersonal som arbetar med patienter som kan få allvarliga följder av smittsamma sjukdomar ska vara vaccinerade mot bland annat säsongsinfluensa.

Både Pia och Pauliina har tagit alla andra vacciner utom säsongsinfluensavaccin och coronavaccin. De får uttala sig anonymt i den här artikeln eftersom vaccin är ett känsligt ämne.

– Då coronavaccinet kom tänkte jag att jag inte tar det direkt utan jag väntar och ser. Jag ville se hur det blir med biverkningar, och under året har känslan att jag inte vill ta det blivit starkare, säger Pauliina.

Pia tänkte från början att hon inte tar coronavaccinet. Det här eftersom viruset muterar och återkommer i cykler på samma sätt som annan influensa. Och då måste man om och om igen ta nya doser.

Nu vet de inte vad som kommer att hända om några dagar då alla vårdare ska vara vaccinerade mot covid-19.

– Jag tänker att om jag har varit 20 år i huset så fortsätter jag och väntar tills någon säger att jag inte får komma mer, säger Pauliina.

Pia har funderat om hon ska fråga någon om läget eller bara vänta tills någon säger hur det blir med jobbet.

Byter jobb om det krävs

Situationen skapar ångest hos båda två.

– Man funderar på det från morgon till kväll. Jag drömmer om det och det är inga bra drömmar. Det upptar all ens tid och det är jättetungt och sorgligt, säger Pia.

Vauva vaa'alla vaatteet päällä. Vauvan yllä taulut, joissa on merkittynä: 3.12.2021 4:47 Ramppi 71 Volvo XC90 3,750 g 49 cm
Bildtext Jobbet som barnmorska är inget Pia eller Pauliina vill sluta med men samtidigt känns dagens situation tung.
Bild: Heidi Hännisen kotialbumi

Farhågorna de har inför eventuella biverkningar av vaccinet är ändå så stora att de är redo att byta jobb om situationen inte löser sig på annat sätt.

– Är det så att jag inte kan jobba som barnmorska från första februari så vet jag att det finns jobb för mig som inte är inom vården. Fast jag inte vill så måste jag söka annat jobb då, säger Pauliina.

Men tveksamheten och orsaken till att de inte tar vaccinet handlar i dag också om den väg Finland slagit in på.

– Just tvånget, jag vill inte vara med om det, säger Pauliina.

"Tar vaccinet både för mig själv och patienterna"

För sjukskötarna Minna Limnell och Sissel Lövsund i Jakobstad är coronavaccinet en trygghet.

– Jag hade inte vågat jobba utan det. Och så litar jag på läkemedelsforskningen, säger Limnell.

Två kvinnor ute en vinterdag.
Bildtext Sissel Lövsund och Minna Limnell litar på att vaccinutvecklarna vet vad de gör och att vaccin är bästa vägen att skydda både sig själva och patienter från smitta.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

– Jag tog det både för mig själv och mina patienter. Många av våra klienter har dåligt immunförsvar. Det känns som att all skyddsutrustning är okej men vaccinet är en större trygghet, säger Lövsund som aldrig tvekade inför att ta vaccinet.

Det gjorde däremot Limnell.

– Det kom tankar att vad är det här. Så det var inte jippii, jag är bland de första att få vaccinet. Men jag tog det ändå. Jag ville skydda mig och jag hittade inget annat sätt.

Pratar om vaccin i kafferummet

Både barnmorskorna och personalen på hemsjukhuset i Jakobstad har pratat vaccin i kafferummen. Visst har det tidvis varit inflammerat men det verkar gå att prata rätt fritt kolleger emellan.

– Jag tycker att vi pratar öppet hos oss men vi är en ganska liten enhet, kanske 15, så vi är också annars jättenära varandra, säger Limnell.

Vårdarna tvekade ändå länge innan de gick med på en intervju för Yle Österbotten. För barnmorskorna handlar tvekan dels om att hela ämnet är så ångestfyllt. Dessutom handlar det om att tonen på sociala medier är så hård, oavsett vilken åsikt man har.

– Jag tycker det är synd det har blivit så polariserat, säger Lövsund.

Pia och Pauliina upplever att de också får stöd från kollegor som själva tagit vaccinet men som anser att tvång inte är okej.

Varken Lövsund eller Limnell berörs av lagändringen eftersom de har tagit vaccinet och därför är det heller inte någon stor fråga för dem.

Limnell hänvisar till att beslutsfattarnas tanke med beslutet är att skydda både personal och patienter.

– Jag vet inte så mycket om forskning och vaccin, det är andra som forskar och jag måste lita på dem och att de vet vad de gör.

Lövsund poängterar att hon är vårdproffs, inte medicinskt proffs.

– Och jag behöver inte ha kontroll över den biten. Jag litar helt på att de som har utbildat sig och jobbat i flera år med det kan avgöra och mäta för- och nackdelar. Jag koncentrerar mig på det jag är bra på, att vårda.

Tror du inte på medicin?

Limnell och Lövsund tar fram att eftersom de jobbar inom vården kan det ge fel signaler till andra ifall de själva inte skulle ta vaccinet.

Pia har den senaste tiden flera gånger fått frågan om hon inte tror på medicin då hon inte tar vaccinet.

– Jag har funderat mycket på det där. Men hälsovården är mer än bara läkemedel. Vi försöker ge bästa möjliga åtgärder och mediciner på sjukhuset. I en del fall tas medicin bort om man märker att det inte fungerar som man önskar, och på samma sätt kan man med vaccin efter en tid märka att det inte fungerar.

– Att jag inte tar coronavaccin eftersom det enligt min åsikt finns risker med det betyder inte att jag inte tror på medicin. Men man kan förhålla sig... kanske inte försiktigt men jag behöver inte tro på alla mediciner.

Svettigt och bråttom i hela landet

I hela landet finns troligen flera tiotusen ovaccinerade vårdare. I välfärdsområdena för Österbotten och Mellersta Österbotten är det troligen flera hundra. Några exakta siffror har områdena inte hunnit samla in så siffran är en grov uppskattning.

De två områdena har cirka 11 000 anställda (men alla jobbar inte med patienter). Utgår man till exempel från att fem procent har valt att inte vaccinera sig blir det kanske cirka 500 vårdare som inte kan jobba vidare som vanligt.

Och den situationen är alltså bara några dagar bort. Men mitt i välfärdsområdesval och nya, stora organisationer verkar ingen ha haft tid att samla information och ge ut anvisningar

– Hoppas det bara är några som inte har skyddet i skick så vi har lite tid på oss att reagera, säger chefsöverskötare Marjo Orava på Österbottens välfärdsområde.

Kvinna klädd i mörkblå blus ser in i kameran. I bakgrunden sjukhusmiljö.
Bildtext Direktör Minna Korkiakoski-Västi i Mellersta Österbotten säger att det kan bli en utmaning att få vårdarna att räcka till på en del avdelningar men att låta ovaccinerade personer jobba vidare är inte aktuellt eftersom lagen måste följas.
Bild: VILLE VIITAMÄKI / YLE

Börjar det inte bli lite bråttom?

– Det är bråttom i hela landet, skriver direktör Minna Korkiakoski-Västi på Mellersta Österbottens välfärdsområde som svar på frågan, och så lägger hon till symbolen för en svettig smiley, 😅.

Alla har alltså fullt upp med andra förändringar.

Ingen vet vad som sker på tisdag

Alternativen som står till buds från och med februari är begränsade. Ett är att ovaccinerade kan jobba vidare ifall vården inte kan ordnas på annat sätt. Men det är ingen långsiktig lösning.

– Jag utgår från att vi gör undantag enbart då läget är kritiskt och med välgrundade orsaker, säger Korkiakoski-Västi.

En annan möjlighet kunde vara att vårdaren varje gång hen kommer på jobb visar upp ett negativt test som är max 72 timmar gammalt. Enligt lagen är det ändå bara för dem som har någon medicinsk orsak att inte ta vaccinet.

Översköterska Marjo Orava
Bildtext För att klara läget i februari kanske man kan låta vårdare jobba om de visar ett negativt coronatest, tänker sig chefsöverskötare Marjo Orava på Österbottens välfärdsområde.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Orava tänker sig att det kanske ännu kommer nya anvisningar nationellt.

– Alla områden har samma dilemma. Vi väntar och får ta reda på hur de andra gör och diskutera sinsemellan hur de tolkar olika saker, säger Orava.

Får inte låtsas som om det regnar

Det har redan i flera år funnits krav på en rad vacciner som vårdpersonal ska ha för att kunna jobba med patienter, däribland influensavaccin.

I praktiken verkar flera arbetsgivare ha sett mellan fingrarna och låtit personal fortsätta jobba. Det har helt enkelt inte funnits annan personal att ta till.

Är det möjligt att det blir så nu också , att man ser mellan fingrarna, att folk kommer på jobb och ingen frågar något?

– Vi kan inte se mellan fingrarna, det får vi inte. Då kanske vi tar till testmöjligheten i första hand. Men det var lite kort tid att förbereda och planera alla möjliga detaljer, säger Orava.

Hur stor utmaning är den nya lagen för er som jobbar med det här?

– Jag förstår betydelsen av lagen men att något så stort kommer på så kort varsel orsakar lite hjärngympa. Men vi måste bara försöka jobba enligt vad lagen säger och vänta på nationella anvisningar och tolkningar om det kommer mera.

Risk för vårdarbrist på en del avdelningar

Vaccintäckningen varierar beroende på vilken enhet det handlar om, till exempel hemvården och akutvården kan ha rätt olika siffror, enligt Korkiakoski-Västi.

Enligt henne finns en risk att det blir brist på vårdare.

Näöntarkastus silmälääkärin vastaanotolla.
Bildtext I synnerhet på små avdelningar inom specialsjukvården kan det betyda stort bortfall om en eller två vårdare inte kan jobba vidare.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

– Speciellt på små enheter och där det krävs specialkunnande, till exempel ögonpolikliniken. Där är det så få anställda att redan ett par ovaccinerade kan göra att det blir problem.

– Vi har inte folk att flytta dit som kan göra jobbet så där bara. Men till exempel i fråga om närvårdare är det inte så kritiskt läge.

Ersättande jobb finns i mycket begränsad utsträckning. Orava säger att det är ett pussel att hitta personal, men hon hoppas att det inte blir vårdarbrist.

– Jag vill tänka positivt att det inte blir en sådan situation. Men det beror också på personalens kunnande. Man kan inte flytta folk till vilken uppgift som helst.

Texten är uppdaterad klockan 15:10 med ett förtydligande om vad smittskyddslagen säger om vårdanställdas vaccinationsskydd.