Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu kartläggs allt mer av Vasas miljöpåverkan – femton kommuner i Finland deltog i unik forskning

Från 2022
Shoppingvagn med bland annat mjölk, ägg och bröd. Och ett par röda handskar.
Bildtext Undersökningen granskar bland annat livsmedlens koldioxidavtryck.
Bild: Outi Parikka / Yle

Vasa stad har deltagit i forskning om de växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtion. Det handlar om vilket koldioxidavtryck som energiförbrukning och byggande, mobilitet, livsmedel samt varor och tjänster orsakar.

För första gången har man i Finland utrett vilka utsläpp av växthusgaser som härrör från konsumtionen i kommunerna, på ett sådant sätt att de är jämförbara. Utöver Vasa deltog fjorton andra kommuner i projektet.

Men även om det i Vasa stads pressmeddelande står att de är jämförbara, så påpekar Mika Hakosalo, Vasa stads energi- och klimatsakkunniga:

- Att jämföra städer med konsumtionsbaserad data är väldigt svårt. Detta är ett första försök. Helt jämförbara är de ju inte eftersom det finns mycket generaliseringar i datan. Bäst fungerar konsumtionsbaserade mätningar på individ- och organisationsnivå.

Vasa stads energi- och klimatexpert Mika Hakosalo.
Bildtext Mika Hakosalo.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det visade sig att växthusgasutsläppen från konsumtionen i Vasa år 2020 var totalt 8,98 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Vasas utsläpp var därmed något större än genomsnittet, som låg på 8,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare i de kommuner som deltog i projektet.

Energiförbrukning och byggande ger mest utsläpp

I största delen av kommunerna var de viktigaste källorna till utsläpp inom konsumtionen energiförbrukning och byggande samt livsmedel.

- När det gäller energi och byggande tror jag inte vi ligger riktigt så högt i utsläpp som resultatet visar, det blir så enormt svårt att beräkna. Men maten är intressant för den har vi ingen mätning på från tidigare, säger Hakosalo.

Hakosalo förklarar vidare:

- Om vi tar Vasa och den fjärrvärme och el som produceras här, så har vi en utsläppsfaktor på ca 120g CO2/kWh. Elen är rätt så nära nationella värden (nationellt 139g), men för fjärrvärmen så är den i Finland i medeltal 212 g/kWh. Denna skillnad tar då inte den här beräkningen hänsyn till, utan alla städer har en och samma utsläppsfaktor.

- Vasa har också en mycket snabbare ambition att helt fasa ut fossila bränslen i energiproduktionen, så även framöver så borde den där energikonsumtionsbalken ligga klart under medelsnittet i Finland baserat på faktiska värden.

Information från S-gruppen

Vad gäller maten grundar sig siffrorna bland annat på material från S-gruppen. De överlämnade omfattande information om försäljningen per produkt och kommun. Siffrorna kompletterades med den matkonsumtion som sker via matservicen.

Undersökningen visar att konsumtionen av mat och olika sorters matservice i medeltal utgör nästan en fjärdedel av kommuninvånarens koldioxidavtryck.

Konsumtionen följs med också under kommande år

Utsläppen av växthusgaser från konsumtionen beräknas nästa gång för år 2022, och då kan man bedöma skillnaderna i utsläpp mellan åren.

Projektet genomfördes av Sitowise Oy tillsammans med Naturresursinstitutet (Luke). Mer information hittas här (på finska).

Diskussion om artikeln