Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många har problem med att använda digitala social- och hälsovårdstjänster – nästan en femtedel behöver hjälp med dem

Från 2022
Vård på distans.
Bildtext Det är främst äldre som har problem med de digitala tjänsterna, men enligt THL finns det ett behov av vägledning bland alla åldersgrupper.

Enligt en ny enkät från Institutet för hälsa och välfärd, THL, upplever nästan en femtedel av finländarna att de behöver hjälp med digitala social- och hälsovårdstjänster.

Digitala vårdtjänster lyfts ofta upp som effektiva lösningar, före välfärdsområdesvalet var det många politiker som talade varmt om det här. Bland annat sa SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson i den finskspråkiga valdebatten så här:

"Vi kan använda oss av digitala tjänster. Nästan alla finländare har i dag en mobiltelefon. Till den kan man få tjänster."

Det här påståendet visade sig vara felaktigt vid en faktagranskning.

Nu kommer uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL, om att nästan en femtedel av finländarna upplever att de behöver hjälp med digitala social- och hälsovårdstjänster, och fler än var tionde upplever att tillgängligheten på tjänsterna är dålig, det här gäller exempelvis dem med synnedsättning. De här uppgifterna kommer fram i THL:s FinSote-enkät.

Det är främst äldre som har problem med de digitala tjänsterna, men enligt THL finns det ett behov av vägledning bland alla åldersgrupper.

– Det verkar som om framförallt de personer som redan får hjälp med att sköta saker digitalt, vill ha mer vägledning. Till exempel en äldre person som har fått hjälp av sitt barn med att printa ut ett coronapass från Mina Kanta-sidorna vill kanske själv lära sig att använda tjänsten, säger THL:s forskare Maiju Kyytsönen.

Unga behöver intuitiva tjänster

Sex procent av de som studerar och sju procent av de i arbetsför ålder säger att de behöver hjälp.

– För unga är det speciellt viktigt att tjänsterna är intuitiva, att tjänsterna kan användas utan att det krävs instruktioner. För unga är det också viktigt att de känner att tjänsten tar i beaktande deras situation, säger projektchef Minna Piirainen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som koordinerar och utvecklar det digitala stödet i Finland. Digitalt stöd behövs för digitala tjänster och verktyg. I framtiden behövs digitalt stöd speciellt när det gäller att förstå användningsprinciperna och användningen av nya typer av digitala tjänster. Det här gäller exempelvis förståelse för tjänster som utnyttjar algoritmer eller egen data, så kallad MyData, det vill säga personcentrerad hantering och administration av personuppgifter.

28 000 personer finländare i åldern 20 till 99 år svarade på FinSote-enkäten.