Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mjölkgård i Lappträsk dömdes till viten på 2 000 euro för att ha försummat verksamheten – korna täckta med gödselpansar och smuts i lokalerna

Från 2022
En ko.
Bildtext En mjölkgård i Lappträsk har misskött sig under en längre tid och får nu betala 2000 euro i vite. Arkivbild.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Våren 2019 observerade miljöhälsovården i Borgå missförhållanden på en mjölkgård i Lappträsk. Det fanns uppenbarliga brister i renhet och hygien. Trots uppmaningar hade försummelserna inte åtgärdats i november 2021.

Miljöhälsosektionen I Borgå beslöt tisdagen den 25 januari att döma ut ett vite på sammanlagt 2 000 euro till en producent vid en mjölkgård i Lappträsk för försummelser som lett till missförhållanden på gården.

- Nog är det allvarligt eftersom det har pågått i flera år, säger III stadsveterinär och hygieniker Seija Heikkinen vid Borgå stads miljöhälsovård.

De två huvudförpliktelserna som ligger som grund till vitet rör renlighet och hygien kopplade till verksamheten. Trots upprepade uppmaningar har dessa försummats.

Producenten hade ursprungligen tid på sig till den 15 september 2021 att åtgärda tre huvudförpliktelser, men vid en uppföljande inspektion i november samma år hade två av dessa inte uppfyllts.

Kor täckta med gödselpansar

Den första gällde gårdens mjölkproducerande djur med gödselpansar som omedelbart skulle rengöras, och att alla mjölkproducerande djur ska kontinuerligt hållas så rena som möjligt.

Av de 35 kor som fanns i ladugården vid inspektionen i november hade 24 gödselpansar, sex var mycket smutsiga och fyra en aning smutsiga. Endast en ko var ren.

Producenten skulle också se till att båsen är tillräckligt rena för att undvika att korna kontinuerligt smutsas ner. Producenten skulle också vid behov rengöra korna regelbundet om gödselpansar bildas trots förebyggande åtgärder.

Vid inspektionen i november var båsen alltjämt smutsiga och en del av liggplatserna våta. Det fanns riktligt med avföring på gångvägarna och ladugårdsköket var osnyggt och smutsigt, även om situationen var bättre än vid den föregående inspektionen.

Korna i ladugården
Bildtext Producenten ska se till att både korna och lokalerna städas och hålls rena i framtiden. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Den andra förpliktelsen förutsatte att ladugården skulle genomgå grundlig städning, där djurhållningslokalen och ladugårdsköket städas omsorgsfullt.

Vid Miljöhälsovården hoppas man att vitet ska ha den önskade effekt som det är avsett för.

- Vi lägger nu vikt vid vitet, att det betalas och följer sedan upp med en ny inspektion under våren, säger Heikkinen.

Om förpliktelserna inte har åtgärdats är Miljöhälsovärden i första hand beredd på att formulera om åtgärderna med hot om skärpt vite, men har också möjlighet att avbryta verksamheten om så krävs.

I korthet har myndigheten gjort mjölkhygieninspektioner på mjölkgården sedan mars 2019 då man observerat missförhållanden som gäller djurens och lokalernas renhet och hygien.

Trots upprepade uppmaningar har alla missförhållanden inte blivit avhjälpta, bland annat de redan nämnda som lett till det utdömda vitet.