Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Åbo Underrättelser signalerar intresse för Västnyland: "Morjens Hangö och Raseborg"

Från 2022
Uppdaterad 26.01.2022 16:05.
Tom Simola som håller i journalisträglerna
Bildtext Tom Simola är chefredaktör för ÅU.
Bild: Yle/Tove Virta

Åbo Underrättelser skickas i dag till alla svensk- och tvåspråkiga hushåll i Raseborg och Hangö. ÅU:s chefredaktör Tom Simola säger att Åboland och Västnyland har mycket gemensamt och läsarna skulle gynnas av en gemensam tidning.

Simola konstaterar i dagens ledare att ÅU:s spridningsområde i huvudsak utgörs av Åbo och Åboland, men att ÅU redan nu har prenumeranter utanför Egentliga Finland. Livet är lokalt överallt, också i Västnyland, säger han.

Många gemensamma nämnare

Simola säger till Svenska Yle att Västnyland och Åboland har mycket gemensamt - inte minst språket. Svenskan är stark i bägge regionerna.

– Båda har en vidsträckt landsbygd och skärgård. Näringslivet och konsumenterna följer inte landskapsgränsen.

Simola lyfter också upp att Novia och Axxell har gemensam utbildningsverksamhet i Västnyland, Åbo och Åboland. Åbo Svenska Teater är regionteater också i Västnyland, och det spelas både fotboll och handboll på bägge sidor om landskapsgränsen.

Fritidsboendet har en stark ställning såväl i Åboland som i Västnyland - därför kommer ÅU att skickas till hemadressen för alla tvåspråkiga fritidsboare fyra gånger före sommaren.

Landskapsgränsen bryter naturligt samarbete

– Landskapsgränsen bryter ett naturligt samarbete och det här vill vi titta närmare på. Finns det gemensamma kopplingar som kunde förstärkas ytterligare. Ju fler röster från bygden som lyfts fram, desto större inverkan har det på bygdens livskraft.

Simola tror att prenumeranterna i Åboland och Västnyland skulle gynnas av att ha ett gemensamt blad - åtminstone i viss mån.

- Människor rör sig vattenvägen och med bil mellan landskapen. Det är allt vanligare att folk umgås och träffas och det är definitivt ett mervärde att hitta all information på samma ställe.

Skärgården mellan Åland och Ingå förenar

Simola vill ändå inte spekulera i om det eventuella prenumerantunderlaget skulle räcka till för två tidningar i Åboland och Västnyland.

- I det här skedet vill vi bara lyfta fram hur mycket gemensamt vi har i dessa två regioner. Hur vi går vidare är öppet för oss också. Men vi har redan fått en massa god respons av läsare i Västnyland. Kusten är viktig och vårt samarbete med Nya Åland har blivit riktigt lyckat. Vi har en stor, gemensam skärgård som börjar på Åland och slutar där i trakten av Ingå.

För knappt en vecka sedan blev det klart att ÅU börjar publicera nyheter från Svenska Yle i sin papperstidning.